Bibel 2000 (B2000)
7

I Jerusalem vid lövhyddefesten

71Sedan vandrade Jesus omkring i Galileen. I Judeen ville han inte vandra eftersom judarna var ute efter att döda honom.

2Judarnas lövhyddefest närmade sig. 3Hans bröder sade då till honom: »Stanna inte här utan gå till Judeen, så att också dina lärjungar får se dina gärningar. 4Ingen verkar i skymundan om han vill bli allmänt känd. Om du gör sådana ting, visa dig då för världen.« 5Inte heller hans bröder trodde på honom. 6Men Jesus sade till dem: »Min tid är ännu inte inne, men för er är det alltid rätt tid. 7Er kan världen inte hata, men mig hatar den därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. 8Gå ni upp till högtiden. Jag gör det inte den här gången, min tid är ännu inte inne.« 9Och han stannade själv kvar i Galileen.

10Men när hans bröder hade gått upp till högtiden gick han också dit, inte öppet utan i hemlighet. 11Judarna sökte efter honom under högtiden och undrade var han fanns. 12Det pratades mycket om honom bland folket; några sade att han var en bra människa, andra att han vilseledde folket. 13Men ingen vågade tala öppet om honom av rädsla för judarna.

14När halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp till templet och började undervisa. 15Judarna blev förvånade och sade: »Hur kan han som inte har studerat vara så lärd?« 16Jesus svarade: »Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. 17Om någon vill göra hans vilja skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. 18Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och det finns ingen orättfärdighet hos honom. 19Har inte Mose gett er lagen? Och ändå gör ingen av er vad lagen säger. Varför vill ni döda mig?« 20Folket svarade: »Du är besatt. Vem vill döda dig?« 21Då sade Jesus: »En sak har jag gjort som ni alla undrar över. 22Mose har gett er omskärelsen — fast den inte kommer bara från Mose utan från fäderna — och ni omskär även på en sabbat. 23Om en människa blir omskuren på sabbaten för att Moses lag inte skall brytas, varför blir ni då uppretade på mig för att jag har gjort en människa helt och hållet frisk på sabbaten? 24Döm inte efter skenet, utan döm rättvist.«

Olika uppfattningar om Jesus

25Då sade några av jerusalemborna: »Är det inte mannen som de vill döda? 26Här står han och talar öppet, och de säger ingenting till honom. Inte kan väl rådsherrarna ha blivit övertygade om att han är Messias? 27Varifrån den här mannen är, det vet vi ju, men när Messias kommer vet ingen varifrån han är.« 28Då ropade Jesus där han undervisade i templet: »Ja, ni vet vem jag är och varifrån jag kommer. Men jag har inte kommit av mig själv; det finns förvisso en som har sänt mig, men honom känner inte ni. 29Jag känner honom därför att jag kommer från honom och därför att han har sänt mig.« 30De ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom; hans stund var ännu inte inne. 31Bland folket kom många till tro på honom, och de sade: »Inte kan väl Messias göra fler tecken, när han kommer, än den här mannen har gjort?«

32Fariseerna fick höra vad folket pratade om honom, och översteprästerna och fariseerna skickade ut sina män för att gripa honom. 33Jesus sade: »Ännu en kort tid är jag hos er innan jag går till honom som har sänt mig. 34Ni kommer att söka efter mig men inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma.« 35Då sade judarna till varandra: »Vart tänker han gå, eftersom vi inte skall finna honom? Inte tänker han väl gå till dem som bor kringspridda bland grekerna och undervisa dem? 36Vad menar han när han säger: Ni kommer att söka efter mig men inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma?«

37På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: »Är någon törstig, så kom till mig och drick. 38Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.« 39Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

40Några i hopen som hörde detta sade: »Han måste vara Profeten«, 41och några sade: »Han är Messias.« Men andra sade: »Inte kommer väl Messias från Galileen? 42Säger inte skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde?« 43Så blev hopen oenig om honom. 44Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom.

45När deras folk kom tillbaka frågade översteprästerna och fariseerna: »Varför har ni inte tagit hit honom?« 46De svarade: »Aldrig har någon människa talat som han.« 47Då sade fariseerna till dem: »Har ni också blivit vilseledda? 48Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? 49Men den stora hopen, som inte kan lagen, den är förtappad.« 50Nikodemos, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sade: 51»Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör?« 52De svarade: »Är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften, så skall du finna att ingen profet kommer från Galileen.«

Äktenskapsbryterskan

[ 53Alla gick hem, var och en till sitt,