Bibel 2000 (B2000)
12

Jobs svar på Sofars första tal

121Job sade:

2Ja visst, ni är ju så kloka,

visheten dör nog ut med er!

3Men jag har förstånd lika väl som ni,

jag är inte dummare än ni.

Vad har ni som inte andra har?

4

12:4
Job 17:6
Jag har blivit till allmänt åtlöje,

en som ropade till Gud och fick svar,

en rättfärdig och oförvitlig – till åtlöje!

5En olycksdrabbad är värd förakt,

så tycker den trygge,

de som snavar får skylla sig själva.

6

12:6
Job 21:7Ps 73:3Jer 12:1
12:6 fastän Gud har dem i sitt våld Grundtextens innebörd osäker.Men rövare bor i ostörd ro,

de som utmanar Gud går säkra,

fastän Gud har dem i sitt våld.

7Fråga djuren, de kan lära dig,

himlens fåglar kan ge dig svar.

8Fråga markens kryp, de kan lära dig,

havets fiskar kan upplysa dig.

9Finns det någon av dem som inte vet

att detta är Herrens verk?

10

12:10
4~Mos 16:22
Job 34:14Apg 17:25
Han har alla varelsers liv i sin hand,

varje människas ande.

11

12:11
Job 34:3
Örat prövar orden

som tungan prövar matens smak.

12

12:12
Job 32:7
Med hög ålder följer vishet,

långt liv skänker insikt.

13

12:13
Ords 8:14
Jes 11:2
Hos Gud finns vishet och styrka,

han har beslutsamhet och insikt.

14

12:14
Jes 22:22
Upp 3:7
När han river ner bygger ingen upp,

när han spärrar in släpps ingen ut.

15När han håller vattnet inne blir det torka,

när han låter det forsa förhärjas jorden.

16Hos honom finns kraft och klokhet,

han härskar över förledare och förledd.

17

12:17 ff.
Job 34:18–20
Jes 3:2
Rådsherrar för han barfota bort,

domare gör han till dårar.

18Han klär av kungar deras skrud

och binder ett skynke kring deras höfter.

19Präster för han barfota bort,

maktens män får han på fall.

20Han tar talets gåva från de betrodda

och berövar de gamla deras vett.

21

12:21–24
Ps 107:38–40
Han öser skam över stormän

och lossar de starkas bälte.

22

12:22
Dan 2:22
Matt 10:26
Mörkrets hemligheter blottar han

och för fram det dunkla i ljuset.

23Han gör folken stora, och han förgör dem,

han skingrar dem, och han leder dem rätt.

24Från folkets ledare tar han förståndet,

han för dem vilse i väglös ödemark.

25De famlar i ett mörker utan ljus,

han låter dem ragla som druckna.