Bibel 2000 (B2000)
7

I Jerusalem vid lövhyddefesten

71

7:1
Joh 5:18+
Sedan vandrade Jesus omkring i Galileen. I Judeen ville han inte vandra eftersom judarna var ute efter att döda honom.

2

7:2
3~Mos 23:34Sak 14:16–19
7:2 lövhyddefest Högtider.Judarnas lövhyddefest närmade sig. 3
7:3
Matt 12:46–48
Apg 1:14
Hans bröder sade då till honom: »Stanna inte här utan gå till Judeen, så att också dina lärjungar får se dina gärningar. 4Ingen verkar i skymundan om han vill bli allmänt känd. Om du gör sådana ting, visa dig då för världen.« 5Inte heller hans bröder trodde på honom. 6
7:6
Joh 2:4
7:30
8:20
Men Jesus sade till dem: »Min tid är ännu inte inne, men för er är det alltid rätt tid. 7
7:7
Joh 15:183:19–21
7:7 Värld.Er kan världen inte hata, men mig hatar den därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. 8Gå ni upp till högtiden. Jag gör det inte den här gången, min tid är ännu inte inne.« 9Och han stannade själv kvar i Galileen.

10Men när hans bröder hade gått upp till högtiden gick han också dit, inte öppet utan i hemlighet. 11Judarna sökte efter honom under högtiden och undrade var han fanns. 12Det pratades mycket om honom bland folket; några sade att han var en bra människa, andra att han vilseledde folket. 13

7:13
Joh 9:22
12:42
19:38
20:19
Men ingen vågade tala öppet om honom av rädsla för judarna.

14När halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp till templet och började undervisa. 15

7:15
Matt 13:54–57
Luk 2:47
Judarna blev förvånade och sade: »Hur kan han som inte har studerat vara så lärd?« 16
7:16
Joh 12:49
14:10,24
Jesus svarade: »Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. 17Om någon vill göra hans vilja skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. 18
7:18
Joh 8:50
Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och det finns ingen orättfärdighet hos honom. 19
7:19
Joh 1:17Apg 7:53
Rom 2:17–23Joh 5:18
7:1
Har inte Mose gett er lagen? Och ändå gör ingen av er vad lagen säger. Varför vill ni döda mig?« 20
7:20
Joh 8:48,52
10:20
Folket svarade: »Du är besatt. Vem vill döda dig?« 217:21 En sak har jag gjort En anspelning på berättelsen i kap. 5.Då sade Jesus: »En sak har jag gjort som ni alla undrar över. 22
7:22
1~Mos 17:10–13
7:22 inte … från Mose utan från fäderna Enligt 3 Mos 12:1, 3 påbjöd Gud omskärelsen genom Mose, men enligt 1 Mos 17:10–14 hade redan Abraham fått samma bud. Därmed ökas dess betydelse.7:22 ni omskär även på en sabbat Bestämmelsen att omskärelsen skall ske på åttonde dagen rubbas inte av sabbatsbudet, vilket understryker dess helighet. Enligt v. 23 är en människas välgång något ännu heligare; jfr Matt 12:3 ff., 11 f. med par.Mose har gett er omskärelsen – fast den inte kommer bara från Mose utan från fäderna – och ni omskär även på en sabbat. 23
7:23
Joh 5:8 f., 16;
9:14
Om en människa blir omskuren på sabbaten för att Moses lag inte skall brytas, varför blir ni då uppretade på mig för att jag har gjort en människa helt och hållet frisk på sabbaten? 24
7:24
Ords 24:23
Jes 11:3Joh 8:15
Jak 2:1
Döm inte efter skenet, utan döm rättvist.«

Olika uppfattningar om Jesus

25

7:25
Joh 5:18+
Då sade några av jerusalemborna: »Är det inte mannen som de vill döda? 26Här står han och talar öppet, och de säger ingenting till honom. Inte kan väl rådsherrarna ha blivit övertygade om att han är Messias? 27
7:27
Joh 6:42+
7:27 vet ingen varifrån han är Här kombineras två tankar som finns antydda även i judisk tradition: att Messias före sitt framträdande skall leva okänd på jorden och att Människosonen före sin uppenbarelse finns dold i himlen. Jesu samtida känner till hans hemstad men är okunniga om vem han verkligen är och om hans himmelska ursprung.Varifrån den här mannen är, det vet vi ju, men när Messias kommer vet ingen varifrån han är.« 28
7:28 f.
Joh 8:55
17:25
Då ropade Jesus där han undervisade i templet: »Ja, ni vet vem jag är och varifrån jag kommer. Men jag har inte kommit av mig själv; det finns förvisso en som har sänt mig, men honom känner inte ni. 29Jag känner honom därför att jag kommer från honom och därför att han har sänt mig.« 30
7:30
Joh 2:4+
7:30 Stund.De ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom; hans stund var ännu inte inne. 31
7:31
Joh 2:23+
Bland folket kom många till tro på honom, och de sade: »Inte kan väl Messias göra fler tecken, när han kommer, än den här mannen har gjort?«

327:32 sina män Dvs. folk ur tempelvakten; Officer.Fariseerna fick höra vad folket pratade om honom, och översteprästerna och fariseerna skickade ut sina män för att gripa honom. 33

7:33
Joh 16:5
Jesus sade: »Ännu en kort tid är jag hos er innan jag går till honom som har sänt mig. 34
7:34
Joh 8:21
13:33
Ni kommer att söka efter mig men inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma.« 357:35 dem som bor kringspridda Grundtextens uttryck, diasporá, används än i dag om de judar som bor utanför det heliga landets gränser.7:35 undervisa dem Eller »undervisa grekerna«. Beteckningarna för greker, grekisktalande judar och proselyter hålls inte alltid klart isär i NT.Då sade judarna till varandra: »Vart tänker han gå, eftersom vi inte skall finna honom? Inte tänker han väl gå till dem som bor kringspridda bland grekerna och undervisa dem? 36Vad menar han när han säger: Ni kommer att söka efter mig men inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma?«

37

7:37
3~Mos 23:36Jes 55:1
Joh 4:10
19:31–34
Upp 21:6+
7:37 högtidens sista och största dag Troligen den sjunde (jfr 5 Mos 16:13–15); möjligen den åttonde avslutningsdag som följer enligt 3 Mos 23:36, 39. Under var och en av de sju egentliga festdagarna hämtades vatten från Siloadammen (9:7) och hälldes ut vid altaret. Denna rit förbands med Jes 12:3 och ställen som Hes 47:1 ff.; Sak 13:1; 14:8. Jesu ord anspelar på den.7:37 f. och drick. Den som tror på mig Eller »och den som tror på mig skall dricka«.På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: »Är någon törstig, så kom till mig och drick. 38
7:38
Jes 12:3
44:3
58:11
Sak 14:8
7:38 ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger Orden återfinns inte exakt i GT men kan tolkas som en fri sammanfattning av ställen med vattenmotiv (jfr not till v. 37). Enligt en annan tolkning är det fråga om tron på Messias (jfr 5 Mos 18:15): »Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans inre …«.Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.« 39
7:39
Hes 36:27
Joel 2:28
Joh 16:7
20:22
Apg 2:4
Ef 1:13
7:39 Härlighet.Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

40

7:40
5~Mos 18:15–18
Joh 1:21
6:14
Apg 3:22
7:37
7:40 f. Profet. Messias.Några i hopen som hörde detta sade: »Han måste vara Profeten«, 41och några sade: »Han är Messias.« Men andra sade: »Inte kommer väl Messias från Galileen? 42
7:42
2~Sam 7:12
Ps 89:3Mik 5:2
Matt 2:5
Säger inte skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde?« 43
7:43
Joh 9:16
10:19
Så blev hopen oenig om honom. 44Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom.

45När deras folk kom tillbaka frågade översteprästerna och fariseerna: »Varför har ni inte tagit hit honom?« 46

7:46
Matt 7:28
De svarade: »Aldrig har någon människa talat som han.« 47Då sade fariseerna till dem: »Har ni också blivit vilseledda? 48
7:48
Joh 12:42
1~Kor 1:26
Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? 49Men den stora hopen, som inte kan lagen, den är förtappad.« 50
7:50
Joh 3:119:39
7:50 Nikodemos Jfr 3:1 med not.Nikodemos, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sade: 51
7:51
5~Mos 1:16
17:4
»Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör?« 52
7:52
Joh 1:46
7:41
De svarade: »Är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften, så skall du finna att ingen profet kommer från Galileen.«

Äktenskapsbryterskan

[ 537:53–8:11 Avsnittet saknas i flertalet pålitliga handskrifter. Det har från början säkerligen inte tillhört Joh utan förmedlats av en tradition besläktad med de tre andra evangelierna. Att berättelsen fick sin plats i NT först på 400-talet kan bero på att den inställning Jesus här ger uttryck åt ansågs vara alltför överseende inom den äldsta kyrkan.Alla gick hem, var och en till sitt,