Bibel 2000 (B2000)
1

111:1 Joel Om profeten och tiden för hans verksamhet vet vi bara vad som framgår av själva texten. Vissa inslag tyder på att Joel haft anknytning till templet, andra föregriper apokalyptiska tankegångar. Han antas ha verkat omkring 400 f.Kr., men hans bok har också daterats till tiden kort före den babyloniska fångenskapen, omkring 600 f.Kr. Profetböcker.Detta är Herrens ord som kom till Joel, Petuels son.

Förödelse och hungersnöd

2Hör på, ni äldste!

Lyssna, alla som bor i landet!

Har något sådant förut hänt,

i era dagar eller era fäders?

3Ni skall berätta det för era barn,

och de skall berätta det för sina,

och deras barn för nya släkten:

41:4 I grundtexten används fyra olika ord för gräshoppor. Deras exakta innebörd är svår att bestämma. Troligen är det fråga om gräshoppans olika utvecklingsstadier. Samma ord men i annan ordning återkommer i 2:25.vad gräshopporna lämnade kvar

åt gräsgnagarna upp,

vad gräsgnagarna lämnade kvar

åt gräsbitarna upp,

vad gräsbitarna lämnade kvar

åt gräsätarna upp.

5Vakna, ni rusiga, och gråt,

alla ni drinkare, klaga!

Det nya vinet får ni aldrig smaka.

61:6 Ett folk drar fram Gräshopporna, som i väldigt antal invaderat landet och ätit upp all grönska, liknas vid en anfallande krigshär. Bilden utvecklas i 2:2–11.Ett folk drar fram över mitt land,

oräkneligt och mäktigt.

Det har tänder som ett lejon,

bett som en lejoninna.

7Det har härjat min vingård

och skövlat mina fikonträd.

Barken är avskalad och bortsliten,

grenarna lyser vita.

8Klaga som jungfrun i sorgdräkt

över sin ungdoms brudgum!

9Matoffer och dryckesoffer

har upphört i Herrens hus.

Herrens tjänare, prästerna, sörjer.

10

1:10 ff.
Jer 4:28+
Fälten är förödda,

jorden ligger sörjande,

ty säden är förstörd,

vinet torkar bort

och oljan sinar.

11Bönderna står bestörta

och vinodlarna jämrar sig

för vetets och kornets skull,

ty åkerns skörd är förlorad,

12vinstocken har vissnat

och fikonträdet tynar bort.

Granatträd, palmer och äppelträd,

alla markens träd är förtorkade,

och människors glädje har vissnat.

13Klä er i sorgdräkt och klaga, präster,

höj jämmerrop, ni som tjänar vid altaret!

Gå dit in, Guds tjänare,

och vaka i sorgdräkt,

ty er Guds hus har berövats

matoffer och dryckesoffer.

14

1:14
Joel 2:15
Påbjud en fasta!

Kungör en högtidssamling!

Kalla de äldste

och alla som bor i landet

att samlas i Herrens, er Guds, hus.

Ropa till Herren i er nöd.

15

1:15
Jes 13:6
Hes 30:2
1:15 Dag.1:15 Väldig.Ack, denna dag!

Ja, Herrens dag är nära,

den kommer med våld från den Väldige.

16Inför våra ögon försvinner födan

och från vår Guds hus jublet och glädjen.

171:17 under jordkokorna Grundtextens innebörd osäker. Annan tolkning »bakom sina lås«.Utsädet torkar under jordkokorna,

förrådshusen är övergivna

och ladorna i spillror.

All gröda är förstörd.

18Hör hur boskapen stönar!

Kor och oxar irrar omkring,

det finns inget bete för dem.

Även fårhjordarna plågas.

19Till dig, Herre, ropar jag,

ty utmarkens beten har elden förtärt,

en låga har bränt alla markens träd.

20Även de vilda djuren ropar till dig,

ty bäckarna har torkat ut

och utmarkens beten har elden förtärt.