Bibel 2000 (B2000)
1

OFFERLAGAR (kap. 1–7)

Brännoffer

11Herren kallade på Mose och talade till honom från uppenbarelsetältet:

2Säg till israeliterna: När någon av er vill ge en offergåva åt Herren, skall han ta den bland kreaturen, från nötboskapen eller från småboskapen.

3Om han ger ett brännoffer från nötboskapen, skall det vara ett felfritt handjur. Han skall föra fram det till uppenbarelsetältets ingång, inför Herren, för att vara honom till behag. 4Han skall lägga handen på offerdjurets huvud, så att Herren kan finna behag i hans offer och han får försoning. 5Därefter skall han slakta djuret inför Herren, och Arons söner, prästerna, skall offra blodet genom att stänka det runt om på altaret som står vid ingången till tältet. 6Sedan skall han flå djuret och stycka det. 7Arons söner, prästerna, skall tända elden på altaret och lägga ved på elden. 8Sedan skall de lägga styckena och huvudet och det feta ovanpå veden som brinner på altaret. 9Men inälvor och fötter skall först tvättas med vatten. Därefter bränner prästen alltsammans på altaret som ett brännoffer, ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd.

10Om han ger ett brännoffer från småboskapen, ett får eller en get, skall det vara ett felfritt handjur. 11Han skall slakta det vid altarets norra sida inför Herren, och Arons söner, prästerna, skall stänka dess blod runt om på altaret. 12Sedan styckar han det, och prästen skall lägga styckena och huvudet och det feta ovanpå veden som brinner på altaret. 13Men inälvor och fötter skall först tvättas med vatten. Därefter offrar prästen alltsammans genom att bränna det på altaret. Detta är ett brännoffer, ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd.

14Om han ger ett brännoffer av fåglar åt Herren, skall det vara en turturduva eller en annan duva. 15Prästen skall bära fram fågeln till altaret, vrida av den huvudet och bränna det på altaret. Blodet skall pressas ut mot altarets framsida. 16Han skall ta ut krävan med dess innehåll och kasta den på askhögen på altarets östra sida. 17Prästen skall fläka upp fågeln utan att skilja vingarna från kroppen. Sedan bränner han den på altaret, på den brinnande veden. Detta är ett brännoffer, ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd.

2

Matoffer

21När någon ger ett matoffer åt Herren, skall hans gåva bestå av siktat mjöl, som han häller olja på. Sedan lägger han rökelse ovanpå. 2Därefter överlämnar han det till prästerna, Arons söner. Prästen tar en handfull av mjölet och av oljan och all rökelsen och bränner detta deloffer på altaret som ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd. 3Resten av matoffret tillhör Aron och hans söner, det är en höghelig del av Herrens eldoffer.

4När du ger ett matoffer av ugnsgräddat bröd, skall det vara gjort på siktat mjöl: osyrade kakor bakade med olja eller osyrade tunnkakor smorda med olja. 5Om du ger ett matoffer stekt på plåt, skall det vara gjort på siktat mjöl, bakat med olja och osyrat. 6Bryt det i bitar och häll olja över. Detta är ett matoffer. 7Om du ger ett matoffer kokat i gryta, skall det göras på siktat mjöl och olja. 8Ett matoffer som tillretts på något av dessa sätt skall du komma med till Herren och överlämna till prästen, som skall bära fram det till altaret. 9Av matoffret skall prästen ta en del som deloffer och bränna på altaret som ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd. 10Resten av matoffret tillhör Aron och hans söner, det är en höghelig del av Herrens eldoffer.

11Alla matoffer som ni ger åt Herren måste vara osyrade, ty ni får inte bränna surdeg eller honung som eldoffer åt Herren. 12Som förstlingsoffer får ni offra sådant, men det får inte brännas på altaret till en lukt som gör Herren nöjd.

13Du skall strö salt på alla dina matoffer; saltet som hör till förbundet med din Gud får aldrig saknas i dina matoffer. Till alla dina offergåvor skall du offra salt.

14Om du ger ett matoffer av den första grödan åt Herren, skall ditt offer bestå av ax som rostats över eld, krossade korn av färska ax. 15Häll ut olja över det och lägg rökelse ovanpå. Detta är ett matoffer. 16Prästen skall ta en del av kornen och av oljan som deloffer och all rökelsen och bränna det som ett eldoffer åt Herren.

3

Gemenskapsoffer

31Om någon ger ett gemenskapsoffer och tar ett djur från nötboskapen, skall han föra fram ett felfritt han- eller hondjur inför Herren. 2Han skall lägga handen på offerdjurets huvud och slakta det vid ingången till uppenbarelsetältet. Prästerna, Arons söner, skall stänka blodet runt om på altaret. 3Sedan ger han delar av gemenskapsoffret som ett eldoffer åt Herren: fettet på och kring inälvorna, 4de båda njurarna med ländfettet samt stora leverloben, som han tar ut tillsammans med njurarna. 5Arons söner skall bränna det på altaret tillsammans med brännoffret på den brinnande veden som ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd.

6Om han ger ett gemenskapsoffer åt Herren från småboskapen, skall det vara ett felfritt han- eller hondjur. 7Offrar han ett får, skall han föra fram det inför Herren, 8lägga handen på offerdjurets huvud och slakta det framför uppenbarelsetältet. Arons söner skall stänka blodet runt om på altaret. 9Sedan ger han fettet från gemenskapsoffret som ett eldoffer åt Herren: hela fettsvansen, avskuren vid roten, fettet på och kring inälvorna, 10de båda njurarna med ländfettet samt stora leverloben, som han tar ut tillsammans med njurarna. 11Prästen bränner detta på altaret till föda, ett eldoffer åt Herren.

12Om han ger en get, skall han föra fram den inför Herren, 13lägga handen på dess huvud och slakta den framför uppenbarelsetältet. Arons söner skall stänka dess blod runt om på altaret. 14Sedan skall han av sin gåva som ett eldoffer åt Herren ge fettet på och kring inälvorna, 15de båda njurarna med ländfettet samt stora leverloben, som han tar ut tillsammans med njurarna. 16Prästen bränner detta på altaret till föda, ett eldoffer, till en lukt som gör Herren nöjd.

Allt fett tillhör Herren. 17Detta skall vara en oföränderlig stadga genom alla släktled, var ni än bor: ni får inte äta fett eller blod.