Bibel 2000 (B2000)
1

OFFERLAGAR (kap. 1–7)

Brännoffer

111:1 Herren kallade på Mose Tredje Moseboken anknyter till 2 Mos genom att Herren talar till Mose från den boning, uppenbarelsetältet, som färdigställts i 2 Mos 25–40 under vistelsen i Sinai; jfr not till 4 Mos 1:1. 3 Mos återger bestämmelser om religiösa, sociala och ekonomiska förhållanden och skildrar hur Mose förmedlar dessa lagar från Herren till israeliterna. Bokens text tillhör huvudsakligen det s.k. prästerliga traditionsskiktet; Moseböcker. Dess undertitel Leviticus betyder »den levitiska (boken)«.Herren kallade på Mose och talade till honom från uppenbarelsetältet:

2Säg till israeliterna: När någon av er vill ge en offergåva åt Herren, skall han ta den bland kreaturen, från nötboskapen eller från småboskapen.

31:3 brännoffer Offer. Brännoffret var ett »heloffer«, allt utom hud (v. 6) och kräva (v. 16) förbrändes.Om han ger ett brännoffer från nötboskapen, skall det vara ett felfritt handjur. Han skall föra fram det till uppenbarelsetältets ingång, inför Herren, för att vara honom till behag. 4Han skall lägga handen på offerdjurets huvud, så att Herren kan finna behag i hans offer och han får försoning. 5Därefter skall han slakta djuret inför Herren, och Arons söner, prästerna, skall offra blodet genom att stänka det runt om på altaret som står vid ingången till tältet. 6Sedan skall han flå djuret och stycka det. 7Arons söner, prästerna, skall tända elden på altaret och lägga ved på elden. 8Sedan skall de lägga styckena och huvudet och det feta ovanpå veden som brinner på altaret. 91:9 eldoffer Offer. Det hebreiska ordets betydelse osäker.1:9 en lukt som gör Herren nöjd Röken från offret skulle stiga upp till Herren och göra honom välvilligt stämd; se 1 Mos 4:4; 8:21.Men inälvor och fötter skall först tvättas med vatten. Därefter bränner prästen alltsammans på altaret som ett brännoffer, ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd.

10Om han ger ett brännoffer från småboskapen, ett får eller en get, skall det vara ett felfritt handjur. 11Han skall slakta det vid altarets norra sida inför Herren, och Arons söner, prästerna, skall stänka dess blod runt om på altaret. 12Sedan styckar han det, och prästen skall lägga styckena och huvudet och det feta ovanpå veden som brinner på altaret. 13Men inälvor och fötter skall först tvättas med vatten. Därefter offrar prästen alltsammans genom att bränna det på altaret. Detta är ett brännoffer, ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd.

14Om han ger ett brännoffer av fåglar åt Herren, skall det vara en turturduva eller en annan duva. 15Prästen skall bära fram fågeln till altaret, vrida av den huvudet och bränna det på altaret. Blodet skall pressas ut mot altarets framsida. 16Han skall ta ut krävan med dess innehåll och kasta den på askhögen på altarets östra sida. 17Prästen skall fläka upp fågeln utan att skilja vingarna från kroppen. Sedan bränner han den på altaret, på den brinnande veden. Detta är ett brännoffer, ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd.