Bibel 2000 (B2000)
5

515:1 de heliga Syftar på himmelska väsen; jfr 1:6 med not och 4:18. Helig.Ropa bara! Finns det någon som svarar?

Vem av de heliga vänder du dig till?

25:2 Dåre.Grämelse tar livet av dåren,

förbittring dräper den oförnuftige.

3

5:3
Ps 37:35
Jag såg en dåre som levde trygg,

men plötsligt drabbade förbannelse hans hem,

4hans barn var bortom räddning,

värnlösa krossades de i rätten.

55:5 [---] Text.Vad de skördat slukade de hungrande,

[---]

de törstande ville åt deras egendom.

6Olycka växer inte ur jorden,

ofärd spirar inte ur marken.

7Nej, människan själv föder ofärd,

så visst som lågorna stiger mot höjden.

8Själv skulle jag vända mig till Gud,

för Gud skulle jag lägga fram min sak.

9

5:9
Job 9:10
Ps 40:6+
5:9 Under.Han gör större ting än någon kan fatta,

fler under än någon kan räkna.

10

5:10
Ps 65:10
Han skänker regn åt jorden

och vattnar markerna.

11

5:11 ff.
1~Sam 2:1Ps 113:7
Luk 1:51
Han upphöjer de ringa

och för de betryckta i säkerhet.

12

5:12
Ps 33:10
Jes 8:10
Han korsar de slugas planer,

så att ingenting lyckas för dem.

13

5:13
1~Kor 3:19
Han snärjer de kloka i deras slughet,

de listigas ränker får ett brått slut.

14

5:14
5~Mos 28:29
Job 12:25
Ords 4:19
Jes 59:9
De omvärvs av mörker på ljusan dag,

famlar mitt på dagen som om det var natt.

15

5:15
Ps 12:3–6
Så räddar han från deras tungors svärd,

räddar den svage från den som har makt.

16

5:16
Ps 107:42
Det tänds ett hopp för den fattige,

och ondskan tvingas till tystnad.

17

5:17
Ords 3:11
5:17 Väldig.Lycklig den människa som tuktas av Gud.

Förkasta inte den Väldiges fostran!

18

5:18
5~Mos 32:39
Hos 6:1
Han som sargar förbinder också,

de händer som sårar ger läkedom.

19

5:19
Ords 24:16
5:19 Ur sex … ja, ur sju Se not till Ords 6:16. Talmystik.Ur sex olyckor räddar han dig,

ja, ur sju kommer du undan.

20

5:20
Ps 33:19
37:19Jer 39:18
I hungersnöd skonar han dig från döden,

i krig från svärdet.

21

5:21
Ps 31:21
Jes 54:17
Mot förtalets gissel är du skyddad

och fruktar inte våldet som kommer.

22Mot våld och nöd kan du le,

och vilddjuren fruktar du inte,

23

5:23
Ps 91:12Hes 34:25
Hos 2:18
ty du står i förbund med markens stenar

och lever i fred med de vilda djuren.

24

5:24
Ps 91:10
Du skall finna att allt går väl i ditt hus,

när du går runt på dina ägor saknar du inget.

25

5:25
Ps 128:3
Du skall se din släkt bli talrik,

din avkomma bli som gräset på marken.

265:26 När du kommit till mognad Grundtextens innebörd osäker.När du kommit till mognad läggs du i graven,

liksom kärven bärgas när tiden är inne.

27Detta har vi funnit, och så är det.

Lyssna, och inse det även du!