Bibel 2000 (B2000)
17

171

17:1
Ps 88:4
Jes 38:10
Min livskraft är bruten,

mina dagar är till ända,

graven väntar mig.

2Belackare omger mig,

deras fientlighet är allt jag ser.

317:3 Grundtextens innebörd osäker.Lägg min pant i förvar hos dig,

någon annan säkerhet har jag inte.

4Du har stängt dem ute från vett och förnuft,

därför skall du inte låta dem triumfera.

517:5 Versen är troligen ett ordspråk, men dess innebörd här är oklar.Om någon förråder vänner för pengar

får barnen lida för vad han gjort.

6

17:6
Ps 22:8
69:20
Klag 3:14
Gud har gjort mig till en visa för hela världen,

jag har blivit en som man spottar i ansiktet.

7

17:7
Ps 6:8+
Sorgen har gjort mig skumögd,

min kropp är bara en skugga.

817:8 de rättrådiga De som tror på Guds rättvisa vedergällning förfäras när de tänker på vilka ogärningar som måste vara orsak till Jobs öde. Jfr Jes 52:14; 53:3 f.Detta får de rättrådiga att rysa,

den dygdige upprörs över den gudlöse.

9Den rättfärdige håller sig till sin väg,

den som har rena händer får ny styrka.

10Men fortsätt ni bara, allesammans!

Jag finner ändå ingen klok bland er.

11Min tid är till ända,

mina planer omintetgjorda,

alla mina önskningar.

12

17:12
Job 11:17+
Man vill kalla natten för dag,

man säger att mörkret viker för ljuset.

13Finns det något hopp?

Dödsriket blir mitt hem,

jag bäddar åt mig i mörkret,

14jag kallar graven »min far«

och maskarna »mor« och »syster«.

15Vad har jag då för hopp,

vem kan skönja någon lycka för mig?

16Går hopp och lycka med mig till dödsriket,

skall de följa mig ner i mullen?