Bibel 2000 (B2000)
26

Jobs svar på Bildads tredje tal

261Job sade:

2Vilket stöd du är för den svage,

vilken hjälp för den kraftlöse!

3Vilka råd du ger den som saknar förstånd,

så frikostig du är med din visdom!

4Vem har ingett dig dessa ord,

vems ande talar genom dig?

526:5–14 Avsnittet kan ursprungligen ha varit fortsättningen på Bildads tal i kap. 25; jfr 27:1: »Job fortsatte …«Underjordens skuggor bävar,

vattnet och de som bor där.

6

26:6
Ords 15:11
Heb 4:13
26:6 Dödsriket.Dödsriket ligger naket inför honom,

avgrunden är blottad.

7

26:7
Ps 104:2
Gudaboningen har han rest över öde rymder,

jorden har han hängt över tomma intet.

8Han knyter in vattnet i molnen

utan att skyarna rämnar av tyngden.

9Han döljer sin tron,

sveper den i sina skyar.

1026:10 en gräns Horisonten.Runt havet har han dragit en gräns

där ljus och mörker möts.

11

26:11
Ps 18:8
Himlens pelare darrar,

skrämda av hans rytande.

12

26:12
Job 9:13+
26:12 Havet, Rahav Se noter till 3:8 och 9:13.Havet rörde han upp med sin kraft,

med sin klokhet krossade han Rahav.

13

26:13
Jes 27:1
26:13 den snabba ormen Leviatan; se not till 3:8.Med sin vind blåste han himlen ren,

hans hand genomborrade den snabba ormen.

14

26:14
Syr 16:21+
Detta är bara en glimt av hans verk,

det vi hört är blott en viskning.

Vem kan fatta hans allmakts dån?