Bibel 2000 (B2000)
35

351Elihu sade:

2Tycker du detta är riktigt?

Du säger att du har rätt mot Gud,

3du frågar honom:

»Vad har du för nytta av min rättfärdighet,

och vad gör det dig om jag syndar?«

4Jag vill ge dig svar,

dig och dina vänner.

5Vänd blicken mot himlen och se,

betrakta molnen högt ovanför dig!

6Om du syndar, vad gör det honom?

Är dina brott många, vad rör det honom?

7Om du är rättfärdig, vad ger det honom,

vad får han ta emot av dig?

8Din ondska berör bara människor,

din rättfärdighet bara dina likar.

9Man klagar över våld och förtryck,

man ropar på hjälp mot de mäktiga.

10Men ingen frågar: »Var är Gud, min skapare,

han som skänker styrka i natten,

11han som gett oss mer kunskap än markens djur,

mer vishet än himlens fåglar?«

12Så klagar de men får inget svar,

ty de är onda och övermodiga.

13Gud lyssnar inte till tomma böner,

den Väldige bryr sig inte om sådant.

14Om du än säger att du inte ser honom

är det han som skall döma. Vänta på honom!

15Men så länge Gud inte straffar i sin vrede

och inte bryr sig så mycket om synden,

16kan Job hålla på med sitt prat

och låta sitt oförnuft flöda.