Bibel 2000 (B2000)
17

Förförelser. Förlåtelse och tro

171

17:1–6
Matt 18:6Mark 9:42
17:1 förförelserna Stötesten.Han sade till sina lärjungar: »Det är oundvikligt att förförelserna kommer, men ve den genom vilken de kommer. 217:2 dessa små Se not till Matt 10:42.Det vore bättre för honom att ha sänkts i havet med en kvarnsten om halsen än att kunna förleda en enda av dessa små. 3
17:3
3~Mos 19:17
Syr 19:13Matt 18:15+
Ta er i akt!

Om din broder gör orätt, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. 4Även om han gör orätt mot dig sju gånger om dagen och sju gånger kommer tillbaka och säger: Jag ångrar mig, så skall du förlåta honom.«

517:5 Ge oss större tro Eller »Ge oss tro också« (dvs. utöver de gåvor vi redan fått).Apostlarna sade till Herren: »Ge oss större tro.« 6

17:6
Matt 17:20+
17:6 senapskorn En gängse bild för det minsta tänkbara; jfr 13:19.Herren svarade: »Om ni hade tro så stor som ett senapskorn skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där: Dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda er.

Liknelsen om tjänaren som passar upp

7Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå dig ner vid bordet. 8Nej, ni säger: Gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv äta och dricka. 9Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. 10På samma sätt med er: när ni har gjort allt som åligger er skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra.«

Tio spetälska botas

11

17:11
Luk 9:51+
17:11 följde han gränsen mellan Samarien och Galileen Dvs. han sökte sig österut mot Jordandalen för att följa den till Jeriko (18:35). Annan, mindre sannolik, tolkning »gick han rätt igenom Samarien och Galileen«.Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. 12
17:12
3~Mos 13:45
När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd 13och ropade: »Jesus, mästare, förbarma dig över oss!« 14
17:14
3~Mos 14:2–32
Luk 5:14
Då sade han till dem: »Gå och visa upp er för prästerna!« Och medan de var på väg dit blev de rena. 15En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud 16och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. 17Jesus frågade: »Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? 18Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära?« 19
17:19
Luk 7:50+
Och han sade till mannen: »Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig.«

När Guds rike och Människosonen kommer

20

17:20–37
Matt 24:23–28,37–41
17:20
Joh 3:3
18:36
Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade han: »Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. 2117:21 inom er Annan, mindre sannolik, tolkning »mitt ibland er«.Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.«

2217:22 Människosonens dagar Sannolikt menas den tid då han återkommer i en bättre tillvaro (jfr v. 24, 26), inte Jesu jordeliv (jfr 10:23 f.) som lärjungarna i så fall skulle längta tillbaka till efter hans bortgång.Till lärjungarna sade han: »Det skall komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av Människosonens dagar men inte får det. 23

17:23
Mark 13:21
Man skall säga till er: Där är han, eller: Här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem. 2417:24 på sin dag Orden saknas i en läsart. Dag.Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så skall Människosonen visa sig på sin dag. 25
17:25
Luk 9:18–22+
Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte.

26

17:26 f.
1~Mos 6–8
2~Pet 2:5
Som det var i Noas dagar, så skall det bli under Människosonens dagar. 2717:27 gifte sig och blev bortgifta Se not till Matt 22:30.Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. 28
17:28 f.
1~Mos 19:15–29
Eller som på Lots tid: folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, 29men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. 30Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras.

31

17:31
Matt 24:17Mark 13:15Luk 21:21
Den dagen får den som är uppe på taket och har sina tillhörigheter inne i huset inte gå ner och hämta dem, och den som är ute på ägorna får inte vända tillbaka hem. 32
17:32
1~Mos 19:26
Kom ihåg Lots hustru. 33
17:33
Luk 9:24
17:33 liv Se not till Matt 10:39.Den som försöker bevara sitt liv skall mista det, men den som mister det skall rädda det. 3417:34 tas med Se not till Matt 24:40.Jag säger er: den natten ligger två män på samma bädd; den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. 35Två kvinnor mal tillsammans; den ena skall tas med och den andra skall lämnas kvar.« 37
17:37
Job 39:33
Matt 24:28
17:37 Där liket ligger, där samlas gamarna Fåglar som äter as är en bild av domen. Jfr också Matt 24:28 med not.De frågade honom: »Var blir det, herre?« Han svarade: »Där liket ligger, där samlas gamarna.«