Bibel 2000 (B2000)
1

Den rättfärdige Job sätts på prov

11

1:1
Klag 4:211~Mos 6:9
Hes 14:14,20
1:1 landet Us Okänt område som i Klag 4:21 förbinds med Edom söder om Döda havet.1:1 Job Enligt Hes 14:14, 20 fanns i gammal tid en Job, känd för sin rättfärdighet. Traditionerna om den rättfärdige men hårt drabbade Job har använts som ram (kap. 1–2 och 42:7–17) kring ett diktverk om lidandet och rättfärdigheten. Bokens bakgrund är konflikten mellan en vedergällningslära som vill förklara allt lidande som straff för skuld och en insikt om att verkligheten också rymmer oskyldigt lidande. Jobs vänner företräder den traditionella syn som också präglar ramberättelsen, medan Job ger röst åt protesten mot den. Boken kan inte dateras med säkerhet, men av idéhistoriska skäl kan den knappast vara äldre än från 600-talet f.Kr. Troligen är den senare; ofta dateras den till tiden efter den babyloniska fångenskapen.Bokens hebreiska språk är egenartat och texten ofta svårtolkad. Författaren har använt många ovanliga ord, vilkas betydelse inte alltid går att fastställa, och texten har uppenbarligen drabbats av avskrivningsfel i högre grad än många andra bibelböcker. Vishetsskrifter.I landet Us fanns en man som hette Job. Det var en oförvitlig och rättrådig man som fruktade Gud och skydde allt ont. 2Sju söner och tre döttrar hade fötts åt honom. 31:3 Östlandet Inte ett speciellt land utan en allmän beteckning för »områdena i öster«; jfr not till 1 Mos 25:6.Han ägde 7 000 får, 3 000 kameler, 500 par oxar och 500 åsneston och hade många tjänare. Han var den mäktigaste mannen i hela Östlandet. 4Hans söner brukade turas om att bjuda hem varandra till fest, och de inbjöd då också sina tre systrar att komma och äta och dricka tillsammans med dem. 51:5 brännoffer Offer.1:5 syndat Synd och skuld.När alla hade hållit sin fest såg Job till att hans barn blev renade. Tidigt på morgonen offrade han brännoffer för var och en av dem. Han tänkte: »De kan ju ha syndat och i sina tankar förbannat Gud.« – Så brukade Job alltid göra.

61:6 gudasönerna Himmelska väsen vid Guds hov; jfr Ps 29:1; 89:7. Son. Ängel.1:6 Anklagaren Det hebreiska ordet för »anklagare«, »motståndare«, satán, har här bestämd artikel och betecknar innehavaren av ett ämbete, en gestalt i Guds närmaste omgivning. I andra, senare texter saknar det artikel och behandlas som ett egennamn, en benämning på en mot Gud fientlig makt (1 Krön 21:1). Djävulen. Ängel.En dag när gudasönerna trädde fram inför Herren var också Anklagaren med bland dem. 7Herren frågade honom: »Var har du varit?« Anklagaren svarade: »Jag har vandrat kors och tvärs över jorden.« 8Herren frågade: »Lade du märke till min tjänare Job? På hela jorden finns ingen så oförvitlig och rättrådig som han, ingen som så fruktar Gud och skyr allt ont.« 9

1:9 ff.
Luk 22:31
Anklagaren svarade: »Det är väl inte utan orsak som Job är gudfruktig. 10Du har ju själv på allt sätt skyddat honom och hans familj och allt som tillhör honom, du välsignar allt han gör, och hans hjordar brer ut sig över landet. 11Men sträck ut din hand och rör det som tillhör honom, då kommer han att förbanna dig rakt i ansiktet.« 12Herren sade till Anklagaren: »Gör vad du vill med det som tillhör honom, bara du inte rör honom själv.« Så lämnade Anklagaren Herren.

13En dag när Jobs söner och döttrar var på fest hemma hos den äldste brodern 14kom en budbärare till Job och sade: »Oxarna gick för plogen och åsnorna betade bredvid. 151:15 ff. sabeerna, Kaldeerna Det är ovisst vilka folk som åsyftas. Det Saba som är känt genom drottningen av Saba (1 Kung 10:1 ff.) låg i Sydarabien. Kaldeen är i GT ett namn på Babylonien. Beteckningarna används här på ett mer lösligt sätt.Då kom sabeerna och rövade bort dem och högg ner folket. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig.«

16

1:16
2~Kung 1:12
Medan han ännu talade kom en till och sade: »Guds eld slog ner från himlen och brände ihjäl fåren och folket. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig.«

17Medan han ännu talade kom en till och berättade: »Kaldeerna anföll med tre horder, de tog kamelerna och högg ner folket. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig.«

18Medan han ännu talade kom en till och sade: »Dina söner och döttrar var på fest hemma hos den äldste brodern. 19Då kom en väldig stormby farande från öknen. Den tog tag i husets fyra hörn, och huset föll samman över folket och alla dog. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig.«

20Då reste sig Job och rev sönder sin mantel och skar av sitt hår. Han föll på knä 21

1:21
Ps 49:18
Pred 5:14Syr 40:1
1~Tim 6:7
och sade:

»Naken kom jag ur min moders liv,

naken vänder jag åter.

Herren gav och Herren tog,

lovat vare Herrens namn.«

22Under allt detta syndade inte Job och klandrade inte Gud.