Bibel 2000 (B2000)
25

Bildads tredje tal

251Bildad från Shuach sade:

2Makten är hans, han inger fruktan,

han som skapar sin ordning i himlarna.

3Hans skaror är utan tal,

alla nås av hans ljus.

4Hur kan då en människa ha rätt mot Gud,

en av kvinna född vara ren?

5Inte ens månen är vit i hans ögon,

inte ens stjärnorna är rena,

6än mindre människan, det krypet,

människobarnet, den masken!