Bibel 2000 (B2000)
42

Jobs slutord

421Job svarade Herren:

2

42:2
1~Mos 18:14
Ps 115:3
Matt 19:26+
Jag vet att du förmår allt,

inget du föresatt dig är omöjligt för dig.

3

42:3
Job 38:2
42:3 Vem är du … utan förnuft I lätt varierad form citeras här Guds fråga till Job i 38:2.»Vem är du som döljer min visa plan

med ord utan förnuft?«

Ja, jag har talat om det jag inte begriper,

det som är för högt för mig,

det som jag inte vet något om.

4

42:4
Job 38:3
42:4 Här, liksom i början av v. 3, citerar Job Guds tilltal till honom; se 38:3; 40:2.»Lyssna nu, så skall jag tala,

ge mig besked när jag frågar!«

5Förr hade jag bara hört om dig,

nu har jag sett dig med egna ögon.

642:6 Grundtextens innebörd osäker.Jag är tillintetgjord och ångrar mig,

i stoft och aska.

Job återupprättas

7

42:7
Job 13:4
När Herren hade talat så till Job sade han till Elifas från Teman: »Jag är vred på dig och dina båda vänner. Ni har inte talat sanning om mig som min tjänare Job. 8Hämta därför sju tjurar och sju baggar och gå till min tjänare Job och offra dem som brännoffer för er själva. Min tjänare Job skall be för er, honom skall jag bönhöra, så att det inte händer er något ohyggligt för att ni inte har talat sanning om mig som min tjänare Job.«

9Då gick Elifas från Teman, Bildad från Shuach och Sofar från Naama och gjorde som Herren hade befallt dem, och Herren bönhörde Job. 10

42:10
Jak 5:11
När Job bad för sina vänner återupprättade Herren honom och gav honom dubbelt så mycket som han hade ägt förut. 1142:11 kesita Värdet okänt; Mynt och vikt.Jobs alla bröder och systrar och vänner från förr kom hem till honom och åt tillsammans med honom, de visade sin medkänsla och tröstade honom för alla de olyckor som Herren hade låtit drabba honom. Var och en gav honom en kesita och en guldring.

12

42:12 f.
Job 1:2
Herren välsignade slutet av Jobs levnad mer än dess början: han fick 14 000 får, 6 000 kameler, 1 000 par oxar och 1 000 åsneston. 1342:13 sju Grundtexten har en unik form av räkneordet som kan uppfattas som en dubbleringsform; betydelsen skulle då vara »två gånger sju« och Job skulle få dubbelt så många söner som han hade enligt 1:2. Sju.Och han fick sju söner och tre döttrar. 14Den första gav han namnet Lillduvan, den andra Kanelblomman och den tredje Sminkdosan. 1542:15 Jobs döttrar. Deras far lät dem få ärva Att döttrar fick ärva var ovanligt; jfr 4 Mos 27:1 ff.Familj.I hela landet fanns inte skönare kvinnor än Jobs döttrar. Deras far lät dem få ärva tillsammans med bröderna. 16
42:16
Ps 128:5Ords 17:6
Job levde sedan 140 år till och fick se barn och barnbarn i fyra led. 17Så dog Job, gammal och mätt av år.