Bibel 2000 (B2000)
25

Bildads tredje tal

251Bildad från Shuach sade:

2Makten är hans, han inger fruktan,

han som skapar sin ordning i himlarna.

3

25:3
Jes 40:26
25:3 hans ljus Kan syfta på ljuset från stjärnorna («hans skaror«) eller från solen. Ljus.Hans skaror är utan tal,

alla nås av hans ljus.

4

25:4
Job 4:17
Hur kan då en människa ha rätt mot Gud,

en av kvinna född vara ren?

5Inte ens månen är vit i hans ögon,

inte ens stjärnorna är rena,

6än mindre människan, det krypet,

människobarnet, den masken!