Bibel 2000 (B2000)
4

Syndoffer

41Herren talade till Mose:

2Säg till israeliterna: När någon utan uppsåt syndar mot ett av Herrens bud och gör något otillåtet, gäller följande:

34:3 den smorde prästen Dvs. den i rang främste prästen; jfr 8:12; 21:10. Under kungadömets tid uppehölls denna funktion av kungen. Efter den babyloniska fångenskapen uppstår termen överstepräst; se Sak 3:1.4:3 syndoffer Offer.Om den smorde prästen syndar och drar skuld över folket, skall han offra en felfri ungtjur åt Herren, till syndoffer för den synd han har begått. 4Han skall föra fram tjuren inför Herren, till uppenbarelsetältets ingång, lägga handen på dess huvud och slakta den inför Herren. 5Sedan skall den smorde prästen ta av tjurens blod och bära in det i uppenbarelsetältet. 6Prästen skall doppa fingret i blodet och sju gånger stänka det inför Herren, framför förhänget i helgedomen. 74:7 hornen på altaret Upphöjningen på vart och ett av hörnen på rökelsealtaret inne i uppenbarelsetältet och i templet; se 2 Mos 27:1 f.; 30:1 f.Prästen skall också stryka blod på hornen på altaret med den välluktande rökelsen, som står inför Herren i uppenbarelsetältet. Resten av tjurblodet skall han hälla ut vid foten av brännofferaltaret, som står vid ingången till tältet. 8Han skall skära bort allt det feta från syndoffertjuren: fettet på och kring inälvorna, 9de båda njurarna med ländfettet samt stora leverloben, som han tar ut tillsammans med njurarna, 10liksom den skärs bort från tjuren vid gemenskapsoffret. Prästen skall bränna detta på brännofferaltaret. 11

4:11 f.
3~Mos 16:27Heb 13:11
Tjurens hud och allt dess kött, med huvud, ben, tarmar och resten av inälvorna, 12alltså hela tjuren, skall han föra ut ur lägret till en ren plats, där man tömmer askan från offren, och bränna upp den på ett bål. Den skall brännas på den plats där man tömmer askan.

13Om Israels hela menighet syndar utan uppsåt och utan att veta om det bryter mot ett av Herrens bud och genom att göra något otillåtet drar skuld över sig, 14men de sedan blir medvetna om sin synd, då skall församlingen offra en ungtjur som syndoffer. Man skall föra fram den till uppenbarelsetältet, 15och menighetens äldste skall inför Herren lägga sina händer på tjurens huvud, och man skall slakta den inför Herren. 16Den smorde prästen skall ta av tjurens blod och bära in det i uppenbarelsetältet. 17Han skall doppa fingret i blodet och sju gånger stänka det inför Herren, framför förhänget. 18Prästen skall också stryka blod på hornen på altaret, som står inför Herren i uppenbarelsetältet. Resten av blodet skall han hälla ut vid foten av brännofferaltaret, som står vid ingången till uppenbarelsetältet. 19Han skall skära bort allt fettet från djuret och bränna det på altaret. 20Han skall göra likadant med denna tjur som med den första syndoffertjuren. Prästen skall bringa försoning åt dem, och de får förlåtelse. 21Han skall föra ut tjuren utanför lägret och bränna upp den, liksom han gjorde med den första tjuren. Detta är ett syndoffer för församlingen.

22Om en hövding syndar mot ett av Herrens, sin Guds, bud genom att utan uppsåt göra något otillåtet men sedan inser sin skuld 23eller får veta att han syndat, då skall han komma med en felfri getabock som offergåva. 24Han skall lägga handen på bockens huvud och slakta den där man slaktar brännoffret inför Herren. Detta är ett syndoffer. 25Prästen skall med fingret ta av syndoffrets blod och stryka på brännofferaltarets horn. Resten av blodet skall han hälla ut vid foten av altaret. 26Allt fettet skall han bränna på altaret, liksom han gör med gemenskapsoffrets fett. Så skall prästen bringa försoning åt honom för hans synd, och han får förlåtelse.

27Om någon av folket syndar utan uppsåt mot ett av Herrens bud genom att göra något otillåtet men sedan inser sin skuld 28eller får veta att han syndat, då skall han komma med en felfri get av honkön som offergåva för den synd han begått. 29Han skall lägga handen på syndofferdjurets huvud och slakta det på platsen för brännoffret. 30Prästen skall med fingret ta av dess blod och stryka på brännofferaltarets horn. Resten av blodet skall han hälla ut vid foten av altaret. 31Allt fettet skall han ta ut, liksom vid gemenskapsoffret. Prästen skall bränna det på altaret till en lukt som gör Herren nöjd. Så skall prästen bringa försoning åt honom, och han får förlåtelse.

32Om han ger ett lamm som syndoffer, skall det vara ett felfritt hondjur. 33Han skall lägga handen på syndofferdjurets huvud och slakta det som syndoffer där man slaktar brännoffret. 34Prästen skall med fingret ta av syndoffrets blod och stryka på brännofferaltarets horn. Resten av blodet skall han hälla ut vid foten av altaret. 35Allt fettet skall han ta ut, liksom han gör med fårfettet vid gemenskapsoffret. Prästen skall bränna det på altaret tillsammans med Herrens eldoffer. Prästen skall bringa försoning åt honom för den synd han har begått, och han får förlåtelse.