Bibel 2000 (B2000)
38

Herrens första tal: skapelsen och naturen

381

38:1
Job 40:1
38:1 Job har flera gånger utmanat Gud och begärt att han skall träda fram och försvara sig mot Jobs anklagelser. Nu gör Gud till slut så och bemöter Job i två tal: 38:2–39:35 och 40:2–41:25.38:1 stormen Se not till Hes 1:4.Herren svarade Job ur stormen:

2Vem är du som höljer min visa plan i mörker

med ord utan förnuft?

3

38:3
Job 40:2
Gör dig redo, var en man,

ge mig besked när jag frågar!

4

38:4 ff.
Job 11:7Ps 8:4Ords 30:4
Jes 40:12
48:13
Var var du när jag lade jordens grund?

Låt höra, om du vet och kan!

5Vem bestämde dess mått? Det vet du nog!

Vem spände mätsnöret över den?

6Var fick dess grundvalar fäste,

vem lade dess hörnsten,

738:7 gudasönerna Se not till 1:6.medan alla morgonens stjärnor sjöng

och gudasönerna jublade?

8

38:8–11
1~Mos 1:9
Ps 33:7
104:6–9
Ords 8:28Jer 5:22
38:8 havet Se not till 7:12.Vem satte portar som spärr för havet?

När det bröt fram ur moderlivet

9och jag gav det molnen till kläder

och dimman till lindor,

10satte jag för det en gräns

och stängde med portar och bommar.

11Jag sade: »Hit men inte längre,

här skall dina stolta vågor hejdas.«

12Har du någonsin kallat fram morgonen,

har du visat gryningen dess plats,

13när den skall gripa om jordens hörn

och skaka bort de onda?

1438:14 [---] Text.[---]

15De onda berövas sitt ljus,

de trotsiga krossas.

16Har du varit framme vid havets källor

eller vandrat genom de dolda djupen?

17Har du skådat dödens portar,

portarna till det yttersta mörkret?

18Kan din tanke fatta jordens vidd?

Låt höra, om du vet allt detta!

19Var går vägen till ljusets hem,

var är den plats där mörkret bor?

20Du brukar väl föra dem till deras ort,

du känner väl vägen hem till dem?

21Du vet säkert, du var nog född redan då,

du som har levat så länge!

22

38:22 ff.
2~Mos 9:17Jos 10:11
Syr 43:13Upp 16:21
38:22 f. hagel … krigets och drabbningens dag Jfr Jos 10:11.Har du varit vid förråden med snö,

har du sett förråden med hagel,

23som jag har sparat till nödens tid,

till krigets och drabbningens dag?

24På vilken väg strålar ljuset ut,

hur sprider sig östanvinden över jorden?

25

38:25
Jer 10:13
Am 4:7
Vem öppnar rännor för störtregnet

och bestämmer åskvädrets bana

26och låter det regna över folktomt land,

över öknen där ingen människa bor,

27

38:27
Ps 107:35
så att öde trakter mättas med vatten

och gräset spirar ur den torra marken?

28Har regnet någon far?

Vem avlar daggens droppar?

29Ur vilket sköte kommer isen?

Vem föder himlens rimfrost?

30Vattnet döljs av stenhårt täcke,

djupets yta stelnar.

31

38:31
Job 9:9
Am 5:8
38:31 f. Identifieringen av stjärnbilderna osäker; jfr 9:9.Kan du knyta samman Sjustjärnorna

eller lossa Orions bälte?

32

38:32 ff.
Jes 40:26
Syr 43:9Bar 3:29–35
38:32 aftonstjärnan Det hebreiska ordets betydelse osäker.Låter du aftonstjärnan gå upp i rätt tid,

leder du Stora Björn och hennes ungar?

33Förstår du himlens lagar,

får du dess ordning att gälla på jorden?

3438:34 svarar Med Septuaginta; MT har »täcker dig«.Kan du ropa till molnen där uppe,

så att de svarar med floder av vatten?

35Kan du kalla ut blixtarna,

så att de svarar: »Till din tjänst«?

3638:36 det fördolda, himlakropparna Grundtextens innebörd osäker.Vem lade ner vishet i det fördolda,

vem gav himlakropparna insikt?

37Vem håller i sin vishet räkning på molnen,

vem tömmer ut himlens läglar,

38när marken är hård som malm

och klumpad i kokor?