Bibel 2000 (B2000)
2

Jonas bön

21Herren lät en stor fisk sluka Jona. I tre dagar och tre nätter var Jona inne i fiskens buk. 2Därifrån bad han till Herren, sin Gud:

3Jag ropade till Herren i min nöd

och han svarade mig.

Ur dödsrikets inre steg mitt rop

och du hörde min röst.

4Du slungade mig i djupet, mitt i havet,

där strömmarna fångade mig.

Alla dina brottsjöar

slog samman över mitt huvud.

5Jag tänkte: Jag har fördrivits från dig.

Får jag se ditt heliga tempel igen?

6Vattnet slöt sig om min strupe,

djupet fångade mig.

Sjögräs snärjdes kring mitt huvud

7där nere vid bergens rötter.

Jag sjönk till det land vars portar

skulle reglas bakom mig för evigt.

Men du gav mig liv, o Herre, min Gud,

och förde mig upp ur graven.

8Då mina krafter sinade

vände jag mig till Herren.

Min bön nådde dig,

nådde ditt heliga tempel.

9De som dyrkar falska gudar

överger sin trofaste hjälpare.

10Men jag skall offra åt dig under lovsång

och infria mina löften.

Räddningen kommer från Herren.

11På Herrens befallning spydde fisken upp Jona på land.