Bibel 2000 (B2000)
9

En blindfödd man botas

91Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födelsen. 2

9:2
2~Mos 20:5
Hes 18:20
9:2 vem har syndat I äldre judendom förekom olika försök att förklara till synes oförtjänt lidande. Man räknade med att barn kunde straffas för föräldrarnas synder (2 Mos 20:5; Syr 11:28). Även tanken att foster kunde synda eller delta i moderns synder finns belagd.Lärjungarna frågade honom: »Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?« 3
9:3
Luk 13:2
9:3 Guds gärningar skulle uppenbaras Lidandet förklaras med sitt ändamål: mannen skall åskådliggöra Guds makt genom att bli botad.Jesus svarade: »Varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. 4
9:4
Joh 5:17
11:9
Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta. 5
9:5
Joh 8:12
12:46
Så länge jag är i världen är jag världens ljus.« 6
9:6
Mark 8:23
9:6 spottade Jfr Mark 7:33 med not.Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon 7
9:7
2~Kung 5:10
Jes 8:6
Luk 13:4
9:7 Siloadammen En del av de gamla anläggningar som ledde vatten från den utanför stadsmuren belägna Gichonkällan in i staden; jfr 2 Kung 20:20 med not.9:7 utsänd Namnet Siloa, som betydde »vattenledning« med syftning på det framvällande vattnet, får här anspela på Jesus, som är utsänd av Fadern (7:28) och som ger »levande vatten« (4:10 ff.).och sade: »Gå och tvätta dig i Siloadammen.« (Siloa betyder utsänd.) Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. 8Hans grannar och de som förut hade sett honom som tiggare sade: »Är det inte han som satt och tiggde?« 9Några sade: »Jo, det är han«, och andra: »Nej, men han är lik honom.« Själv sade han: »Det är jag.« 10Då frågade de: »Hur öppnades dina ögon?« 11Han svarade: »Han som heter Jesus gjorde en deg och strök den på mina ögon och sade åt mig att gå till Siloadammen och tvätta mig. Jag gick dit och tvättade mig, och sedan kunde jag se.« 12De frågade honom: »Var är han?« Han svarade: »Jag vet inte.«

Fariseerna och den blindfödde

13De förde mannen som hade varit blind till fariseerna. 14

9:14
Joh 5:9,16
Det var på en sabbatsdag som Jesus hade gjort degen och öppnat hans ögon. 15Nu frågade också fariseerna honom hur han hade fått sin syn. Han svarade: »Han lade en deg på mina ögon, och jag tvättade mig, och nu kan jag se.« 16
9:16
Joh 9:337:43
10:19
9:16 han håller inte sabbaten Flera ting som nämnts i det föregående tas upp i rabbinska diskussioner om sabbatsbudet: att behandla sjuka som inte är i livsfara, att knåda deg, att smörja saliv på sjuka ögon. Sabbat.Några fariseer sade: »Mannen han talar om är inte sänd av Gud, han håller inte sabbaten.« Men andra sade: »Hur skulle en syndare kunna göra sådana tecken?« De var alltså oeniga, 17
9:17
Matt 16:1421:11,46
Joh 4:19
7:40
och därför frågade de den blinde en gång till: »Vad tror du själv om honom, eftersom han öppnade dina ögon?« Han svarade: »Att han är en profet.«

18Judarna trodde inte på att han hade varit blind och fått sin syn, så de kallade till sig den botade mannens föräldrar 19och frågade dem: »Är det här er son som ni säger var född blind? Hur kommer det sig att han kan se nu?« 20Föräldrarna svarade: »Vi vet att det här är vår son och att han föddes blind. 21Men hur han kan se nu vet vi inte. Och vem som har öppnat hans ögon, det vet vi heller inte. Fråga honom, han är gammal nog, han kan svara för sig själv.« 22

9:22
Joh 7:13+
9:22 uteslutas ur synagogan Så vitt man vet uteslöts inte de kristna judarna förrän i slutet av första århundradet e.Kr.; förhållandena på den tid då Joh skrevs förs tydligen in i berättelsen. Jfr 16:2.Detta sade föräldrarna av rädsla för judarna. Redan då hade nämligen judarna kommit överens om att den som erkände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogan. 23Det var därför som mannens föräldrar sade: »Han är gammal nog. Fråga honom själv.«

24

9:24
Jos 7:19
Upp 11:13
9:24 Ge Gud äran En högtidlig uppmaning att tala sanning (jfr Jos 7:19). Här blir den dubbeltydig: den botade kommer att erkänna Guds makt med sitt vittnesmål (jfr Rom 4:20).För andra gången kallade de alltså till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: »Ge Gud äran. Vi vet att den här mannen är en syndare.« 25Han svarade: »Om han är en syndare vet jag inte. Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se.« 26De frågade honom: »Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon?« 27Han svarade: »Det har jag redan sagt er, men ni ville inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar?« 28Då snäste de av honom och sade: »Du är hans lärjunge, men vi är Moses lärjungar. 29
9:29
Joh 7:278:14
Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte.« 30Han svarade: »Ja, det är det märkliga, att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon. 31
9:31
Ords 15:29
Ps 66:18
Jes 1:15
Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. 32Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. 33
9:33
Joh 3:2
Om den här mannen inte vore sänd av Gud hade han inte kunnat göra någonting.« 34
9:34
Ps 51:5–7
Då sade de till honom: »Du föddes syndig alltigenom, och du skall undervisa oss!« Och de körde ut honom.

35Jesus fick höra att de hade kört ut honom, och när han träffade honom frågade han: »Tror du på Människosonen?« 36Han svarade: »Vem är han, herre? Jag vill tro på honom.« 37

9:37
Joh 4:26
Jesus sade: »Du har sett honom. Det är han som talar med dig.« 38Då sade han: »Jag tror, herre« och föll ner för honom. 39
9:39
Matt 13:13
Joh 3:17+
Och Jesus sade: »Till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser skall se och de som ser skall bli blinda.«

40

9:40
Matt 15:14+
Några fariseer som var tillsammans med honom hörde detta och sade till honom: »Är kanske vi också blinda?« 41
9:41
Ords 26:12
Joh 15:22
Jesus svarade: »Om ni vore blinda skulle ni vara utan synd. Men nu säger ni att ni ser. Er synd står kvar.«