Bibel 2000 (B2000)
16

Efraims och Manasses områden

16116:1–3 Här beskrivs Josefstammarnas sydgräns. Efraim innehar området längst i söder, Manasses ligger norr därom.Josefs ättlingar fick på sin lott området från Jordan vid Jeriko öster om Jerikos vatten i öknen. Från Jeriko går gränsen upp genom bergsbygden till Betel. 216:2 Från Betel … till Lus Betel och Lus avser här två olika städer. Vanligen brukar de uppfattas som identiska; se 1 Mos 28:19; Dom 1:23.Från Betel går den till Lus och vidare till arkeernas område, till Atarot, 3fortsätter ner åt väster till jafleteernas område och fram till Nedre Bet-Horons område och Geser och löper fram till havet.

4Josefs ättlingar, Manasse och Efraim, fick sin egendom. 516:5 f. gränsen … till havet Här beskrivs Efraims sydgräns från öst till väst. Den är alltså inte identisk med sydgränsen för Josefs stammar i v. 1–3. Sannolikt utgår v. 1–3 från en senare tids förhållanden och beskriver gränsen mellan Juda och Israel under det delade rikets tid (efter 922 f.Kr.), medan v. 5 f. beskriver förhållandet under en äldre tid då Efraims stam omfattade ett mindre område.De efraimitiska släkternas område blev detta: gränsen för deras egendom går från Atrot Addar i öster till Övre Bet-Horon 6och därifrån ut till havet. Från Mikmetat i norr böjer den av åt öster mot Taanat Shilo, går vidare österut till Janoach, 7fortsätter ner från Janoach till Atarot och Naara, går fram till Jeriko och sedan till Jordan. 8Från Tappuach går gränsen västerut till Kanabäcken och löper sedan fram till havet. Detta är den egendom som tillföll efraimiternas stam och deras släkter. 9Därtill kom alla städer med omgivande orter som avskildes åt efraimiterna inne på manassiternas område. 10Men efraimiterna drev inte bort kanaaneerna som bodde i Geser, och än i dag bor det kanaaneer bland efraimiterna, fast de måste göra tvångsarbeten.