Bibel 2000 (B2000)
8

81

8:1
Luk 21:37
men Jesus gick till Olivberget. 2
8:2
Matt 26:55
Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom, och han satte sig ner och undervisade. 3De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom 4och sade: »Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. 5
8:5
3~Mos 20:10
5~Mos 22:22
8:5 I lagen Se 3 Mos 20:10; 5 Mos 22:22. Dödssättet nämns inte direkt men kan härledas ur sammanhanget (5 Mos 22:21, 24).I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor skall stenas. Vad säger du?« 6Detta sade de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. 7
8:7
5~Mos 17:7
Matt 7:1–5
När de envisades med sin fråga såg han upp och sade: »Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne.« 8Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. 9
8:9
Matt 22:22
8:9 de äldste Eller »de (till levnadsåren) äldsta«. Äldste.När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. 10Jesus såg upp och sade till henne: »Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig?« 11
8:11
Joh 5:14
Hon svarade: »Nej, herre.« Jesus sade: »Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.«]

Faderns vittnesbörd

12

8:12
Joh 1:4
9:5
8:12 världens ljus Orden kan anspela på lövhyddefestens praktfulla ljuständningar. Beträffande tillämpningen på Jesus jfr 1:4 med not.Sedan talade Jesus till dem och sade: »Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.« 13Fariseerna sade då: »Du vittnar om dig själv, ditt vittnesbörd är inte giltigt.« 14
8:14
Joh 5:3113:3
16:28
Jesus svarade: »Även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt. Jag vet varifrån jag kommer och vart jag går. Men ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. 15
8:15
Joh 7:24
12:47
Ni dömer på människovis, jag dömer ingen. 16Om jag ändå dömer är min dom riktig, eftersom jag inte är ensam; han som har sänt mig är med mig. 17
8:17
5~Mos 17:6
19:15
Matt 18:16
2~Kor 13:1
8:17 vad två vittnar GT:s krav på bevisning i brottmål (5 Mos 17:6; 19:15) tillämpas på den himmelska auktoritet som Jesus åberopar; jfr 5:31 ff.; 1 Joh 5:6 ff. Vittna. Skrifttolkning.Och i er egen lag står det att vad två vittnar är giltigt. 18
8:18
Joh 5:32,37
1~Joh 5:9
Jag vittnar om mig själv, och om mig vittnar också Fadern som har sänt mig.« 19
8:19
Joh 14:7
16:3
Då frågade de: »Var finns din far?« Jesus svarade: »Ni känner varken mig eller min fader. Kände ni mig skulle ni också känna min fader.« 20
8:20
Mark 12:41
Joh 2:4+
8:20 skattkammaren Se not till Mark 12:41.Det var vid skattkammaren han sade detta, medan han undervisade i templet. Men ingen grep honom, hans stund hade ännu inte kommit.

21

8:21
Joh 7:34
13:33,36
Sedan sade han till dem: »Jag går bort, och ni kommer att söka efter mig, men ni skall dö i er synd. Dit jag går kan ni inte komma.« 22Judarna sade då: »Tänker han ta sitt liv, eftersom han säger att vi inte kan komma dit han går?« 23
8:23
Joh 3:31
17:14–16
Han sade till dem: »Ni hör hemma här nere, jag är ovanifrån. Ni tillhör denna världen, jag tillhör inte denna världen. 24
8:24
Joh 13:19
8:24 jag är den jag är Se not till 4:26.Därför sade jag att ni skall dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder.« 258:25 Varför talar jag alls till er? Eller »Från begynnelsen är jag det som jag har sagt er«; »Det som jag från början har sagt er«; den grekiska texten är oklar.De frågade: »Vem är du då?« Jesus svarade: »Varför talar jag alls till er? 26
8:26
Joh 7:2812:49
Jag har mycket att säga om er och mycket att döma er för. Men han som har sänt mig talar sanning, och det jag har hört av honom förkunnar jag för världen.« 27De förstod inte att han talade till dem om Fadern. 28
8:28
Joh 3:14
12:325:19
8:28 upphöjt Se not till 3:14.Och Jesus sade: »När ni har upphöjt Människosonen skall ni förstå att jag är den jag är och att jag inte gör något av mig själv utan talar så som Fadern har lärt mig. 29
8:29
Joh 8:16
16:3214:10
Och han som har sänt mig är med mig. Han lämnar mig inte ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar honom.« 30
8:30
Joh 2:23+
När han sade detta kom många till tro på honom.

Barn till Abraham

31

8:31
Joh 15:7 f., 14;
Apg 11:23
Till de judar som trodde på honom sade Jesus: »Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. 32Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.« 33
8:33
Matt 3:9
Luk 3:8
Joh 8:39,56
De sade: »Vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi skall bli fria?« 34
8:34
Rom 6:16,20
2~Pet 2:19
1~Joh 3:8
Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: var och en som syndar är slav under synden. 35
8:35
2~Mos 21:2
Gal 4:30
8:35 Slaven stannar inte i huset för alltid I Gal 4:30 jämförs den som inte tror med slavinnan Hagar, som drevs hemifrån.Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. 36
8:36
2~Kor 3:17
Gal 5:1
Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria. 37
8:37
Matt 21:33–46
Joh 5:18
7:19,25
Jag vet att ni härstammar från Abraham. Men ni vill döda mig därför att mitt ord inte har trängt in i er. 388:38 Och ni gör vad ni har hört från er fader Eller »Ni skall också göra vad ni har hört från Fadern«.Jag förkunnar vad jag själv har sett hos Fadern. Och ni gör vad ni har hört från er fader.« 39
8:39
Matt 3:9
Joh 8:33
Rom 2:28
9:7
De svarade: »Vår fader är Abraham.« Då sade Jesus: »Är ni Abrahams barn borde ni göra Abrahams gärningar. 40Men nu vill ni döda mig – den som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så gjorde inte Abraham. 41
8:41
5~Mos 32:6
Jes 63:16
64:8
Ni gör er faders gärningar.« Då sade de: »Vi är inga oäkta barn. Vi har Gud till fader och ingen annan.« 42
8:42
1~Joh 5:1Joh 13:3
16:28
17:8
Jesus svarade: »Om Gud vore er fader skulle ni älska mig, ty jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. 43
8:43
Joh 6:60
Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra på mitt ord. 44
8:44
1~Mos 3:4
Vish 2:24
1~Joh 3:8–15
Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. 45
8:45 f.
Jes 53:9
2~Kor 5:21
1~Pet 2:22
1~Joh 3:5
Men jag talar sanning, och därför tror ni mig inte. 46Kan någon av er bevisa att jag har syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig då inte? 47
8:47
Joh 10:26
18:37
1~Joh 4:6
Den som har Gud till fader, han lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte har Gud till fader.«

Jesus och Abraham

48

8:48
Mark 3:21Joh 7:20+
8:48 Samaria.Judarna sade: »Har vi inte rätt när vi säger att du är samarier och att du är besatt.« 49Jesus svarade: »Jag är inte besatt, utan jag ärar min fader, men ni skymfar mig. 50
8:50
Joh 5:41
7:18
Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. 51
8:51
Joh 5:24
11:25
Sannerligen, jag säger er: den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden.« 52Judarna sade: »Nu vet vi att du är besatt. Abraham dog och profeterna likaså, men du säger att den som bevarar ditt ord aldrig någonsin skall möta döden. 53
8:53
Joh 4:12
Skulle du vara större än vår fader Abraham? Han dog, och profeterna dog. Vem tror du att du är?« 54Jesus svarade: »Om jag själv förhärligar mig är min härlighet ingenting värd. Det är min fader som förhärligar mig, han som ni säger är er Gud. 55
8:55
Matt 11:27
Luk 10:22
Joh 7:28
Ni vet inte vem han är, men jag känner honom, och om jag säger att jag inte känner honom, så blir jag en lögnare som ni. Men jag känner honom, och jag bevarar hans ord. 56
8:56
Matt 13:17
Heb 11:13
8:56 se min dag Att Gud uppenbarade framtiden för Abraham sägs även i rabbinsk skrifttolkning. Tiden för Messias ankomst räknades till framtidens viktigaste hemligheter. Jfr 12:41.Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig.« 578:57 har du sett Abraham Annan läsart »har Abraham sett dig«.Judarna sade då till Jesus: »Du är inte femtio år, och ändå har du sett Abraham.« 58
8:58
Jes 43:10
Joh 1:1,15
8:58 jag är och jag var Grundtextens uttryck är detsamma som i v. 24, 28 (jfr not till 4:26) och anspelar liksom där på Guds namn. Här menas att Jesus fanns innan han blev människa (jfr Joh 1:1, 14).Han svarade: »Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till.« 59
8:59
Joh 10:31
Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet.