Bibel 2000 (B2000)
2

Matoffer

212:1 matoffer Offer.När någon ger ett matoffer åt Herren, skall hans gåva bestå av siktat mjöl, som han häller olja på. Sedan lägger han rökelse ovanpå. 2Därefter överlämnar han det till prästerna, Arons söner. Prästen tar en handfull av mjölet och av oljan och all rökelsen och bränner detta deloffer på altaret som ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd. 32:3 en höghelig del Av det högheliga fick endast Aron och hans ättlingar, dvs. prästerna, äta. Som högheliga räknas syndoffren, matoffren och skuldoffren (6:17). Helig.Resten av matoffret tillhör Aron och hans söner, det är en höghelig del av Herrens eldoffer.

42:4 osyrade kakor Det som hade jäst genom surdeg eller honung (v. 11) fick inte förekomma i offren; se 2 Mos 34:25. Jäsningen kan ha uppfattats som ett slags förruttnelse, vilket medförde orenhet, eller som en form av liv, som inte fick förintas; jfr not till 7:26. Renhet.När du ger ett matoffer av ugnsgräddat bröd, skall det vara gjort på siktat mjöl: osyrade kakor bakade med olja eller osyrade tunnkakor smorda med olja. 5Om du ger ett matoffer stekt på plåt, skall det vara gjort på siktat mjöl, bakat med olja och osyrat. 6Bryt det i bitar och häll olja över. Detta är ett matoffer. 7Om du ger ett matoffer kokat i gryta, skall det göras på siktat mjöl och olja. 8Ett matoffer som tillretts på något av dessa sätt skall du komma med till Herren och överlämna till prästen, som skall bära fram det till altaret. 9Av matoffret skall prästen ta en del som deloffer och bränna på altaret som ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd. 10Resten av matoffret tillhör Aron och hans söner, det är en höghelig del av Herrens eldoffer.

11Alla matoffer som ni ger åt Herren måste vara osyrade, ty ni får inte bränna surdeg eller honung som eldoffer åt Herren. 12Som förstlingsoffer får ni offra sådant, men det får inte brännas på altaret till en lukt som gör Herren nöjd.

132:13 saltet som hör till förbundet med din Gud Jfr uttrycket »saltförbund«; se not till 4 Mos 18:19. Förbund.Du skall strö salt på alla dina matoffer; saltet som hör till förbundet med din Gud får aldrig saknas i dina matoffer. Till alla dina offergåvor skall du offra salt.

14Om du ger ett matoffer av den första grödan åt Herren, skall ditt offer bestå av ax som rostats över eld, krossade korn av färska ax. 15Häll ut olja över det och lägg rökelse ovanpå. Detta är ett matoffer. 16Prästen skall ta en del av kornen och av oljan som deloffer och all rökelsen och bränna det som ett eldoffer åt Herren.