Bibel 2000 (B2000)
18

Lagar om könsumgänge

181Herren talade till Mose:

2Säg till israeliterna: Jag är Herren, er Gud. 318:3 deras seder Handlingar som GT tar avstånd från, t.ex. sexuella aktiviteter med inslag av incest, homosexualitet och tidelag, beskrivs som kännetecknande för de omgivande folkens kultur och kult.Ni skall inte göra som man gör i Egypten, där ni en gång bodde, inte heller som man gör i Kanaan, dit jag skall föra er. Ta inte efter deras seder. 4Följ mina stadgar, håll mina bud och rätta er efter dem. Jag är Herren, er Gud. 5

18:5
5~Mos 4:1
30:15Neh 9:29
Ords 3:1Luk 10:27Rom 10:5
Gal 3:12
Håll mina bud och stadgar, ty den som gör det skall leva genom dem. Jag är Herren.

6

18:6–23
3~Mos 20:10–21
Ingen får närma sig någon som är av hans eget kött och blod för att lägra henne. Jag är Herren. 7
18:7 f.
1~Mos 35:22
3~Mos 20:11
5~Mos 22:30
1~Kor 5:1
Ingen får skända sin far genom att lägra sin mor; hon är din mor, du får inte lägra henne. 8Du får inte lägra din fars hustru; då skändar du din far. 918:9 inte lägra din syster Jfr not till 1 Mos 20:12.Du får inte lägra din syster, som har samma far eller mor som du, vare sig hon är född inom eller utom hemmet. 10Du får inte lägra din sondotter eller dotterdotter; då skändar du ditt eget kött och blod. 11Du får inte lägra en dotter till din fars hustru; hon tillhör din fars släkt, hon är din syster. 12Du får inte lägra din fars syster; hon är av din fars kött och blod. 13Du får inte lägra din mors syster; hon är av din mors kött och blod. 14Du får inte lägra din farbrors hustru; henne får du inte komma nära, hon är din faster. 15Du får inte lägra din svärdotter; hon är din sons hustru, henne får du inte lägra. 16
18:16
Mark 6:18
Du får inte lägra din svägerska; då skändar du din bror. 17Du får inte lägra en kvinna och hennes dotter, inte heller lägra hennes sondotter eller dotterdotter; de är av samma kött och blod, det vore en skam. 18
18:18
1~Mos 29:15
Du får inte ta din hustrus syster till bihustru och lägra henne under din hustrus livstid.

19Du får inte närma dig en kvinna för att lägra henne när hon har menstruation och är oren. 20Du får inte ha samlag med hustrun till en landsman; du blir oren genom henne. 21

18:21
1~Mos 22
3~Mos 20:15~Mos 18:10
2~Kung 16:3
17:17
21:6
23:10
2~Krön 33:6
Jer 7:31
19:432:35
Hes 16:20
20:2523:37
18:21 Molok. Namn.Du får inte överlämna något av dina barn till Molok. Du får inte vanhelga din Guds namn; jag är Herren. 22
18:22
1~Mos 19:4Rom 1:261~Tim 1:10
Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt. 23
18:23
2~Mos 22:19
3~Mos 20:15
Du får inte ha könsumgänge med djur av något slag och bli oren genom det. En kvinna får inte ställa sig framför ett djur för att para sig med det; det är något vämjeligt.

24

18:24 ff.
5~Mos 12:29
Ni skall inte göra er orena genom något av detta, ty med allt detta har de folk orenat sig som jag driver undan för er. 25Landet blev orent, och jag straffade det för dess synder, så att det utspydde sina invånare. 26Men ni skall hålla mina bud och stadgar och inte göra någon av dessa vidrigheter; det gäller både infödda och invandrare. 27Sådana vidrigheter gjorde landets invånare före er, och då blev landet orent. 28Låt inte landet utspy er för att ni orenat det, så som det utspydde det folk som var före er. 29Var och en som gör någon av dessa vidrigheter skall utstötas ur sitt folk. 30Ni skall lyda mitt förbud mot att ta efter de avskyvärda seder som rådde före er; ni skall inte göra er orena genom dem. Jag är Herren, er Gud.