Bibel 2000 (B2000)
34

341Elihu sade:

2Ni visa, hör mina ord,

lyssna på mig, ni som har kunskap!

3

34:3
Job 12:11
Örat prövar orden

som tungan smakar på maten.

4Låt oss välja ut det rätta,

tillsammans ta reda på vad som är gott.

5

34:5
Job 9:2113:18
27:2
Här säger Job: »Jag är oskyldig,

men Gud ger mig inte min rätt.

6

34:6
Job 6:4
34:6 Han ljuger Med Septuaginta; MT har »Jag ljuger« eller »Ljuger jag?«, tydligen för att mildra en utsaga som kunde uppfattas som hädisk.Han ljuger om min rättvisa sak,

skuldlös fick jag ett oläkligt sår.«

7

34:7
Job 15:16
Finns väl någon som Job,

som släcker törsten med hädelser,

8

34:8
Ps 1:1
som slår följe med ogärningsmän

och ger sig i lag med syndare?

9Han säger:

»Inte hjälper det en människa

att hålla sig väl med Gud.«

10

34:10–12
Job 8:3Ps 51:6
Ords 24:12Hes 33:20
Vish 12:15
Syr 16:14
Därför, förståndiga män, hör på mig:

Gud gör sannerligen inte något ont,

den Väldige handlar aldrig orätt!

11Han vedergäller en människa för vad hon gör,

behandlar henne efter hur hon lever.

12Sanna mina ord, Gud gör ingenting ont,

den Väldige vränger inte rätten.

13Vem satte honom att råda över jorden,

vem anförtrodde honom hela världen?

14

34:14 f.
Ps 104:29
Pred 12:7
34:14 Ande.Om han återtar sin ande,

tar tillbaka sin livsfläkt,

15då förgås allt levande på en gång,

och människan blir åter till jord.

16Hör här, om du har förstånd,

lyssna på vad jag säger.

17

34:17
Rom 3:5
Kan en som hatar det rätta härska?

Han som är mäktig och rättfärdig,

dömer du honom skyldig,

18han som kan kalla en kung för skurk

och stormän för uslingar,

19

34:19
5~Mos 10:17+
som inte är partisk för furstar

och inte sätter den förnäme högre än den ringe?

Alla är de skapade av honom,

20

34:20
2~Mos 12:29
2~Kung 19:35
de kan dö när som helst, mitt i natten.

Han slår de förnäma, och de försvinner,

den starke rycks bort som av en osynlig hand.

21

34:21
Ords 5:21+
Han vakar över allt som människan gör

och ser varje steg hon tar.

22

34:22
Ps 139:11
Det finns inget mörker så djupt

att ogärningsmännen kan gömma sig där.

23

34:23 f.
Dan 2:21
4:14
Luk 1:52
34:23 Grundtextens innebörd osäker.Gud behöver inte sätta ut en tid

då människan skall stå till svars inför honom,

24utan rannsakning krossar han mäktiga män

och sätter andra i deras ställe.

25Ja, han känner deras gärningar,

en natt störtar han dem, och de blir till intet.

2634:26 Grundtextens innebörd osäker.Han straffar dem för deras ondska,

öppet, där alla kan se det,

27därför att de vänt sig bort från honom

och inte förstått att följa hans vägar.

28

34:28
2~Mos 22:23
Ps 9:13
Så har de ringas rop nått fram till Gud,

han hör när de fattiga ropar.

2934:29 döljer sitt ansikte Tecken på onåd; jfr not till Ps 4:7.34:29 blidka honom Rättelse; MT har »se honom«.34:29–33 [---] Text. Även i övrigt är texten i dessa verser delvis skadad och innebörden osäker.Men om han tiger, vem kan döma honom?

Om han döljer sitt ansikte, vem kan blidka honom?

[---]

30[---]

31-32

34:31/32
Ps 19:13
34:31/32 Repliken förstås enklast som de ord Job enligt Elihu bör rikta till Gud. Med en annan tolkning är den ironiskt menad: Elihu frågar Job om han menar att Gud med ord som dessa borde be Job om ursäkt.[---]

»Jag har misstagit mig, jag vill inte göra mer ont.

Lär mig du, så ser jag på,

och har jag handlat orätt, vill jag sluta med det.«

33[---]

Du skall välja, inte jag.

Dela med dig av din kunskap!

34Män med förstånd säger till mig,

kloka människor som hör mig:

35»Job vet inte vad han talar om,

hans ord röjer ingen insikt.

36Job prövas till det yttersta

för att han svarat som syndare gör.

37Han lägger brott till brott

och hopar synder ibland oss.

Han upphör aldrig att tala mot Gud.«