Bibel 2000 (B2000)
24

Lampstället och skådebröden

241Herren talade till Mose:

224:2 lampstället Se 2 Mos 25:31–40.Befall israeliterna att skaffa dig ren olja av stötta oliver till lampstället, så att lamporna kan sättas upp varje dag. 3Utanför förhänget framför förbundstecknet i uppenbarelsetältet skall Aron se till att lamporna ständigt brinner natten igenom inför Herren. Detta skall vara en oföränderlig stadga för er genom alla släktled. 4Han skall alltid hålla lamporna på lampstället av rent guld brinnande inför Herren.

5

24:5 ff.
2~Mos 25:30
1~Sam 21:1Matt 12:1
24:5 tolv kakor Skådebröden; se 2 Mos 25:30 med not.Du skall ta siktat mjöl och baka tolv kakor; varje kaka skall bestå av två tiondels efa siktat mjöl. 6Dem skall du lägga i två staplar med sex i varje på bordet av rent guld inför Herren. 7Vid varje stapel skall du lägga ren rökelse, som i stället för bröd är deloffret, ett eldoffer åt Herren. 8Varje sabbatsdag skall man alltid lägga fram bröden inför Herren. Det skall vara en evig förpliktelse för israeliterna. 9De tillfaller Aron och hans söner som skall äta dem på helig plats, ty de är något högheligt. De skall för all framtid vara hans andel av Herrens eldoffer.

Hädelse bestraffas

10

24:10–16
1~Kung 21:8–13
Bland israeliterna fanns en man som hade en israelitisk mor men vars far var egypter. I lägret kom han i strid med en israelitisk man, 1124:11 Namnet Dvs. det heliga gudsnamnet; Namn.och sonen till den israelitiska kvinnan smädade Namnet och förbannade det. Man förde honom till Mose. Hans mor hette Shelomit, dotter till Divri av Dans stam. 12De satte mannen i förvar i väntan på ett besked från Herren.

13Herren talade till Mose:

14Mannen som förbannat skall föras utanför lägret. Alla som har hört orden skall lägga händerna på hans huvud, och hela menigheten skall stena honom.

15Och du skall säga till israeliterna: Var och en som förbannar sin Gud drar skuld över sig. 16Var och en som smädar Herrens namn skall straffas med döden, hela menigheten skall stena honom. Den som smädar Namnet, han må vara invandrare eller infödd, skall dödas.

17

24:17 ff.
2 Mos 21:12+, 23 ff.+

Slår någon ihjäl en människa, skall han straffas med döden. 18Den som slår ihjäl ett djur skall ersätta det: liv för liv. 19Skadar någon sin nästa, skall man göra med honom som han har gjort: 2024:20 bruten lem … tand för tand Se not till 2 Mos 21:23 ff.bruten lem för bruten lem, öga för öga, tand för tand. Samma skada som han har vållat en annan skall tillfogas honom själv. 21Den som slår ihjäl ett djur skall ersätta det, men den som slår ihjäl en människa skall själv dödas. 22En och samma lag gäller för er alla, för invandraren som för den infödde, ty jag är Herren, er Gud.

23Mose sade detta till israeliterna, och mannen som förbannat förde de utanför lägret och stenade. Israeliterna gjorde som Herren hade befallt Mose.