Bibel 2000 (B2000)
22

Elifas tredje tal

221Elifas från Teman sade:

2Kan en människa vara till gagn för Gud,

kan ens den klokaste vara honom till gagn?

3Vad har den Väldige för glädje av din rättfärdighet,

vad nyttar det honom att du är oförvitlig?

4Är det för din gudsfruktan han straffar dig

och går till rätta med dig?

5Nej, det är för att din ondska är så stor,

dina synder utan ände.

6Orättmätigt tog du pant av dina bröder,

berövade dem deras sista plagg.

7Aldrig gav du den törstande vatten,

den hungrige nekade du bröd.

8Det var den mäktige som ägde landet,

den förnäme fick bo där.

9Änkor visade du tomhänta bort,

och du var hård mot de faderlösa.

10Därför omges du nu av fällor,

drabbas av plötslig skräck.

11Ljuset förmörkas, du kan inte se,

vattenmassor dränker dig.

12Gud är där ovan i himlen.

Se stjärnorna, så högt där uppe!

13Men du säger: »Vad vet väl Gud?

Kan han se att döma genom töcknet?

14Han är gömd bakom moln och ser ingenting,

där han vandrar på himlarunden.«

15Du håller dig visst till syndarnas väg,

den som onda människor går,

16de som rycks bort i förtid,

när allt de byggt på dränks av en flod,

17de som sade till Gud: »Låt oss vara!

Vad kan den Väldige göra oss?«

18Och han som fyllt deras hus med välstånd!

Men de gjorde upp sina planer

utan att bry sig om honom.

19De rättfärdiga ser hur det går dem och gläds,

de oskyldiga hånler åt deras öde:

20»Se hur våra motståndare förintas,

de som är kvar förtärs av elden.«

21Försona dig med honom, så går allt väl

och lyckan skall stå dig bi.

22Ta emot hans undervisning

och lägg hans ord på hjärtat.

23Om du ödmjukt vänder åter till den Väldige,

om du avlägsnar ondskan ur ditt hus,

24[---]

25då skall den Väldige bli ditt guld,

silver i överflöd för dig.

26Du skall ha din glädje i den Väldige

och kan frimodigt vända dig till Gud.

27När du ber till honom hör han din bön,

och du får infria dina löften.

28Vad du föresatt dig lyckas du med,

och solen lyser på din väg.

29Gud kväser dem som förhäver sig,

men de ödmjuka upprättar han.

30Han räddar den som är utan skuld,

ja, om du lever i renhet blir du räddad.