Bibel 2000 (B2000)
19

Jobs svar på Bildads andra tal

191Job sade:

2Hur länge skall ni plåga mig

och försöka krossa mig med era ord?

3Tio gånger om har ni skymfat mig,

utan att blygas kränker ni mig.

4Hade jag verkligen felat

skulle det vara min egen sak.

5Ni som nu mästrar mig

och vänder min förnedring mot mig,

6ni skall veta: Gud har gjort mig orätt,

han har kastat sitt nät över mig.

7Jag klagar över våldet men får inget svar,

jag ropar högt, men det finns ingen rättvisa.

8

19:8
Job 3:23
Klag 3:5
Min väg har han spärrat, jag kommer inte fram,

min stig har han lagt i mörker.

9Han har klätt av mig min värdighet,

berövat mig min ärekrans.

10Han bryter ner mig tills inget är kvar,

han drar upp mitt hopp med rötterna.

11

19:11
Job 13:24
33:10
Han låter sin vrede flamma mot mig

och räknar mig som sin fiende.

12Hans horder går till samlat angrepp,

de banar sig väg mot mig

och belägrar min hydda.

13

19:13–19
Ps 31:12+
Mina fränder har han skilt från mig,

alla jag kände vänder mig ryggen.

14Vänner och förtrogna har jag inga mer,

mitt husfolk har glömt mig,

15pigorna känns inte vid mig,

jag har blivit en främling för dem.

16Kallar jag på min tjänare svarar han inte,

jag måste tigga och be.

1719:17 jag äcklar mina närmaste Grundtextens innebörd osäker.Min andedräkt kväljer min hustru,

jag äcklar mina närmaste.

18Till och med barnen är vanvördiga,

tar jag till orda blir jag motsagd.

19Alla jag umgicks med visar sin avsky,

de jag har älskat vänder sig mot mig.

20

19:20
Ps 102:6
19:20 Huden … knotor Grundtextens innebörd osäker.19:20 [---] Text.Huden stramar över mina knotor

[---].

21Skona mig, skona mig, ni som är mina vänner,

ty Guds hand har slagit mig.

22Varför förföljer ni mig, ni liksom Gud?

Tröttnar ni aldrig på att slita mig i stycken?

23Om ändå mina ord skrevs ner,

om de ändå sattes på pränt,

2419:24 bly Det är osäkert vilken funktion blyet har här. En förklaring är att de i klippan inhuggna bokstäverna fylldes med bly.höggs in i klippan för alltid

med järnstift och bly!

25

19:25
Jes 41:14
19:25 befriare Det hebreiska ordet goél har på andra ställen översatts med »skyldeman«; se Rut 2:20 med not. Familj. Syftningen här är oklar. Jfr tolkningarna av »vittnet i himlen«; se not till 16:19–21.Jag vet att min befriare lever

och till sist skall träda fram på jorden.

2619:26 [---] Text.19:26 Här, med min kropp Grundtextens innebörd osäker. En annan tolkning, »Fri från min kropp«, är språkligt möjlig men i Jobsbokens sammanhang mindre sannolik.[---]

Här, med min kropp, vill jag skåda Gud,

27

19:27
Ps 17:15
1~Joh 3:2
ja, honom vill jag skåda,

jag vill se honom med egna ögon,

inte som en främling.

Jag förtärs av längtan.

2819:28 hos honom Med många hebreiska handskrifter; MT har »hos mig«.Ni som säger: »Vi skall ansätta honom,

hos honom finns roten till det onda« –

29

19:29
Ps 58:12
frukta svärdet,

ty vrede är en synd som straffas med svärd.

Ni skall veta: det finns en dom.