Bibel 2000 (B2000)
18

Bildads andra tal

181Bildad från Shuach sade:

2När skall denna ordström hejdas?

Sansa dig, sedan kan vi talas vid.

3Varför betraktar du oss som nöt,

tror du att vi är dumma?

4Du slits sönder av ditt eget raseri.

Skulle jorden läggas öde för din skull

och klippan rubbas från sin plats?

5Dock, den gudlöses ljus slocknar,

elden brinner inte på hans härd.

6Det blir mörkt i hans boning,

lampan slocknar för honom.

7Hans raska framfart hejdas,

hans egna planer sätter krokben för honom.

8Hans fötter fastnar i nätet,

fångstgropar lurar på hans väg.

9Fällan slår igen om vristen,

och han sitter fast i saxen.

10Snaran ligger dold på marken,

på stigen väntar honom gillret.

11Fasor ansätter honom från alla håll,

de är honom hack i häl.

12Det onda vill sluka honom,

olyckan väntar på att fälla honom.

13Hans hud förtärs av sjukdom,

hans lemmar av Dödens förstfödde.

14Han rycks bort från sitt trygga hem

och förs till Fasornas konung.

15Lilit intar hans hem,

svavel sprids över platsen där han bott.

16Nertill torkar hans rötter,

upptill vissnar hans krona.

17Hans minne försvinner från jorden,

på gator och torg nämns aldrig hans namn.

18Han störtas från ljuset till mörkret

och drivs ut från världen.

19Han får varken ättling eller arvinge i sitt folk,

ingen i hans hus överlever.

20I väster väcker hans öde förfäran,

i öster grips man av skräck.

21Detta drabbar syndarens hem,

så går det där man inte vill veta av Gud.