Bibel 2000 (B2000)
36

361Elihu fortsatte:

2Vänta lite, jag skall ge dig besked,

det finns mer att säga till Guds försvar.

3Med min vittfamnande kunskap

skall jag visa att min skapare har rätt.

4Det är alls inga lögner jag kommer med,

du står inför en som vet allt.

5Stor och mäktig är Gud,

han förkastar inte den som har rent hjärta,

6han låter inte de onda leva,

men de svaga ger han deras rätt.

7Han släpper inte de rättfärdiga med blicken,

han låter dem trona bland kungar

i evig ära.

8Men de som blir slagna i bojor

och fångas i eländets snara,

9dem vill han visa vad de har gjort,

hur de syndat i sin förhävelse.

10Han gör dem mottagliga för tuktan

och manar dem att vända om från det onda.

11Om de lyssnar och lyder honom

får de framleva sina dagar i lycka,

sina år i behaglig ro.

12Men lyssnar de inte hamnar de i dödsriket

och förgås i sitt oförnuft.

13De gudlösa svarar med vrede

och ropar inte till Gud när han fjättrar dem.

14De dör i unga år,

de slutar sitt liv bland förtappade.

15Genom lidandet vill han rädda dem som lider,

genom plågan varnar han dem.

16Du förleddes av ditt övermod.

Du hade all frihet och såg inga hinder,

ditt bord dignade av feta rätter.

17Men du drev inte den fattiges sak

och hävdade inte den faderlöses rätt.

18Då tuktade han dig,

för att överflödet inte skulle förleda dig

och stora mutor inte föra dig vilse.

19[---]

20[---]

21Ta dig i akt, vänd dig inte till ondskan,

om du föredrar lycka framför olycka.

22Gud är upphöjd i sin makt,

vem är en läromästare som han?

23Vem kan bestämma vad han skall göra,

vem kan säga: »Du handlar orätt«?

24Kom ihåg att prisa hans verk,

som människor alltid besjungit.

25De kan beskådas av alla,

människan ser dem i fjärran.

26Ja, Gud är större än vi kan förstå,

hans år kan ingen räkna.

27Han samlar vattendropparna,

de silar ner som regn och når hans flöde.

28De strömmar ur skyarna

och faller på människor överallt.

29Kan någon fatta molnens flykt

eller dånet från hans boning?

30Han sveper sig i blixtars sken,

han fyller haven med vatten.

31Så ger han folken föda,

skänker dem mat i överflöd.

32Han täcker himlavalvet med blixtar

och bestämmer målet för dem.

33Hans rytande vittnar om honom,

om hans vrede över det onda.