Bibel 2000 (B2000)
2

Jonas bön

21

2
Matt 12:3916:4
2:1 en stor fisk Motivet med en räddande fisk är vanligt och förekommer i sagor från t.ex. Grekland och Indien.Herren lät en stor fisk sluka Jona. I tre dagar och tre nätter var Jona inne i fiskens buk. 2Därifrån bad han till Herren, sin Gud:

3

2:3
Ps 120:1
2:3–10 Bönens form och uttryckssätt anknyter till Psaltarens tackpsalmer och innehåller flera direkta citat; jfr t.ex. v. 3 med Ps 120:1, v. 4 med Ps 42:8 och v. 5 med Ps 31:23.Jag ropade till Herren i min nöd

och han svarade mig.

Ur dödsrikets inre steg mitt rop

och du hörde min röst.

4

2:4
Ps 42:8
2:4, 6 djupet Urhavet, över vilket jordskivan vilade, uppburen av pelare. Där hade bergen sitt fäste (jfr »bergens rötter«, v. 7); Värld. Att sänkas ner i djupets stora vattenmassor är, inte minst i Psaltaren, en bild för döden och den djupaste nöd; se Ps 18:5 med not.Du slungade mig i djupet, mitt i havet,

där strömmarna fångade mig.

Alla dina brottsjöar

slog samman över mitt huvud.

5

2:5
Ps 31:23
Jag tänkte: Jag har fördrivits från dig.

Får jag se ditt heliga tempel igen?

6

2:6 f.
Ps 18:5116:3
2:6
Ps 69:2
Vattnet slöt sig om min strupe,

djupet fångade mig.

Sjögräs snärjdes kring mitt huvud

7

2:7
Ps 9:1469:16
2:7 det land vars portar skulle reglas bakom mig för evigt Dödsriket.där nere vid bergens rötter.

Jag sjönk till det land vars portar

skulle reglas bakom mig för evigt.

Men du gav mig liv, o Herre, min Gud,

och förde mig upp ur graven.

8

2:8
Ps 107:5116:4
Då mina krafter sinade

vände jag mig till Herren.

Min bön nådde dig,

nådde ditt heliga tempel.

92:9 överger sin trofaste hjälpare Eller »handlar trolöst«.De som dyrkar falska gudar

överger sin trofaste hjälpare.

10

2:10
Ps 116:17
Men jag skall offra åt dig under lovsång

och infria mina löften.

Räddningen kommer från Herren.

11På Herrens befallning spydde fisken upp Jona på land.