Bibel 2000 (B2000)
21

Helighetsregler för prästerna

211Herren sade till Mose:

Säg till prästerna, Arons söner: En präst får inte ådra sig orenhet genom att röra vid en avliden släkting, 2om det inte är en nära anhörig: hans mor, far, son, dotter, bror 3eller en syster som var oskuld, som aldrig varit gift utan bott hos honom; för hennes skull får han orena sig. 4Han får inte ådra sig orenhet genom en gift kvinna i sin släkt så att han blir ohelig.

5Prästerna får inte raka någon del av sitt huvud, inte heller klippa av skägget eller rista märken på sin kropp. 6De skall vara helgade åt sin Gud och får inte vanhelga sin Guds namn, ty de bär fram Herrens eldoffer, sin Guds mat, och måste därför vara heliga.

7En präst får inte ta en prostituerad eller en vanärad kvinna till hustru, inte heller en kvinna som förskjutits av sin man, ty prästen är helgad åt sin Gud. 8Och du skall hålla honom helig, ty han bär fram din Guds mat. Han skall vara helig för dig, ty jag, Herren, som helgar er, är helig. 9Om dottern till en präst vanhelgar sig genom prostitution, vanhelgar hon sin far. Hon skall brännas.

10Den präst som är främst bland sina ämbetsbröder och har fått smörjelseolja på sitt huvud, som är prästvigd och får iföra sig de heliga kläderna, får inte ha håret hängande och inte riva sönder sina kläder. 11Han får inte gå in där det finns någon död. Inte ens genom sin far eller sin mor får han bli oren. 12Han får inte lämna helgedomen och inte vanhelga sin Guds helgedom, ty han är vigd genom sin Guds smörjelseolja. Jag är Herren.

13Han skall ta till hustru en kvinna som är orörd. 14En änka, en förskjuten kvinna, en vanärad eller prostituerad kvinna får han inte ta till hustru, bara en orörd kvinna ur sitt eget folk, 15så att han inte vanhelgar sina efterkommande i folket. Jag är Herren som helgar honom.

16Herren talade till Mose:

17Säg till Aron: Ingen bland dina ättlingar i kommande släktled som har ett lyte får träda fram och offra sin Guds mat. 18Ingen som har ett lyte får träda fram, ingen som är blind eller halt eller vanställd i ansiktet eller har någon vanskapt lem 19eller har brutit foten eller handen 20eller är puckelryggig eller dvärg eller har en vit fläck i ögat eller har skabb eller revorm eller har skadade testiklar. 21Om någon av prästen Arons efterkommande har ett lyte, får han inte träda fram för att offra Herrens eldoffer; har han ett lyte, får han inte träda fram för att offra sin Guds mat. 22Han får äta av sin Guds mat, både det högheliga och det heliga, 23men eftersom han har ett lyte, får han inte gå in till förhänget, inte heller träda fram till altaret, för att inte min helgedom skall vanhelgas. Jag är Herren som helgar dem.

24Så talade Mose till Aron och hans söner och till alla israeliterna.