Bibel 2000 (B2000)
2

Matoffer

21När någon ger ett matoffer åt Herren, skall hans gåva bestå av siktat mjöl, som han häller olja på. Sedan lägger han rökelse ovanpå. 2Därefter överlämnar han det till prästerna, Arons söner. Prästen tar en handfull av mjölet och av oljan och all rökelsen och bränner detta deloffer på altaret som ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd. 3Resten av matoffret tillhör Aron och hans söner, det är en höghelig del av Herrens eldoffer.

4När du ger ett matoffer av ugnsgräddat bröd, skall det vara gjort på siktat mjöl: osyrade kakor bakade med olja eller osyrade tunnkakor smorda med olja. 5Om du ger ett matoffer stekt på plåt, skall det vara gjort på siktat mjöl, bakat med olja och osyrat. 6Bryt det i bitar och häll olja över. Detta är ett matoffer. 7Om du ger ett matoffer kokat i gryta, skall det göras på siktat mjöl och olja. 8Ett matoffer som tillretts på något av dessa sätt skall du komma med till Herren och överlämna till prästen, som skall bära fram det till altaret. 9Av matoffret skall prästen ta en del som deloffer och bränna på altaret som ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd. 10Resten av matoffret tillhör Aron och hans söner, det är en höghelig del av Herrens eldoffer.

11Alla matoffer som ni ger åt Herren måste vara osyrade, ty ni får inte bränna surdeg eller honung som eldoffer åt Herren. 12Som förstlingsoffer får ni offra sådant, men det får inte brännas på altaret till en lukt som gör Herren nöjd.

13Du skall strö salt på alla dina matoffer; saltet som hör till förbundet med din Gud får aldrig saknas i dina matoffer. Till alla dina offergåvor skall du offra salt.

14Om du ger ett matoffer av den första grödan åt Herren, skall ditt offer bestå av ax som rostats över eld, krossade korn av färska ax. 15Häll ut olja över det och lägg rökelse ovanpå. Detta är ett matoffer. 16Prästen skall ta en del av kornen och av oljan som deloffer och all rökelsen och bränna det som ett eldoffer åt Herren.

3

Gemenskapsoffer

31Om någon ger ett gemenskapsoffer och tar ett djur från nötboskapen, skall han föra fram ett felfritt han- eller hondjur inför Herren. 2Han skall lägga handen på offerdjurets huvud och slakta det vid ingången till uppenbarelsetältet. Prästerna, Arons söner, skall stänka blodet runt om på altaret. 3Sedan ger han delar av gemenskapsoffret som ett eldoffer åt Herren: fettet på och kring inälvorna, 4de båda njurarna med ländfettet samt stora leverloben, som han tar ut tillsammans med njurarna. 5Arons söner skall bränna det på altaret tillsammans med brännoffret på den brinnande veden som ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd.

6Om han ger ett gemenskapsoffer åt Herren från småboskapen, skall det vara ett felfritt han- eller hondjur. 7Offrar han ett får, skall han föra fram det inför Herren, 8lägga handen på offerdjurets huvud och slakta det framför uppenbarelsetältet. Arons söner skall stänka blodet runt om på altaret. 9Sedan ger han fettet från gemenskapsoffret som ett eldoffer åt Herren: hela fettsvansen, avskuren vid roten, fettet på och kring inälvorna, 10de båda njurarna med ländfettet samt stora leverloben, som han tar ut tillsammans med njurarna. 11Prästen bränner detta på altaret till föda, ett eldoffer åt Herren.

12Om han ger en get, skall han föra fram den inför Herren, 13lägga handen på dess huvud och slakta den framför uppenbarelsetältet. Arons söner skall stänka dess blod runt om på altaret. 14Sedan skall han av sin gåva som ett eldoffer åt Herren ge fettet på och kring inälvorna, 15de båda njurarna med ländfettet samt stora leverloben, som han tar ut tillsammans med njurarna. 16Prästen bränner detta på altaret till föda, ett eldoffer, till en lukt som gör Herren nöjd.

Allt fett tillhör Herren. 17Detta skall vara en oföränderlig stadga genom alla släktled, var ni än bor: ni får inte äta fett eller blod.

4

Syndoffer

41Herren talade till Mose:

2Säg till israeliterna: När någon utan uppsåt syndar mot ett av Herrens bud och gör något otillåtet, gäller följande:

3Om den smorde prästen syndar och drar skuld över folket, skall han offra en felfri ungtjur åt Herren, till syndoffer för den synd han har begått. 4Han skall föra fram tjuren inför Herren, till uppenbarelsetältets ingång, lägga handen på dess huvud och slakta den inför Herren. 5Sedan skall den smorde prästen ta av tjurens blod och bära in det i uppenbarelsetältet. 6Prästen skall doppa fingret i blodet och sju gånger stänka det inför Herren, framför förhänget i helgedomen. 7Prästen skall också stryka blod på hornen på altaret med den välluktande rökelsen, som står inför Herren i uppenbarelsetältet. Resten av tjurblodet skall han hälla ut vid foten av brännofferaltaret, som står vid ingången till tältet. 8Han skall skära bort allt det feta från syndoffertjuren: fettet på och kring inälvorna, 9de båda njurarna med ländfettet samt stora leverloben, som han tar ut tillsammans med njurarna, 10liksom den skärs bort från tjuren vid gemenskapsoffret. Prästen skall bränna detta på brännofferaltaret. 11Tjurens hud och allt dess kött, med huvud, ben, tarmar och resten av inälvorna, 12alltså hela tjuren, skall han föra ut ur lägret till en ren plats, där man tömmer askan från offren, och bränna upp den på ett bål. Den skall brännas på den plats där man tömmer askan.

13Om Israels hela menighet syndar utan uppsåt och utan att veta om det bryter mot ett av Herrens bud och genom att göra något otillåtet drar skuld över sig, 14men de sedan blir medvetna om sin synd, då skall församlingen offra en ungtjur som syndoffer. Man skall föra fram den till uppenbarelsetältet, 15och menighetens äldste skall inför Herren lägga sina händer på tjurens huvud, och man skall slakta den inför Herren. 16Den smorde prästen skall ta av tjurens blod och bära in det i uppenbarelsetältet. 17Han skall doppa fingret i blodet och sju gånger stänka det inför Herren, framför förhänget. 18Prästen skall också stryka blod på hornen på altaret, som står inför Herren i uppenbarelsetältet. Resten av blodet skall han hälla ut vid foten av brännofferaltaret, som står vid ingången till uppenbarelsetältet. 19Han skall skära bort allt fettet från djuret och bränna det på altaret. 20Han skall göra likadant med denna tjur som med den första syndoffertjuren. Prästen skall bringa försoning åt dem, och de får förlåtelse. 21Han skall föra ut tjuren utanför lägret och bränna upp den, liksom han gjorde med den första tjuren. Detta är ett syndoffer för församlingen.

22Om en hövding syndar mot ett av Herrens, sin Guds, bud genom att utan uppsåt göra något otillåtet men sedan inser sin skuld 23eller får veta att han syndat, då skall han komma med en felfri getabock som offergåva. 24Han skall lägga handen på bockens huvud och slakta den där man slaktar brännoffret inför Herren. Detta är ett syndoffer. 25Prästen skall med fingret ta av syndoffrets blod och stryka på brännofferaltarets horn. Resten av blodet skall han hälla ut vid foten av altaret. 26Allt fettet skall han bränna på altaret, liksom han gör med gemenskapsoffrets fett. Så skall prästen bringa försoning åt honom för hans synd, och han får förlåtelse.

27Om någon av folket syndar utan uppsåt mot ett av Herrens bud genom att göra något otillåtet men sedan inser sin skuld 28eller får veta att han syndat, då skall han komma med en felfri get av honkön som offergåva för den synd han begått. 29Han skall lägga handen på syndofferdjurets huvud och slakta det på platsen för brännoffret. 30Prästen skall med fingret ta av dess blod och stryka på brännofferaltarets horn. Resten av blodet skall han hälla ut vid foten av altaret. 31Allt fettet skall han ta ut, liksom vid gemenskapsoffret. Prästen skall bränna det på altaret till en lukt som gör Herren nöjd. Så skall prästen bringa försoning åt honom, och han får förlåtelse.

32Om han ger ett lamm som syndoffer, skall det vara ett felfritt hondjur. 33Han skall lägga handen på syndofferdjurets huvud och slakta det som syndoffer där man slaktar brännoffret. 34Prästen skall med fingret ta av syndoffrets blod och stryka på brännofferaltarets horn. Resten av blodet skall han hälla ut vid foten av altaret. 35Allt fettet skall han ta ut, liksom han gör med fårfettet vid gemenskapsoffret. Prästen skall bränna det på altaret tillsammans med Herrens eldoffer. Prästen skall bringa försoning åt honom för den synd han har begått, och han får förlåtelse.