Bibel 2000 (B2000)
8

Bildads första tal

81Bildad från Shuach sade:

2Hur länge skall du tala så där?

Dina ord är en vinande vind.

3Vränger Gud rättvisan?

Vränger den Väldige rätten?

4Dina barn syndade mot honom

och fick plikta för sina synder.

5Men om du själv vänder dig till Gud,

om du ber den Väldige om nåd

6och är ren och redbar,

då griper han in för dig,

och du återfår din rättmätiga egendom.

7Din början var ringa,

men du slutar i storhet.

8Fråga tidigare släkten,

håll fast vid vad fäderna funnit.

9Själva är vi födda i går och vet ingenting,

som en skugga är våra dagar på jorden.

10Men de kan undervisa dig,

de kan tala till dig och förmedla sin insikt.

11Växer papyrus hög där det inte är sankt,

skjuter säven i höjden utan vatten?

12Nej, den vissnar före allt annat gräs,

så snart den skjutit upp, innan den kan skäras.

13Så går det för alla som glömmer Gud,

den ogudaktiges hopp blir till intet.

14Hans tillförsikt är en sommartråd,

hans förtröstan som spindelväv.

15Stöder han sig mot den faller han,

håller han sig i den störtar han omkull.

16Han är ett lummigt träd i solen,

grenarna sträcker sig ut över trädgården,

17rötterna flätar sig in i röset,

söker fäste bland stenarna.

18Men när trädet tas bort

förnekas det av platsen där det stått:

»Jag har aldrig sett dig.«

19Det är dömt att ruttna bort,

ett annat träd skjuter upp ur jorden.

20Gud förkastar inte en oförvitlig,

han skänker inte de onda sitt stöd.

21Än en gång skall han låta dig skratta,

låta dig jubla av glädje.

22Dina fiender skall kläs i skam,

de gudlösas hem förintas.