Bibel 2000 (B2000)
1

Övergången av Jordan förbereds

11

1:1
4~Mos 11:28
1:1 Josua I 4 Mos 27:12–23 utses Josua till Moses efterträdare. Josuaboken skildrar hur de israelitiska stammarna under hans ledning erövrar Kanaan och delar upp landet mellan sig. Jos ingår i det s.k. deuteronomistiska historieverket; Berättande skrifter.När Mose, Herrens tjänare, var död sade Herren till Moses medhjälpare Josua, Nuns son: 2
1:2
5~Mos 34:5
»Min tjänare Mose är död. Gå nu över Jordan med hela detta folk till det land jag ger åt dem, åt israeliterna. 3
1:3 ff.
5~Mos 11:24
1:3 ff. så som jag lovat Mose Se 5 Mos 11:24.Varje fotsbredd mark ni trampar ger jag er, så som jag lovat Mose. 4
1:4
2~Mos 23:31
4~Mos 34:1–12
1:4 Eufrat Se not till 5 Mos 1:7.1:4 allt hettitiskt land Orden kan vara ett tillägg som kommit in på fel ställe i texten. Hettiter.Från öknen och från Libanon fram till den stora floden, Eufrat – allt hettitiskt land – och till Medelhavet i väster skall ert område sträcka sig. 5
1:5 ff.
5~Mos 31:6
Ingen skall kunna hålla stånd mot dig så länge du lever. Jag skall vara med dig som jag var med Mose och inte svika dig, inte överge dig. 6Var tapper och stark! Du skall göra till detta folks egendom det land som jag med ed lovat att ge deras fäder. 7
1:7
Jos 23:6
1:7 f. den lag … Mose gav dig … lagens bok Troligen avses den lagsamling som utgör huvuddelen av 5 Mos; se not till 5 Mos 4:44. Jfr 2 Kung 22:8–10. Lag.Så var tapper och stark! Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte av från den åt vare sig höger eller vänster, så får du framgång i allt vad du gör. 8
1:8
Ps 1:2
Ha alltid denna lag på dina läppar, läs lagens bok dag och natt, så att du troget följer allt som står skrivet där. Då kommer allt du gör att lyckas, då får du framgång. 9Jag har ju sagt: Var tapper och stark! Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör.«

101:10 folkets förmän Se not till 5 Mos 20:5.Josua befallde då folkets förmän 11att gå runt i lägret och säga till folket: »Gör i ordning proviant! Om tre dagar skall ni gå över Jordan och komma till det land som Herren, er Gud, ger er och ta det i besittning.« 12

1:12 ff.
5~Mos 3:18
Till rubeniterna, gaditerna och halva Manasses stam sade Josua: 13»Tänk på de anvisningar ni fick av Herrens tjänare Mose, när han sade att Herren, er Gud, skulle ge er detta land och låta er bli bofasta. 141:14 öster om Jordan Ordagrant »på andra sidan Jordan«; se not till 4 Mos 22:1.Era kvinnor och barn och er boskap skall stanna kvar i landet som Mose gett er öster om Jordan. Men ni själva, alla tappra krigare, skall ställa upp till strid och gå över i spetsen för era bröder och hjälpa dem, 15tills Herren har låtit dem bli bofasta liksom ni själva och även de har intagit det land som Herren, er Gud, ger dem. Sedan kan ni återvända till det land som är er egendom, det land som Herrens tjänare Mose gav er på andra sidan Jordan, den östra sidan.« 16De svarade Josua: »Allt du befallt oss skall vi göra, och vart du än sänder oss skall vi gå. 17Som vi lydde Mose skall vi lyda dig, må bara Herren, din Gud, vara med dig, som han var med Mose. 18Var och en som trotsar ditt ord och inte lyder dig i allt du befaller skall dödas. Var tapper och stark!«