Bibel 2000 (B2000)
24

24124:1 Grundtextens innebörd osäker.Den rätta tiden är inte dold för den Väldige,

men varför får hans trogna aldrig se honom handla?

2

24:2
5~Mos 19:14+
Gränsstenar flyttas,

rövade hjordar drivs i bet.

3

24:3
5~Mos 24:17
Den faderlöses åsna leder man bort,

och änkans ko tas i pant.

4

24:4
5~Mos 15:11
De fattiga tvingas ur vägen,

de svaga i landet måste gömma sig.

524:5 Grundtextens innebörd osäker.De är som vildåsnor i öknen,

dit går de, där får de slita,

de söker föda i ödemarken,

mat åt sina barn.

6På skurkars åkrar samlar de ax,

plockar det sista i den gudlöses vingård.

7

24:7
5~Mos 24:12
De ligger nakna om natten, de saknar kläder

och har inget att skyla sig med i kölden.

8Regnet i bergen gör dem genomvåta,

de trycker sig mot klippan för att få skydd.

9

24:9
Ps 94:6
Den faderlöse rycker man från bröstet,

den fattiges spädbarn tas i pant.

10De måste gå nakna, utan kläder,

hungriga tvingas de bära kärvar,

1124:11 [---] Text.[---]

törstande trampar de vinet i karen.

12

24:12
Pred 4:1
Från staden hörs döendes jämmer,

sårade ropar i ångest.

Gud hör inte deras bön.

13

24:13
Joh 3:20
Några gör uppror mot ljuset,

de känner inte dess vägar,

håller sig inte till dess stigar.

14

24:14
Ps 10:8
När ljuset är borta går mördaren till verket

och dödar fattiga och värnlösa.

15

24:15
Ords 7:8Jes 29:15Syr 23:18
24:15 På natten stryker tjuvar omkring Rättelse; i MT står denna rad sist i v. 14.Horkarlen inväntar skymningen,

han tänker: »Ingen får se mig!«

och döljer sitt ansikte.

På natten stryker tjuvar omkring.

16I mörkret bryter de sig in i husen,

om dagen stänger de sig inne.

De vill inte veta av ljuset.

1724:17 Grundtextens innebörd osäker.För alla dessa är mörkret som morgon,

med mörkrets fasor är de förtrogna.

1824:18 [---] Text.24:18–24 Grundtextens innebörd osäker. Verserna handlar om hur de gudlösa till sist får sitt straff. Detta stämmer inte med vad Job tidigare har hävdat, se t.ex. kap. 21, men är däremot ett återkommande argument hos vännerna. Avsnittet kan ursprungligen ha ingått i något av vännernas tal och av misstag placerats här. Men det är också möjligt att Job här (eller bara i v. 18–21) citerar vännerna.[---]

Förbannade är deras ägor i landet,

till deras vingård går ingen för att skörda.

19

24:19
2~Sam 14:14
Smältvatten slukas av torka och hetta,

syndaren av dödsriket.

20

24:20
Jes 26:14
Hans moders liv glömmer honom,

han äts av maskar.

Ingen minns honom mer,

ondskan knäcks som ett träd.

21Han handlade illa mot den barnlösa,

änkan gav han ingen hjälp.

22Men Gud som har makten släpar bort de starka,

när han reser sig fruktar alla för sitt liv.

23

24:23
Syr 23:19–21
Han kan låta dem känna sig trygga och säkra

men vakar ändå över allt de gör.

24En stund står de stolta, så är de borta.

De böjs och lägger sig som grässtrån,

vissnar som de höga axen.

25Så är det. Vem vågar säga att jag ljuger?

Vederlägg mig, den som kan!