Bibel 2000 (B2000)
21

Änkans gåva

211

21:1–4
Mark 12:41–44
21:1 tempelkistan Se not till Mark 12:41.Han tittade upp och såg hur de rika lade sina gåvor i tempelkistan. 221:2 två kopparslantar Jfr Mark 12:42 med not.Men han såg också en fattig änka lägga ner två kopparslantar, 3
21:3 f.
2~Kor 8:12
och då sade han: »Sannerligen, den där fattiga änkan gav mer än alla de andra. 4De tog av sitt överflöd och lade det bland gåvorna, men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på.«

Templets förestående fall

5

21:5 f.
Matt 24:1Mark 13:1
21:5 praktgåvor Vid alla dåtida tempel fanns konstföremål som skänkts av enskilda personer. De vittnade om givarnas fromhet och tacksamhet (jfr 2 Mack 9:16) men också om deras rikedom.När några talade om templet, hur vackert det var med sin fina sten och sina praktgåvor, sade han: 6
21:6
Mik 3:12
Luk 19:44+
»Allt detta som ni ser – det skall komma en tid då det inte lämnas sten på sten utan allt bryts ner.«

Kommande prövningar

7

21:7–19
Matt 24:3–14
Mark 13:3–13
21:7 tecknet på att det börjar Se not till Matt 24:3.Då frågade de honom: »Mästare, när sker detta, och vad blir tecknet på att det börjar?« 8
21:8
Luk 17:23
21:8 Det är jag Se not till Mark 13:6.Han svarade: »Se till att ni inte blir vilseledda. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Det är jag, och: Tiden är nära. Men följ dem inte. 9När ni får höra om krig och oroligheter, så tappa inte besinningen. Detta måste först hända, men det är ännu inte slutet.« 10
21:10
Jes 19:2
Och han sade till dem: »Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. 11Det blir svåra jordbävningar och pest och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. Förfärliga ting skall ske och väldiga tecken visa sig på himlen.

12

21:12, 14
Luk 12:11Joh 16:1–4
Men innan allt detta händer skall man gripa er och förfölja er. Man skall överlämna er åt synagogorna och kasta er i fängelse och dra er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. 13Då får ni tillfälle att vittna. 14Lägg bara på minnet att ni inte skall förbereda några försvarstal, 15
21:15
Apg 6:10
ty jag skall ge er ord och visdom som era fiender inte kan stå emot eller vederlägga. 16
21:16
Mik 7:6
Matt 10:21
Ni skall bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner. En del av er skall man döda, 17och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. 18
21:18
Luk 12:7
Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat. 19Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.

Den sista stora nöden

20

21:20–24
Matt 24:15–28
Mark 13:14–20
När ni ser Jerusalem omringat av härar, då skall ni veta att dess ödeläggelse är nära. 21
21:21
Luk 17:31+
Då måste de som bor i Judeen fly upp i bergen, de som är inne i staden skall lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. 22
21:22
5~Mos 32:35
Jer 46:10
Hos 9:7
Ty detta är vedergällningens tid, när allt i skriften blir uppfyllt. 23
21:23
Luk 23:29
1~Kor 7:26
21:23 Vrede.Ve dem som väntar barn eller ammar i den tiden. Stor nöd skall komma över landet, och vrede skall drabba detta folk. 24
21:24
Jer 21:7Jes 63:18
Dan 9:26
Sak 12:3Rom 11:25
Upp 11:2
21:24 hedningarnas tid Dvs. den av Gud förutbestämda tid då de ogudaktiga har frihet att härska över Guds folk och förtrycka det. Stund.De skall falla för svärdshugg och föras bort som fångar till hednafolken, och Jerusalem skall trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi.

Människosonens ankomst

25

21:25–28
Matt 24:29–31
Mark 13:24–27
21:25
Matt 24:292~Pet 3:10
Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. 26Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas. 27
21:27
Matt 24:30+
21:27 komma på ett moln med makt Se not till Matt 24:30.Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. 28
21:28
Rom 13:11
När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.«

Liknelsen om träden som knoppas

29

21:29–33
Matt 24:32–35
Mark 13:28–31
Han gav dem en liknelse: »Se på fikonträdet och alla andra träd. 30När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. 31På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. 32
21:32
Luk 9:27
21:32 Släkte.Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. 33
21:33
Matt 24:35Luk 16:17
Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Var på er vakt

34

21:34
Matt 24:48–50
Luk 17:27
1~Thess 5:2
Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen 35
21:35
Jes 24:17
21:35 som av en snara, för den skall komma Annan läsart »för den skall komma som en snara«.som av en snara, för den skall komma över alla som bor på jorden. 36
21:36
Luk 12:40
Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen.«

37

21:37
Luk 19:4722:39
Om dagarna var han i templet och undervisade, men varje kväll gick han ut till det berg som kallas Olivberget och övernattade där. 38Och tidigt på morgonen kom allt folket till honom i templet för att höra honom.