Bibel 2000 (B2000)
16

Liknelsen om den ohederlige förvaltaren

161Han sade också till sina lärjungar: »Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. 2Mannen kallade till sig honom och sade: ’Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare.’ 3Förvaltaren tänkte: ’Vad skall jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. 4Jo, jag vet vad jag skall göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst.’ 5Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den förste hur mycket han var skyldig. 616:6 f. krus, tunnor Mått.’Hundra krus olja’, svarade mannen. Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv femtio.’ 7Sedan frågade han näste man: ’Och du, hur mycket är du skyldig?’ – ’Hundra tunnor vete.’ Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev. Skriv åttio.’«

8

16:8
Joh 12:36
Ef 5:8+
16:8 och Herren berömde den ohederlige förvaltaren Jfr 18:6. – Eller »och den ohederlige förvaltarens herre berömde honom«. Orden ingår enligt sistnämnda tolkning i berättelsen, och Jesu utläggning börjar först med nästa mening. I fortsättningen är gränsen oklar mellan utläggningen av liknelsen och andra Jesus-ord, som evangelisten fogat in i sammanhanget.Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. »Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. 9
16:9
Luk 12:33
16:9 den ohederliga mammon Uttrycket kan beteckna egendom som förvärvats på ohederligt sätt. Här menas att all jordisk rikedom är moraliskt tvivelaktig. Mammon är ett arameiskt ord för rikedom eller förmögenhet.16:9 skaffa er vänner Dvs. genom att ge pengar till de fattiga. Mottagarna blir inför Gud vittnen om de goda gärningar som efter döden är människans enda behållning från jordelivet; jfr 12:33; 1 Tim 6:17–19.16:9 evighetens hyddor Denna bild för det himmelska livet har hämtats från lövhyddefesten; jfr Matt 17:4 med not. Högtider.Ja, jag säger er: använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket.

10

16:10–12
Matt 25:20–30
Luk 19:17–26
Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. 11Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? 12Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som skall tillhöra er?

13

16:13
Matt 6:24
Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.«

Gudsriket och lagen

14

16:14–18
Matt 11:12
Allt detta hörde fariseerna, som älskar pengar, och de gjorde narr av honom. 15
16:15
Matt 23:28
Luk 18:9–14
Då sade han till dem: »Ni vill framstå som rättfärdiga inför människorna, men Gud känner era hjärtan. Det som människor sätter högt är skändligt i Guds ögon.

16Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas Guds rike, och alla trängs för att komma in där. 17

16:17
Matt 5:18Luk 21:33
16:17 en enda prick Se not till Matt 5:18.Men förr skall himmel och jord förgå än en enda prick i lagen faller bort.

18

16:18
Matt 5:32+
16:18 äktenskapsbrytare Se noter till Matt 5:28, 32.Den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig är en äktenskapsbrytare, och den som gifter sig med en frånskild kvinna är en äktenskapsbrytare.

Liknelsen om den rike mannen och Lasaros

19Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. 2016:20 Lasaros Något samband med den i Joh 11:1 ff.; 12:2 ff. nämnde Lasaros är säkerligen inte avsett här. Däremot kan en symbolisk mening ligga i det ursprungligen hebreiska namnets betydelse, »Gud hjälper«.Men en tiggare som hette Lasaros låg vid hans port full av sår 21och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår. 2216:22 platsen vid Abrahams sida Livet i himlen tänks här som en festmåltid, där det heliga folkets stamfar är värd och hedersplatsen är vid hans sida; jfr Matt 8:11 med not.Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. 23I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham, och Lasaros vid hans sida. 24Då ropade han: ’Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna.’ 25

16:25
Luk 6:24
16:25 tröst Jfr 2:25 med not.Men Abraham svarade: ’Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lasaros sitt onda. Nu har han funnit tröst här, medan du plågas. 26Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte skall kunna göra det.’ 27Mannen sade: ’Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. 28Jag har fem bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe.’ 29Abraham sade: ’De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem.’ 30Mannen svarade: ’Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig.’ 31
16:31
Joh 11:44–48
Men Abraham sade: ’Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda.’«