Bibel 2000 (B2000)
14

Rening efter spetälska

141Herren talade till Mose:

2Detta är den lag som gäller när en spetälsk skall förklaras ren. Man skall föra honom till prästen, 3som möter utanför lägret. Prästen skall undersöka den sjuke. Om spetälskan då är botad, 4skall prästen låta hämta två levande, rena fåglar, cederträ, karmosinröd ull och isop åt den som skall förklaras ren. 5Prästen skall låta slakta den ena fågeln över ett lerkärl med friskt vatten. 6Och han skall ta den levande fågeln och cederträt, den karmosinröda ullen och isopen och doppa alltsammans, också den levande fågeln, i blodet från fågeln som slaktades över det friska vattnet. 7Sju gånger skall han stänka på den som skall förklaras ren från spetälskan. Därefter skall han förklara honom ren, och sedan skall han låta den levande fågeln flyga sin väg, ut i det fria. 8Den renade skall tvätta sina kläder, raka av allt håret och bada. Så blir han ren och får sedan komma in i lägret. Men han skall stanna utanför sitt tält i sju dagar. 9Den sjunde dagen skall han raka av sig håret, skägget och ögonbrynen; allt sitt hår skall han raka av. Han skall tvätta sina kläder och bada; så blir han ren.

10Den åttonde dagen skall han ta två felfria lamm av hankön och ett årsgammalt felfritt lamm av honkön. Dessutom skall han ta tre tiondels efa siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer och en log olja. 11Prästen som förrättar reningen skall föra fram den som skall renas och offergåvorna till uppenbarelsetältets ingång, inför Herren. 12Och prästen skall ta det ena lammet och offra det som skuldoffer tillsammans med oljan. Han skall lyfta upp detta till ett offer inför Herren. 13Lammet skall slaktas på det ställe där syndoffer- och brännofferdjuren slaktas, på helig plats. Ty liksom syndoffret tillhör skuldoffret prästen, det är högheligt. 14Och prästen skall ta blod från skuldoffret och stryka på den som skall renas: på hans högra örsnibb, högra tumme och högra stortå. 15Sedan skall prästen ta av oljan och hälla i sin vänstra hand, 16doppa höger pekfinger i oljan som han har i sin vänstra hand och stänka lite av oljan med fingret sju gånger inför Herren. 17Av oljan som är kvar i hans hand skall prästen stryka på den som skall renas: på högra örsnibben, högra tummen och högra stortån, ovanpå blodet från skuldoffret. 18Det som sedan är kvar av oljan i prästens hand skall han stryka på hjässan på den som skall renas. Så skall prästen bringa försoning åt honom inför Herren. 19Sedan skall prästen offra syndoffret och bringa försoning åt den som skall renas från sin orenhet. Därefter skall han slakta brännofferdjuret 20och offra det och matoffret på altaret. Prästen skall bringa försoning åt honom, så att han blir ren.

21Men om det är en fattig man, som inte har råd till detta, skall han ta ett lamm till skuldoffer, som skall lyftas upp till försoning för honom. Dessutom skall han ta en tiondels efa siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer och en log olja, 22två turturduvor eller två andra duvor, beroende på vad han har råd med. Den ena skall vara till syndoffer och den andra till brännoffer. 23Den åttonde dagen av sin rening skall han föra detta till prästen, till uppenbarelsetältets ingång, inför Herren. 24Och prästen skall ta skuldofferlammet tillsammans med oljan och lyfta upp det till ett offer inför Herren. 25Skuldofferlammet skall slaktas, och prästen skall ta blod från det och stryka på den som skall renas: på hans högra örsnibb, högra tumme och högra stortå. 26Sedan skall prästen hälla olja i sin vänstra hand 27och med höger pekfinger stänka lite av oljan som han har i sin vänstra hand sju gånger inför Herren. 28Av oljan som han har i sin hand skall prästen stryka på den som skall renas: på högra örsnibben, högra tummen och högra stortån, ovanpå blodet från skuldoffret. 29Det som sedan är kvar av oljan i prästens hand skall han stryka på hjässan på den som skall renas. Så skall prästen bringa försoning åt honom inför Herren. 30Sedan skall han bära fram den ena av turturduvorna eller av de andra duvorna, beroende på vad han har råd med, 31till syndoffer och den andra till brännoffer, och tillsammans med dem matoffret. Så skall prästen bringa försoning åt den som renas inför Herren. 32Detta är lagen om hur den som har begränsade tillgångar och som har drabbats av spetälska skall bli ren.

Spetälska på hus

33Herren talade till Mose och Aron:

34När ni kommer in i Kanaan, som jag skall ge er som egendom, och jag låter spetälskemögel angripa ett hus i detta ert land, 35skall husets ägare gå till prästen. Han skall säga att det ser ut som om hans hus blivit angripet. 36Då skall prästen låta tömma huset före besiktningen, så att inte allt som finns i huset blir orent. Därefter skall han gå in och se på huset. 37Finner han då att fläckarna på väggarna är grönaktiga eller rödaktiga fördjupningar, som ser ut att ligga djupare än väggytan, 38skall han gå ut ur huset, stanna vid dörren och stänga huset för sju dagar. 39Den sjunde dagen skall prästen komma tillbaka, och om han då finner att möglet på husväggarna har spritt sig, 40skall han låta riva loss de angripna stenarna och kasta dem på en oren plats utanför staden. 41Man skall skrapa hela huset invändigt och slänga den avskrapade putsen på en oren plats utanför staden. 42Sedan skall man ta andra stenar och sätta in på de gamlas ställe och putsa huset med ny lera.

43Om möglet på huset kommer tillbaka sedan man tagit ut stenarna och sedan man skrapat huset och putsat det, 44skall prästen komma och se på det. Om han då finner att fläckarna har spritt sig, är det ett elakartat mögel på huset. Det är orent. 45Huset skall rivas och stenar, trävirke och puts föras till en oren plats utanför staden.

46Den som går in i huset medan det är stängt blir oren till kvällen. 47Den som ligger i huset skall tvätta sina kläder och den som äter i huset likaså.

48Men finner prästen när han kommer att fläckarna inte har spritt sig sedan huset blivit putsat, skall han förklara det rent. Angreppet är då hejdat. 49För att rena huset skall han ta två fåglar, cederträ, karmosinröd ull och isop. 50Den ena fågeln skall han slakta över ett lerkärl med friskt vatten. 51Sedan skall han ta cederträt, isopen, den karmosinröda ullen och den levande fågeln och doppa alltsammans i blodet från den slaktade fågeln och i det friska vattnet och stänka sju gånger på huset. 52När han renat huset med fågelns blod, det friska vattnet, den levande fågeln, cederträt, isopen och den karmosinröda ullen, 53skall han låta den levande fågeln flyga ut ur staden, ut i det fria. Så skall han bringa försoning åt huset, så att det blir rent.

54Denna lag gäller vid varje angrepp av spetälska och vid skorv, 55mögel på kläder och hus, 56blemmor, utslag och vita fläckar, 57för att man skall kunna avgöra när något är orent och när det är rent. Detta är lagen om spetälska.

15

Lagen om orena flytningar

151Herren talade till Mose och Aron:

2Säg till israeliterna: Om en man har en flytning ur lemmen, är det en oren flytning. 3Så här förhåller det sig med sådan orenhet genom flytning:

Så länge flytningen pågår är mannen oren, vare sig lemmen släpper fram flytningen eller är tilltäppt. I båda fallen består hans orenhet. 4Allt han ligger på och allt han sitter på blir orent. 5Den som rör vid hans bädd skall tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. 6Den som sitter på något som mannen med flytningen suttit på skall tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. 7Den som rör vid mannen med flytningen skall tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. 8Om mannen med flytningen spottar på någon som är ren, skall denne tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. 9Allt som mannen med flytningen sitter på när han rider blir orent, 10och den som rör vid något som befunnit sig under honom är oren till kvällen, och den som bär på något sådant skall tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. 11Om mannen med flytningen rör vid någon utan att först skölja av händerna, skall denne tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. 12Om mannen med flytningen rör vid ett lerkärl, skall det slås sönder. Träkärl däremot skall sköljas av.

13När mannen renas efter flytningen, skall han låta det gå sju dagar medan han renas. Sedan skall han tvätta sina kläder och bada i friskt vatten. Då är han ren. 14Den åttonde dagen skall han ta två turturduvor eller två andra duvor och komma inför Herren, till uppenbarelsetältets ingång, och ge dem till prästen. 15Prästen skall offra den ena som syndoffer och den andra som brännoffer. Så skall prästen inför Herren bringa försoning åt honom för hans flytning.

16Om en man har haft sädesavgång, skall han bada och är oren till kvällen. 17Alla klädesplagg och allt av skinn som hans säd har kommit på skall tvättas och är orent till kvällen. 18Om en man har samlag med en kvinna och får sädesuttömning, skall de bada och är orena till kvällen.

19När en kvinna har menstruation och det kommer blod från hennes kropp, varar orenheten i sju dagar. Den som rör vid henne är oren till kvällen. 20Allt hon ligger på medan hon har sin menstruation blir orent, och allt hon sitter på blir orent. 21Den som rör vid hennes bädd skall tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. 22Den som rör vid något hon har suttit på skall tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. 23Om det ligger något på bädden eller där hon har suttit och någon rör vid detta, är denne oren till kvällen. 24Om en man har samlag med henne, blir han oren av hennes menstruation i sju dagar. Allt han ligger på blir också orent.

25Om en kvinna har en blödning som varar flera dagar utan att det är hennes menstruation, eller om menstruationen varar onormalt länge, är hon oren så länge blödningen pågår, liksom hon är det vid sin menstruation. 26Allt hon ligger på under sin blödning blir som det hon ligger på under menstruationen, och allt hon sitter på blir orent, liksom vid menstruationen. 27Den som rör vid något av detta blir oren och skall tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen.

28När kvinnan renas efter blödningen, skall hon låta det gå sju dagar. Sedan är hon ren. 29Den åttonde dagen skall hon ta två turturduvor eller två andra duvor och lämna dem till prästen vid ingången till uppenbarelsetältet. 30Prästen skall offra den ena som syndoffer och den andra som brännoffer. Så skall prästen inför Herren bringa försoning åt henne för den blödning som gjort henne oren.

31Ni skall hålla israeliterna fria från orenhet, så att de inte dör genom den, genom att de orenar min boning som står mitt ibland dem.

32Detta är lagen om män som har flytning eller sädesuttömning som medför orenhet, 33om kvinnor som har menstruation, om vem det vara må, man eller kvinna, som har en flytning och om män som har samlag med orena kvinnor.

16

Den stora försoningsdagen

161Herren talade till Mose sedan Arons två söner hade dött, de båda som miste livet när de trädde fram inför Herren.

2Herren sade: Säg till din bror Aron att han inte när som helst får gå in bakom förhänget i helgedomen och fram till locket som täcker arken, ty då kommer han att dö när jag visar mig i molnet ovanför arkens lock.

3Detta skall Aron föra med sig när han går in i helgedomen: en ungtjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. 4Han skall klä sig i en helig tunika av linne och bära linnebyxor för att skyla sig, binda ett linneskärp om livet och vira en linneturban om huvudet. Detta är de heliga kläderna, och han skall bada innan han tar dem på sig. 5Av israeliternas menighet skall han få två getabockar till syndoffer och en bagge till brännoffer.

6Aron skall offra sin syndoffertjur för att bringa försoning åt sig och åt sin familj. 7Sedan skall han ta de båda bockarna och ställa dem inför Herren vid ingången till uppenbarelsetältet 8och kasta lott om dem: en lott för Herren och en lott för Asasel. 9Den bock som tillfaller Herren skall Aron föra fram och offra som syndoffer. 10Den som tillfaller Asasel skall levande ställas inför Herren till försoning och sedan föras ut i öknen till Asasel.

11Aron skall alltså offra sin syndoffertjur för att bringa försoning åt sig och åt sin familj. När han slaktat tjuren 12skall han ta ett fyrfat fullt med glöd från altaret inför Herren och två fulla händer med finstött, välluktande rökelse och bära in detta bakom förhänget. 13Där skall han lägga rökelsen på elden inför Herren, så att ett moln av rökelse döljer locket på arken med förbundstecknet, annars kommer han att dö. 14Han skall ta av tjurblodet och stänka med fingret framtill på arkens lock, och framför arkens lock skall han sju gånger stänka blod med fingret. 15Sedan skall han slakta folkets syndofferbock och bära in blodet bakom förhänget och göra med det på samma sätt som med tjurblodet: han skall stänka det ovanpå arkens lock och framför locket.

16Så bringar han försoning och renar helgedomen från israeliternas orenhet och brott, från alla deras synder. Likadant skall han göra med uppenbarelsetältet som står mitt ibland dem i all deras orenhet. 17Ingen får befinna sig inne i uppenbarelsetältet från det han går in i helgedomen för att bringa försoning till dess han kommer ut igen.

När han har bringat försoning åt sig och sin familj och åt hela Israels församling, 18skall han gå ut till altaret som står inför Herren och bringa försoning åt det: han skall ta av tjurblodet och av bockblodet och stryka det på vart och ett av altarets horn 19och sju gånger stänka blod på altaret med fingret. Så skall han rena det från israeliternas orenhet och helga det.

20När Aron har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, skall han föra fram den levande bocken. 21Han skall lägga båda händerna på den levande bockens huvud och över den bekänna israeliternas alla skulder och brott, alla deras synder, och därmed lägga dem på bockens huvud. Sedan skall bocken föras ut i öknen av en man som står beredd. 22Bocken skall bära alla deras synder med sig ut i ödemarken och släppas lös där ute i öknen.

23Aron skall därefter gå tillbaka in i uppenbarelsetältet och ta av sig linnekläderna som han satte på sig när han gick in i helgedomen; där skall han lämna dem. 24Han skall bada på helig plats och sätta på sig sina vanliga kläder. Därpå skall han gå ut och offra sitt eget brännoffer och folkets brännoffer och bringa försoning åt sig själv och åt folket. 25Fettet från syndoffret skall han bränna på altaret. 26Mannen som förde bocken ut till Asasel skall tvätta sina kläder och bada innan han går tillbaka in i lägret. 27Syndoffertjuren och syndofferbocken, vilkas blod bars in i helgedomen för att bringa försoning, skall föras utanför lägret, och deras hudar, kött och inälvor skall brännas upp. 28Den som bränner upp detta skall tvätta sina kläder och bada innan han går tillbaka in i lägret.

29Detta skall vara en oföränderlig stadga för er: den tionde dagen i den sjunde månaden skall ni, både infödda och invandrare, späka er och inte utföra något arbete. 30Den dagen bringas försoning åt er, så att ni blir rena; ni skall renas inför Herren från alla era synder. 31Den skall vara en vilodag för er, en sabbat då ni skall späka er. Så lyder denna oföränderliga stadga.

32Försoningen skall utföras av en präst, en som blivit smord och vigd till präst efter sin far. Han skall klä sig i linnekläderna, de heliga kläderna, 33och bringa försoning åt det allra heligaste, uppenbarelsetältet och altaret, åt prästerna och allt folket i församlingen.

34Detta skall vara en oföränderlig stadga för er: en gång om året skall israeliterna få försoning för alla sina synder.

Aron gjorde som Herren hade befallt Mose.