Bibel 2000 (B2000)
3

Tredje sången

313:1 Jag är mannen som fått lida Medan det krigshärjade Jerusalem tidigare skildrats som en kvinna framträder i denna sång en man, som talar i jag-form. Han kan vara en sinnebild för det lidande folket som helhet eller en enskild person, möjligen diktaren själv.Jag är mannen som fått lida

under hans vredes gissel.

2Han har drivit mig ut

i ett mörker utan ljusning.

3Mot mig har han lyft sin hand

om och om igen.

4

3:4
Job 2:77:5
Han trasade sönder mitt kött och min hud

och krossade benen i min kropp.

5Han byggde en mur omkring mig,

omgav mig med gift och elände.

6

3:6
Ps 143:3
I mörker låter han mig bo

som de sedan länge döda.

7Han har stängt in mig så att jag inte kan fly,

han har satt tunga bojor på mig.

8

3:8 f.
Job 19:7Ps 22:3
Hur jag än klagar och ropar

lyssnar han inte till min bön.

9Med stenblock stängde han vägen för mig,

stigen blev oframkomlig.

10

3:10 f.
Hos 13:7
Han lurade på mig som en björn,

som ett lejon i försåt.

11Han tvang mig av vägen och sönderslet mig

och lät mig ligga övergiven.

12

3:12 f.
Job 16:12Ps 38:3
Han spände sin båge och ställde mig

som mål för sin pil.

13Han genomborrade mina njurar

med pilar ur sitt koger.

14

3:14
Jer 18:16+
3:14 åtlöje Skam.Jag blev till åtlöje för alla människor,

jag blev en visa för dem.

15Han mättade mig med bittra örter,

han gav mig malört att dricka.

16Han krossade mina tänder mot stenar

och trampade ner mig i gruset.

17Du tog bort allt gott ur mitt liv,

jag glömde vad lycka var.

18Jag tänkte: Nu orkar jag inte mer,

jag hoppas inte längre på Herren.

193:19–21 Grundtextens innebörd osäker.Tanken på min nöd och hemlöshet

är malört och gift.

20Den lämnar mig inte,

och jag är betryckt.

21Detta går mig till sinnes,

därför våndas jag.

22

3:22
Neh 9:31
3:22 tar inte slut Med en hebreisk handskrift (Text), Peshitta och Targumen; MT har »(är det att) vi inte är slut«.Men Herrens nåd tar inte slut,

hans barmhärtighet upphör aldrig.

23Varje morgon är den ny –

stor är din trofasthet.

24

3:24
Ps 16:5
119:57
3:24 Min andel är Herren En bekännelse till Herren som grundvalen för den frommes liv. Uttrycket användes ursprungligen om leviterna (se t.ex. 4 Mos 18:20; 5 Mos 10:9), som inte fått någon andel av landet utan skulle leva av inkomsterna från sina prästsysslor; Egendom.Min andel är Herren, det vet jag,

därför hoppas jag på honom.

25Herren är god mot den som kommer till honom,

mot den som sätter sin lit till honom.

26Det är gott att hoppas i stillhet

på hjälp från Herren.

27Det är gott för en man

att bära ok som ung.

28Må han sitta ensam och tyst

när Herren lägger oket på.

29Må han trycka ansiktet mot marken

– kanske finns det ännu hopp.

30

3:30
Jes 50:6
Matt 5:39
Må han vända sin kind mot den som slår

och bli överöst med hån.

31

3:31 ff.
Ps 103:8Jes 54:8
Ty Herren förkastar

inte för alltid:

32har han plågat, förbarmar han sig åter

i sin stora godhet.

33Att plåga och pina människor

är inte vad han vill.

34Att man förtrampar

fångarna i landet,

35att man vränger rätten för någon

inför den Högste,

36att en människa vägras sin rätt

– skulle Herren inte se det?

37

3:37
Ps 33:9
Vems ord har skapat allt?

Har inte Herren befallt detta?

38

3:38
Jes 45:7
Kommer inte både ont och gott

på den Högstes bud?

393:39 Grundtextens innebörd osäker.Varför klagar då den som är i livet

över sina synders lön?

40Låt oss pröva och rannsaka vad vi gjort

och återvända till Herren.

41Låt oss lyfta våra händer och hjärtan

till Gud i himlen.

42Vi har syndat och trotsat dig,

och du har inte förlåtit.

43Du har dolt dig i vrede och förföljt oss,

dödat utan förskoning.

44Du har dolt dig i moln

som ingen bön kan genomtränga.

45Du har gjort oss till avfall och drav

inför alla folk.

46

3:46
Jer 18:16+
Alla våra fiender

hångrinar åt oss.

47Faror och fällor möter oss,

undergång och ofärd.

48

3:48
Klag 1:16
Tårar strömmar från mina ögon,

ty mitt folk går under.

49Mina tårar flödar utan avbrott,

de skall inte upphöra

50förrän Herren blickar ner

och ser det från sin himmel.

513:51 Grundtextens innebörd osäker.Det plågar mig att se

hur min stads döttrar lider.

52Jag blev jagad som en fågel

av dem som förföljer mig utan skäl.

53

3:53
Jer 38:6
De störtade mig levande i graven

och kastade stenar på mig.

54

3:54
Ps 69:2Jon 2:6
Vatten stiger över mitt huvud,

jag tänker: Jag är förlorad.

55

3:55 f.
Ps 18:4–7
Jon 2:3,8
Herre, jag åkallar ditt namn

ur gravens djup.

56Du hör mitt rop – slut inte dina öron

för min bön om lindring och hjälp.

57Du kommer till mig när jag ropar,

du säger: Var inte rädd.

58Herre, du för min talan,

du ger lösen för mitt liv.

59Du ser vilken orätt jag lider,

Herre, skaffa mig rätt!

60Du ser deras hämndlystnad,

alla deras ränker mot mig.

61

3:61 ff.
Jer 18:16+
Herre, du hör deras hån,

alla deras ränker mot mig,

62hur mina fiender viskar och mumlar

dagen i ända om mig.

63Se hur de gör mig till åtlöje

var de än sitter eller står.

64

3:64
Ps 28:4
Herre, straffa dem

som deras gärningar förtjänar!

653:65 Förmörka deras sinnen Grundtextens innebörd osäker.Förmörka deras sinnen,

låt din förbannelse drabba dem!

66Förfölj dem i vrede, låt dem inte leva

under Herrens himmel!