Bibel 2000 (B2000)
20

Sofars andra tal

201Sofar från Naama sade:

220:2 min bestörtning tvingar mig Grundtextens innebörd osäker.Jag blir så upprörd att jag måste svara,

min bestörtning tvingar mig.

3Jag får lyssna på kränkande klander,

du har svarat mig med prat i vädret.

4Vet du inte detta: Sedan urminnes tid,

sedan människan blev satt på jorden,

5

20:5
Ps 37
varar de ondas jubel en kort stund,

den gudlöses glädje ett ögonblick.

6

20:6 ff.
Jes 14:13
Om han också växer ända upp i himlen,

om hans huvud når till molnen,

7skall han ändå försvinna för alltid, som träck.

De som såg honom undrar: »Vart tog han vägen?«

8

20:8
Ps 73:20
90:5
Som en dröm flyr han spårlöst bort,

drivs undan som en syn om natten.

9De ögon som sett honom ser honom inte mer,

platsen där han fanns återser honom aldrig.

10

20:10
Ps 109:10
Hans söner måste gottgöra de fattiga,

hans barn återlämna hans rikedomar.

11Även om hans kropp är full av ungdomskraft

måste den läggas i mullen.

12

20:12–14
Ords 20:17
Om än ondskan är söt för hans gom

och han gömmer den under tungan,

13är rädd om den, sparar den,

håller den kvar i munnen,

14förvandlas den när han svalt den

och blir som huggormsetter i hans mage.

15Det rika byte han slukat får han spy upp,

Gud tvingar det ut ur hans buk.

16Det är ormgift han suger i sig,

och han dödas av huggormens tunga.

17

20:17
Job 29:6
Aldrig får han skåda strömmar av olja,

floder av honung och grädde.

18

20:18 ff.
5~Mos 28:30Syr 11:18
Lönen för sin möda får han inte behålla,

sin stora förtjänst får han ingen glädje av,

19

20:19
Jes 5:8
ty han har knäckt de svaga och övergett dem

och roffat åt sig hus som andra byggt.

20Eftersom han inte får nog i sin lystnad

kan han aldrig rädda det han har kärt.

21Hans glupskhet skonar ingen,

därför skall hans välstånd inte bestå.

22Mitt i sitt överflöd råkar han i nöd,

med full kraft drabbar ofärden honom.

2320:23 och låter slagen hagla över honom Grundtextens innebörd osäker.I sin lystnad får han mer än nog:

Gud släpper lös sin glödande vrede

och låter slagen hagla över honom.

2420:24 kopparbågen Se not till Ps 18:35.Lyckas han fly från vapen av järn

genomborras han av kopparbågen.

25Han drar ut pilen ur ryggen,

udden kommer ut ur hans lever.

Han grips av ångest,

2620:26 Grundtextens innebörd osäker.djupaste mörker väntar honom.

Han förtärs av den eld som tänts för honom,

och ingen i hans hus slipper undan.

27Himlen röjer hans brott,

jorden träder upp mot honom.

28

20:28
Ords 11:4
Hans hus spolas bort av floden,

av vattenmassor på vredens dag.

29

20:29
Job 27:13
Detta är den lott som beskärs en gudlös,

den del som våldsmannen får av Gud.