Bibel 2000 (B2000)
5

Femte sången

51Herre, minns vad vi fått utstå,

se hur vi förnedras!

2

5:2
Jer 6:12
Vår egendom föll i främmande hand,

våra hus kom i främlingars ägo.

3Vi har blivit faderlösa barn,

våra mödrar är som änkor.

4Vi får betala för vårt eget vatten,

vi måste köpa vår egen ved.

55:5 Med oket på Med en grekisk översättning (Symmachos); MT har »På«. Text.Med oket på nacken pressas vi hårt,

vi är trötta men får ingen vila.

6

5:6
Jer 2:18
Vi gav oss under Egypten och Assyrien

för att få bröd att äta.

7

5:7
Jer 31:29
Våra fäder som syndade är borta,

vi måste bära deras skuld.

8Slavar regerar oss,

ingen räddar oss från dem.

9Med fara för livet hämtar vi vårt bröd,

hotade av angrepp från öknen.

10Som en lerugn flagnar huden

av brännande hunger.

11De våldtar kvinnorna i Sion

och flickorna i Judas städer.

12

5:12
Klag 4:16
De hänger förnäma män

och visar ringaktning för de äldste.

135:13 Unga män måste slita med kvarnen Grundtextens innebörd osäker. Jfr not till Dom 16:21.Unga män måste slita med kvarnen,

pojkar dignar under bördor av ved.

14De gamla samlas inte längre i porten,

de unga har slutat att spela.

15Glädjen är borta ur hjärtat,

dansen har bytts i sorg.

16

5:16
Job 19:9
Jer 13:18
Kransen har fallit från vårt huvud.

Ve oss som syndade så!

17Därför är vårt hjärta tungt,

därför skymmer det för vår syn:

18

5:18
Jer 9:11
Sions berg ligger öde,

där stryker schakaler omkring.

19

5:19
Ps 102:13
145:13
Du, Herre, härskar för evigt,

från släkte till släkte står din tron.

20

5:20
Ps 13:2+
Varför har du glömt oss helt

och övergett oss för alltid?

21

5:21
Jer 15:19
31:18
För oss åter till dig, så vänder vi åter.

Herre, låt allt på nytt bli som förr.

22Men du har förkastat oss

och rasar mot oss i vrede.