Bibel 2000 (B2000)
27

Friköp av gåvor till Herren

271Herren talade till Mose:

227:2–8 Löftet att skänka Herren en människa innebar att hon i hela sitt liv skulle göra tjänst vid Herrens helgedom; se 1 Sam 1:28. Med tiden ändrades bestämmelsen så att tjänsten kunde ersättas med ett penningbelopp till helgedomen.Säg till israeliterna: Om någon skall uppfylla ett högtidligt löfte till Herren, som medför värdering av människor, 327:3 50 siklar silver efter tempelvikt Mynt och vikt.är värdet för en man mellan tjugo och sextio år 50 siklar silver efter tempelvikt. 4Gäller det en kvinna, är värdet 30 siklar. 5Gäller det någon som är mellan fem och tjugo år, är värdet för en man 20 siklar och för en kvinna 10 siklar. 6Gäller det någon som är mellan en månad och fem år, är värdet för en pojke 5 siklar och för en flicka 3 siklar silver. 7Gäller det någon som är sextio år eller däröver, är värdet för en man 15 siklar och för en kvinna 10 siklar. 8Om någon är så fattig att han inte kan betala fulla värdet, skall man ställa honom inför prästen, som bestämmer vad han skall betala. Prästen skall bestämma värdet efter betalningsförmågan hos den som avlagt löftet.

9Gäller det sådana djur som kan ges som offer åt Herren, skall varje djur man ger till Herren vara heligt. 10Man får inte ersätta det eller byta ut det, bättre mot sämre eller sämre mot bättre. Men om man byter ut det, skall både det första djuret och det som lämnas i utbyte vara heligt. 11Gäller det däremot ett orent djur som inte kan offras åt Herren, skall man ställa djuret inför prästen, 12och prästen skall bestämma dess värde allt efter hur bra eller dåligt det är. Prästens värdering skall gälla. 13Men om man vill friköpa djuret, skall värdet ökas med en femtedel.

14Om någon vill helga sitt hus åt Herren, skall prästen bestämma dess värde allt efter hur bra eller dåligt det är. Prästens värdering skall stå fast. 15Men om den som har helgat sitt hus vill köpa tillbaka det, skall värdet ökas med en femtedel. Då blir det hans.

1627:16 homer Mått.Om någon vill helga en av sina ärvda åkrar åt Herren, skall värdet bestämmas efter hur mycket utsäde som kan sås på den: en homer korn skall svara mot 50 siklar silver. 1727:17 friår Se 25:8–22; Sabbatsår.Om han helgar sin åker redan under friåret, skall den behålla sitt fastställda värde. 18Men om han helgar sin åker efter friåret, skall prästen beräkna värdet efter det antal år som återstår till nästa friår: värdet minskas i förhållande till detta. 19Om den som har helgat åkern vill köpa tillbaka den, skall värdet ökas med en femtedel. Då återgår den till honom. 20Om han inte köper tillbaka åkern utan den säljs till en annan, får den sedan inte återköpas. 21När åkern frånträds under friåret, skall den vara helgad åt Herren, liksom en åker som vigts åt Herren; den blir prästens egendom.

22Om någon vill helga åt Herren en åker som han har köpt, en som inte tillhör hans ärvda egendom, 23skall prästen räkna ut värdet efter den tid som återstår till nästa friår, och mannen skall betala pengarna samma dag; de är helgade åt Herren. 24

27:24
3~Mos 25:13
Under friåret skall åkern återgå till den som sålde den, den hör ju till hans ärvda jord. 2527:25 gera Mynt och vikt.All värdering skall ske efter tempelvikt, dvs. 20 gera per sikel.

26

27:26
2~Mos 13:2+
Det som är förstfött bland boskapen och som tillhör Herren redan genom att vara förstfött får ingen helga. Vare sig det är en oxe eller ett får tillhör det Herren. 27Gäller det ett orent djur skall det friköpas efter fastställt värde med tillägg av en femtedel. Om det inte friköps, skall det säljas efter fastställt värde. 28
27:28 f.
4~Mos 18:14
27:28 förverkat till Herren Förintelse.Gäller det något som är förverkat till Herren, något som en man vigt åt Herren av sin egendom, vare sig det är en människa eller ett boskapsdjur eller en ärvd åker – inget av detta får säljas eller friköpas. Allt som har förverkats till Herren är högheligt och tillhör Herren. 29Man får inte friköpa en människa som har förverkats till Herren; hon måste dödas.

30

27:30 ff.
4~Mos 18:205~Mos 14:22
Tiondet av jorden, både jordens gröda och trädens frukt, tillhör Herren, det är helgat åt Herren. 31Om någon vill köpa tillbaka något av sitt tionde, skall han lägga till en femtedel av värdet. 32Gäller det tionde av nötboskap eller får, allt som vallas av herdar, skall vart tionde djur vara helgat åt Herren. 33Man får inte undersöka om det är bra eller dåligt, och man får inte byta ut det. Men om man byter ut det, skall både det första djuret och det som lämnas i utbyte vara heligt. Det får inte köpas tillbaka.

3427:34 Dessa är de bud Sammanfattningen avser hela 3 Mos; jfr 4 Mos 36:13.Dessa är de bud som Herren gav israeliterna på Sinaiberget genom Mose.