Bibel 2000 (B2000)
14

Rening efter spetälska

141

14:1–32
Matt 8:4
Mark 1:44
Luk 5:14
17:14
Herren talade till Mose:

2Detta är den lag som gäller när en spetälsk skall förklaras ren. Man skall föra honom till prästen, 3som möter utanför lägret. Prästen skall undersöka den sjuke. Om spetälskan då är botad, 414:4 rena fåglar Se bestämmelserna i 11:13–19.skall prästen låta hämta två levande, rena fåglar, cederträ, karmosinröd ull och isop åt den som skall förklaras ren. 5Prästen skall låta slakta den ena fågeln över ett lerkärl med friskt vatten. 6Och han skall ta den levande fågeln och cederträt, den karmosinröda ullen och isopen och doppa alltsammans, också den levande fågeln, i blodet från fågeln som slaktades över det friska vattnet. 7Sju gånger skall han stänka på den som skall förklaras ren från spetälskan. Därefter skall han förklara honom ren, och sedan skall han låta den levande fågeln flyga sin väg, ut i det fria. 8Den renade skall tvätta sina kläder, raka av allt håret och bada. Så blir han ren och får sedan komma in i lägret. Men han skall stanna utanför sitt tält i sju dagar. 9Den sjunde dagen skall han raka av sig håret, skägget och ögonbrynen; allt sitt hår skall han raka av. Han skall tvätta sina kläder och bada; så blir han ren.

1014:10 log Mått.Den åttonde dagen skall han ta två felfria lamm av hankön och ett årsgammalt felfritt lamm av honkön. Dessutom skall han ta tre tiondels efa siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer och en log olja. 11Prästen som förrättar reningen skall föra fram den som skall renas och offergåvorna till uppenbarelsetältets ingång, inför Herren. 12Och prästen skall ta det ena lammet och offra det som skuldoffer tillsammans med oljan. Han skall lyfta upp detta till ett offer inför Herren. 13Lammet skall slaktas på det ställe där syndoffer- och brännofferdjuren slaktas, på helig plats. Ty liksom syndoffret tillhör skuldoffret prästen, det är högheligt. 14Och prästen skall ta blod från skuldoffret och stryka på den som skall renas: på hans högra örsnibb, högra tumme och högra stortå. 15Sedan skall prästen ta av oljan och hälla i sin vänstra hand, 16doppa höger pekfinger i oljan som han har i sin vänstra hand och stänka lite av oljan med fingret sju gånger inför Herren. 17Av oljan som är kvar i hans hand skall prästen stryka på den som skall renas: på högra örsnibben, högra tummen och högra stortån, ovanpå blodet från skuldoffret. 18Det som sedan är kvar av oljan i prästens hand skall han stryka på hjässan på den som skall renas. Så skall prästen bringa försoning åt honom inför Herren. 19Sedan skall prästen offra syndoffret och bringa försoning åt den som skall renas från sin orenhet. Därefter skall han slakta brännofferdjuret 20och offra det och matoffret på altaret. Prästen skall bringa försoning åt honom, så att han blir ren.

21Men om det är en fattig man, som inte har råd till detta, skall han ta ett lamm till skuldoffer, som skall lyftas upp till försoning för honom. Dessutom skall han ta en tiondels efa siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer och en log olja, 22två turturduvor eller två andra duvor, beroende på vad han har råd med. Den ena skall vara till syndoffer och den andra till brännoffer. 23Den åttonde dagen av sin rening skall han föra detta till prästen, till uppenbarelsetältets ingång, inför Herren. 24Och prästen skall ta skuldofferlammet tillsammans med oljan och lyfta upp det till ett offer inför Herren. 25Skuldofferlammet skall slaktas, och prästen skall ta blod från det och stryka på den som skall renas: på hans högra örsnibb, högra tumme och högra stortå. 26Sedan skall prästen hälla olja i sin vänstra hand 27och med höger pekfinger stänka lite av oljan som han har i sin vänstra hand sju gånger inför Herren. 28Av oljan som han har i sin hand skall prästen stryka på den som skall renas: på högra örsnibben, högra tummen och högra stortån, ovanpå blodet från skuldoffret. 29Det som sedan är kvar av oljan i prästens hand skall han stryka på hjässan på den som skall renas. Så skall prästen bringa försoning åt honom inför Herren. 30Sedan skall han bära fram den ena av turturduvorna eller av de andra duvorna, beroende på vad han har råd med, 3114:31 till syndoffer Med Septuaginta och Peshitta; MT har »det som han har råd med, till syndoffer«.till syndoffer och den andra till brännoffer, och tillsammans med dem matoffret. Så skall prästen bringa försoning åt den som renas inför Herren. 32Detta är lagen om hur den som har begränsade tillgångar och som har drabbats av spetälska skall bli ren.

Spetälska på hus

33Herren talade till Mose och Aron:

3414:34 Se not till 13:47.När ni kommer in i Kanaan, som jag skall ge er som egendom, och jag låter spetälskemögel angripa ett hus i detta ert land, 35skall husets ägare gå till prästen. Han skall säga att det ser ut som om hans hus blivit angripet. 36Då skall prästen låta tömma huset före besiktningen, så att inte allt som finns i huset blir orent. Därefter skall han gå in och se på huset. 37Finner han då att fläckarna på väggarna är grönaktiga eller rödaktiga fördjupningar, som ser ut att ligga djupare än väggytan, 38skall han gå ut ur huset, stanna vid dörren och stänga huset för sju dagar. 39Den sjunde dagen skall prästen komma tillbaka, och om han då finner att möglet på husväggarna har spritt sig, 40skall han låta riva loss de angripna stenarna och kasta dem på en oren plats utanför staden. 41Man skall skrapa hela huset invändigt och slänga den avskrapade putsen på en oren plats utanför staden. 42Sedan skall man ta andra stenar och sätta in på de gamlas ställe och putsa huset med ny lera.

43Om möglet på huset kommer tillbaka sedan man tagit ut stenarna och sedan man skrapat huset och putsat det, 44skall prästen komma och se på det. Om han då finner att fläckarna har spritt sig, är det ett elakartat mögel på huset. Det är orent. 45Huset skall rivas och stenar, trävirke och puts föras till en oren plats utanför staden.

46Den som går in i huset medan det är stängt blir oren till kvällen. 47Den som ligger i huset skall tvätta sina kläder och den som äter i huset likaså.

48Men finner prästen när han kommer att fläckarna inte har spritt sig sedan huset blivit putsat, skall han förklara det rent. Angreppet är då hejdat. 49För att rena huset skall han ta två fåglar, cederträ, karmosinröd ull och isop. 50Den ena fågeln skall han slakta över ett lerkärl med friskt vatten. 51Sedan skall han ta cederträt, isopen, den karmosinröda ullen och den levande fågeln och doppa alltsammans i blodet från den slaktade fågeln och i det friska vattnet och stänka sju gånger på huset. 52När han renat huset med fågelns blod, det friska vattnet, den levande fågeln, cederträt, isopen och den karmosinröda ullen, 53skall han låta den levande fågeln flyga ut ur staden, ut i det fria. Så skall han bringa försoning åt huset, så att det blir rent.

54Denna lag gäller vid varje angrepp av spetälska och vid skorv, 55mögel på kläder och hus, 56blemmor, utslag och vita fläckar, 57för att man skall kunna avgöra när något är orent och när det är rent. Detta är lagen om spetälska.