Bibel 2000 (B2000)
3

Dom över folken och räddning för Juda

313:1–21 Motsvarar i MT 4:1–21; Kapitel- och versindelning.Vid den tiden, när dagen är inne

då jag vänder Judas och Jerusalems öde,

23:2 Joshafats dal Joshafat betyder »Herren dömer«, »Herren skipar rätt« och är troligen ett symboliskt uttryck för Guds dom (jfr v. 14); någon verklig dal med detta namn är inte känd.skall jag samla alla folk

och föra dem ner i Joshafats dal.

Där skall jag ställa dem till svars

för vad de gjort mot Israel, mitt eget folk,

som de skingrat bland folken.

De har styckat mitt land

3och kastat lott om mitt folk.

De har lämnat pojkar som betalning för skökor

och sålt flickor för vin som de druckit.

43:4 Tyros. Sidon. Filisteen.Ni, Tyros och Sidon, och ni, filisteernas alla områden – vad vill ni mig? Har ni något att kräva hämnd för? Om ni vill tillfoga mig något ont skall jag genast låta det drabba er själva. 5Ni har tagit mitt silver och guld och fört bort mina dyrbaraste skatter till era tempel. 6Invånarna i Juda och i Jerusalem har ni sålt till grekerna, så att de förts långt bort från sitt eget land. 7Jag skall mana dem till uppbrott från de platser dit ni sålt dem, och det onda skall drabba er själva. 83:8 sabeerna Invånarna i Saba.Jag skall låta judeerna sälja era söner och döttrar; de skall sälja dem till sabeerna, ett folk långt borta. Herren har talat.

9Detta skall ni ropa ut bland folken:

Invig er till krig,

båda upp kämparna,

låt alla krigare samlas och dra ut!

10

3:10
Jes 2:4+
Smid om era plogbillar till svärd,

era vingårdsknivar till lansar!

Den svage skall känna sig som hjälte.

113:11 Herre, sänd ner dina kämpar! Uppmaningen bryter sammanhanget i v. 9–13, där Herren själv är den talande. Kanske skall den fattas som ett utrop från profeten.3:11 kämpar Änglar.Skynda er att komma,

samlas här, alla folk runt omkring!

Herre, sänd ner dina kämpar!

12

3:12 ff.
Jes 63:1–6+
Folken skall bryta upp

och tåga till Joshafats dal.

Där skall jag sitta till doms

över alla folken runt omkring.

13Skörden är mogen, sätt fart på skäran,

kom och trampa, vinpressen är full,

ja, presskaren flödar över

– så stor är folkens ondska.

14Larmande skaror

i Domens dal.

Herrens dag är nära

i Domens dal.

15

3:15
Joel 2:10
Sol och måne förmörkas

och stjärnorna mister sitt sken.

16

3:16
Jer 25:30
Am 1:2
3:16 Sion.Herren ryter från Sion,

hans röst dånar från Jerusalem.

Himmel och jord bävar,

men för sitt folk är Herren en tillflykt,

ett värn för Israel.

17Då skall ni inse

att jag är Herren, er Gud,

som bor på Sion, mitt heliga berg.

Jerusalem skall vara heligt,

aldrig beträdas av främlingar.

18

3:18
Am 9:13Hes 47:1–12
3:18 Akaciedalen Okänd dal, kanske identisk med Kidrondalen öster om Jerusalem.Den dagen skall bergen drypa av druvsaft

och kullarna flöda av mjölk.

I Judas bäckar skall vattnet strömma,

och en källa skall springa upp i Herrens hus

och vattna Akaciedalen.

193:19 Edom.Egypten skall läggas öde

och Edom bli en ödemark

för att de övat våld mot Judas folk

och spillt oskyldigt blod i deras land.

20Juda skall bestå för alltid

och Jerusalem från släkte till släkte.

213:21 Skall jag lämna … inte ostraffad Grundtextens innebörd osäker. Andra tolkningar »Deras blod förklarar jag skuldfritt, ja, skuldfritt skall det vara«; »Deras blodskuld utplånar jag, den som jag ännu inte utplånat«.Skall jag lämna fiendens blodskuld ostraffad?

Nej, jag lämnar den inte ostraffad.

Herren är den som bor på Sion.