Bibel 2000 (B2000)
3

Gemenskapsoffer

313:1 gemenskapsoffer Offer. Bringan och högra låret var prästernas andel (7:31 ff.). Resten skulle inom två dagar (7:16) ätas upp av den offrande och hans gäster; jfr 1 Sam 16:2 f.; Sef 1:7.Om någon ger ett gemenskapsoffer och tar ett djur från nötboskapen, skall han föra fram ett felfritt han- eller hondjur inför Herren. 2Han skall lägga handen på offerdjurets huvud och slakta det vid ingången till uppenbarelsetältet. Prästerna, Arons söner, skall stänka blodet runt om på altaret. 33:3 f. fettet, njurarna, stora leverloben De värdefullaste delarna av offerdjuret, som alltid måste brännas som en gåva åt Herren.Sedan ger han delar av gemenskapsoffret som ett eldoffer åt Herren: fettet på och kring inälvorna, 4de båda njurarna med ländfettet samt stora leverloben, som han tar ut tillsammans med njurarna. 5Arons söner skall bränna det på altaret tillsammans med brännoffret på den brinnande veden som ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd.

6Om han ger ett gemenskapsoffer åt Herren från småboskapen, skall det vara ett felfritt han- eller hondjur. 7Offrar han ett får, skall han föra fram det inför Herren, 8lägga handen på offerdjurets huvud och slakta det framför uppenbarelsetältet. Arons söner skall stänka blodet runt om på altaret. 9Sedan ger han fettet från gemenskapsoffret som ett eldoffer åt Herren: hela fettsvansen, avskuren vid roten, fettet på och kring inälvorna, 10de båda njurarna med ländfettet samt stora leverloben, som han tar ut tillsammans med njurarna. 11Prästen bränner detta på altaret till föda, ett eldoffer åt Herren.

12Om han ger en get, skall han föra fram den inför Herren, 13lägga handen på dess huvud och slakta den framför uppenbarelsetältet. Arons söner skall stänka dess blod runt om på altaret. 14Sedan skall han av sin gåva som ett eldoffer åt Herren ge fettet på och kring inälvorna, 15de båda njurarna med ländfettet samt stora leverloben, som han tar ut tillsammans med njurarna. 16Prästen bränner detta på altaret till föda, ett eldoffer, till en lukt som gör Herren nöjd.

Allt fett tillhör Herren. 17

3:17
1~Mos 9:43~Mos 7:23
Detta skall vara en oföränderlig stadga genom alla släktled, var ni än bor: ni får inte äta fett eller blod.