Bibel 2000 (B2000)
19

Helighetsregler för israeliterna

191Herren talade till Mose:

2

19:2
3~Mos 11:44
Matt 5:48
1~Pet 1:16
Säg till Israels hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. 3Var och en av er skall vörda sin mor och sin far och hålla mina sabbater. Jag är Herren, er Gud. 4Vänd er inte till avgudarna. Gjut inga gudabilder åt er. Jag är Herren, er Gud.

5När ni vill offra ett gemenskapsoffer åt Herren, skall det ske så att det behagar honom. 6Det skall ätas samma dag ni offrar eller dagen därpå. Det som blir över till tredje dagen skall brännas upp. 7Om någon äter av det på tredje dagen, är det något vederstyggligt, och Herren finner inte behag i offret. 8Den som då äter av det drar skuld över sig, ty han har vanhelgat det som var helgat åt Herren. Han skall utstötas ur sitt folk.

9

19:9 f.
3~Mos 23:22
5~Mos 24:19Rut 2:2
När grödan bärgas i ert land, skall du inte skörda ända ut till åkerrenen, inte heller skall du samla in de sista axen av skörden. 10Du skall inte göra någon efterskörd i din vingård, inte heller plocka upp nerfallna druvor. Du skall lämna kvar det åt den fattige och åt invandraren. Jag är Herren, er Gud.

11Ni skall inte stjäla och inte bedra eller lura varandra. 12

19:12
2~Mos 20:7
5~Mos 5:11
Matt 5:33Jak 5:12
Svär inte falskt vid mitt namn, då vanhelgar du din Guds namn. Jag är Herren. 13
19:13
5~Mos 24:14Tob 4:14
Jak 5:4
Du skall inte tilltvinga dig något av din nästa eller beröva honom något. Du skall inte hålla inne arbetarens lön över natten. 1419:14 inte förbanna en döv En förbannelse drabbar i och med att den har uttalats. En döv person har ingen möjlighet att förebygga en sådan fara och är därför i samma situation som en blind som möter ett hinder.Du skall inte förbanna en döv och inte lägga något i vägen för en blind så att han faller; du skall frukta din Gud. Jag är Herren.

15

19:15
2~Mos 23:3+
Ni skall inte handla orätt när ni dömer. Du skall varken gynna den fattige eller ta parti för den rike. Rättvist skall du döma din landsman. 16Du skall inte gå med förtal bland dina bröder, och du skall inte stå din nästa efter livet. Jag är Herren. 17
19:17
Matt 5:2118:151~Joh 2:93:15
Du skall inte bära agg mot din landsman utan tillrättavisa honom, så att du inte för hans skull drar skuld över dig. 18
19:18
Matt 5:43
19:18 din nästa Avser i första hand en landsman, men i v. 34 innefattas invandraren i budet.Du skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är Herren.

19

19:19
5~Mos 22:9
Mina stadgar skall ni hålla. Du skall inte låta två djur av olika slag i din boskap para sig. Du skall inte så två slags säd i din åker. Du skall inte bära kläder som är vävda av två slags garn.

2019:20 skall han betala skadestånd Grundtextens innebörd osäker.Om en man ligger med en kvinna och hon är en slavinna som är bestämd för en annan man men ännu inte har friköpts eller frigetts, skall han betala skadestånd. De skall inte dödas, ty hon var inte frigiven, 21men mannen skall föra fram ett skuldoffer inför Herren till uppenbarelsetältets ingång, en skuldofferbagge. 22Prästen skall inför Herren bringa försoning åt honom med skuldofferbaggen för den synd han har begått, och han skall få förlåtelse för den synd han har begått.

2319:23 lämna … orörd Ordagrant »lämna oomskuren«; Omskärelse.När ni kommer in i landet och planterar alla sorters fruktträd, skall ni lämna deras första frukt orörd. Under tre år skall deras frukt vara förbjuden och inte ätas, 24och under det fjärde året skall all deras frukt helgas åt Herren under tacksägelser. 25Först under det femte året skall ni äta deras frukt och får då så mycket större avkastning. Jag är Herren, er Gud.

26

19:26
1~Mos 9:4+
Ni skall inte äta kött med blod i. Ni skall inte syssla med spådom och teckentydning. 27
19:27 f.
3~Mos 21:5
5~Mos 14:1
Jer 16:6+
19:27 f. Uttryck för sorg som tillämpats i äldre tid (se t.ex. Jes 22:12; Jer 41:5; Am 8:10) förbjuds här, troligen därför att de uppfattats som hedniska. Sorg.Ni skall inte klippa håret vid tinningarna, inte kapa av skägget 28och inte rista några märken på er kropp för någon som är död. Inte heller skall ni tatuera er. Jag är Herren.

29Du får inte vanhelga din dotter genom att låta henne prostituera sig. Då fylls hela landet av otukt och skam. 30Mina sabbater skall ni hålla, och min helgedom skall ni vörda. Jag är Herren. 31

19:31
3~Mos 20:6,27
5~Mos 18:101~Sam 28:7Jes 8:19
Vänd er inte till de dödas andar, och uppsök inte spådomsandar, ty ni blir orena genom dem. Jag är Herren, er Gud. 32
19:32
Syr 8:6
Du skall resa dig upp för ett grått huvud och hedra den gamle. Du skall frukta din Gud. Jag är Herren.

33

19:33
2~Mos 22:21
Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. 34Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud.

35

19:35 f.
5~Mos 25:13Ords 11:1
16:11
20:10,23
Hes 45:10Mik 6:10
Ni skall inte handla orätt när ni dömer om längdmått, vikt och rymdmått. 36Riktig våg, riktiga vikter, riktigt efamått och riktigt hinmått skall ni ha. Jag är Herren, er Gud, som har fört er ut ur Egypten. 37Ni skall hålla alla mina bud och stadgar och följa dem. Jag är Herren.