Bibel 2000 (B2000)
6

Mat åt fem tusen

61

6:1–15
Matt 14:13–21
Mark 6:30–44
Luk 9:10–17
6:1 Tiberiassjön Dvs. Gennesaretsjön. Namnet (också använt i 21:1) kommer av staden Tiberias (v. 23) vid sjöns sydvästra strand. Den var anlagd av Herodes Antipas (Matt 14:1 med not) och uppkallad efter kejsar Tiberius.Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberiassjön. 2
6:2
Joh 2:23
6:14
Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. 36:3 berget Jfr Mark 3:13 med not.Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. 4
6:4
Joh 2:13
11:55
Det var strax före judarnas påskhögtid.

56:5 Filippos Namnet saknas i de andra evangeliernas parallellberättelser, liksom också Andreas (v. 8). Jfr 1:43 med not.När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sade han till Filippos: »Var skall vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?« 6Det sade han för att pröva Filippos, själv visste han vad han skulle göra. 7Filippos svarade: »Det räcker inte med bröd för tvåhundra denarer, om de skall få en bit var.« 8En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sade: 9

6:9
2~Kung 4:42–44
6:9 kornbröd Brödsorten, som inte anges i de andra evangelierna, vill troligen påminna om profeten Elishas underverk (2 Kung 4:42–44).»Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. 10Men vad förslår det till så många?« Jesus sade: »Låt folket slå sig ner.« Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner – det var omkring fem tusen män. 116:11 tackade Gud Se not till Matt 14:19.Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. 12När de hade ätit sig mätta sade han till lärjungarna: »Samla ihop bitarna som har blivit över, så att ingenting förfars.« 13De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de ätit.

14

6:14
5~Mos 18:15,18
Joh 1:21
Apg 3:22
7:37
6:14 Profet. Messias.Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sade de: »Detta måste vara Profeten som skall komma hit till världen.« 15
6:15
Joh 18:36Matt 14:23
15:29
Mark 6:46
Luk 6:12
Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen, i ensamhet.

Jesus går på vattnet

16

6:16–21
Matt 14:22–33
Mark 6:45–52
När det hade blivit kväll gick hans lärjungar ner till sjön 176:17 Kafarnaum på andra sidan Brödundret förläggs med dessa ord till sjöns södra eller sydöstra strand. Se not till Luk 9:10.och steg i en båt för att ta sig över till Kafarnaum på andra sidan. Det var redan mörkt, och Jesus hade ännu inte kommit tillbaka. 18Det blåste hårt och vågorna gick höga. 19
6:19
Ps 77:20
6:19 en halvmil Ordagrant »ungefär tjugofem eller trettio stadier«. Mått.När de hade rott en halvmil fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten. De blev rädda, 20
6:20
Matt 14:27
6:20 Det är jag Se not till 4:26.men han sade till dem: »Det är jag, var inte rädda.« 216:21 med ens var den framme Kanske en antydan om ännu ett underverk: färden gick oförklarligt snabbt. Jfr 8:59; Apg 8:40.Då ville de ta med honom i båten, och med ens var den framme vid stranden dit de var på väg.

Livets bröd

226:22 f. Grundtexten ger en oklar bild av händelseförloppet. En rad avvikande läsarter vittnar om avskrivarnas försök att förtydliga det.Nästa dag upptäckte folkmassan, som var kvar på andra sidan sjön, att det bara hade funnits en enda båt där och att Jesus inte hade följt med sina lärjungar i den utan att de hade gett sig av ensamma. 236:23 Tiberias Se not till v. 1.6:23 det som Herren hade läst tacksägelsen över Orden saknas i en läsart.Men det kom andra båtar från Tiberias och lade till nära platsen där man hade ätit brödet, det som Herren hade läst tacksägelsen över. 24När folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar steg de i båtarna och for över till Kafarnaum för att leta efter Jesus. 25De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: »Rabbi, när kom du hit?« 266:26 ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken Den som bara vill ha mat förstår inte underverkets innebörd. Den utläggs i fortsättningen: brödet betyder andlig näring, som ger evigt liv (jfr 4:10 med not); Tecken.Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. 27

6:27
Joh 4:14
Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som Människosonen skall ge er. Ty på honom har Fadern, Gud själv, satt sitt sigill.« 28De frågade då: »Vad skall vi göra för att utföra Guds verk?« 29
6:29
1~Joh 3:23
6:29 Guds verk Svaret är dubbeltydigt. Tron är vad Gud begär (jfr v. 28), men det är också han som skapar människornas tro.Jesus svarade: »Detta är Guds verk: att ni tror på honom som han har sänt.« 30
6:30
Joh 2:18+
6:30 Vilket tecken vill du göra Jfr 2:18 med not.De sade: »Vilket tecken vill du göra, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? 31
6:31
2~Mos 16:4,13–15
4~Mos 11:7–9
Neh 9:13
6:31 mannat i öknen Citatet från Ps 78:24 antyder att mannaundret (2 Mos 16) var förmer än vad Jesus nu hade gjort. Jesus svarar att han ger något större: det bröd som förmedlar liv från Gud.Våra fäder åt mannat i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta.« 32Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. 33
6:33
Joh 6:41,51
6:33 det bröd som kommer ner Eller »han som kommer ner«.Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.«

34De bad honom då: »Herre, ge oss alltid det brödet.« 35

6:35
Jes 55:1–3
Joh 6:48,51,584:14
Jesus svarade: »Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. 36
6:36
Matt 13:13
6:36 ni har sett mig Annan läsart »ni har sett«.Men som jag har sagt er: ni har sett mig och tror ändå inte. 37
6:37
Joh 17:2,6–8Matt 11:28
6:37 Alla som Fadern ger mig De som kommer till tro på Jesus betecknas i Joh som Guds gåva till honom (17:2 ff.; 18:9).Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort. 38
6:38
Matt 26:39
Mark 14:36
Luk 22:42
Joh 4:34
5:30
Heb 10:9
Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. 39
6:39
Joh 10:2817:12
18:9
Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. 40Ty detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.«

41Judarna förargade sig över att han hade sagt: »Jag är brödet som har kommit ner från himlen«, 42

6:42
Matt 13:55
Mark 6:3
Luk 4:22
och de sade: »Är det inte Jesus, Josefs son? Vi känner ju hans far och mor. Hur kan han då säga att han har kommit ner från himlen?« 43Jesus svarade: »Var inte förargade. 44Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. 45
6:45
Jes 54:13
Jer 31:331~Thess 4:9
6:45 hos profeterna Förmodligen avses Jes 54:13, kanske också andra GT-ställen, t.ex. Jer 31:33 f. Uttrycket »profeterna« behöver dock inte innebära att flera ställen citeras; jfr not till Apg 17:28.Det står skrivet hos profeterna: Alla skall bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. 46
6:46
Matt 11:27
Luk 10:22
Joh 1:18
5:37
Men ingen har sett Fadern, utom den som har kommit från Gud; han har sett Fadern. 47
6:47
Joh 3:15 f., 36

Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv. 48Jag är livets bröd. 49
6:49
1~Kor 10:1–5
Heb 3:17
Era fäder åt mannat i öknen och de dog. 50Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. 51
6:51
Matt 26:26
Mark 14:22
Luk 22:19
1~Kor 11:23–26
Heb 10:5,10
6:51 Brödet … är mitt kött Anspelning på nattvardsorden (se särskilt Luk 22:19); v. 53–58 utlägger deras innebörd. Kött.Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.«

52Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. 53

6:53
Joh 4:14
Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. 54
6:54
Joh 6:39 f., 44;
11:24
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. 55Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. 56
6:56
Joh 15:41~Joh 3:24
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. 57Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig. 58Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd skall leva i evighet.« 59Detta sade han när han undervisade i synagogan i Kafarnaum.

Lärjungarna förargar sig över Jesu ord

60

6:60
Joh 8:43
Många av hans lärjungar som hörde honom tala sade: »Det är outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom?« 61Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sade till dem: »Får det här er att vackla? 62
6:62
Apg 1:9–11
6:62 Hur blir det då Jesu uppståndelse kan bli en värre stötesten än brödundret. Annan tolkning: anstöten försvinner när ni kommer till tro.Hur blir det då om ni får se Människosonen stiga upp dit där han var förut? 63
6:63
1~Kor 15:45
2~Kor 3:6
Gal 6:8
6:63 köttet Ordet används här på ett annat sätt än i v. 51–56, nu om en oandlig inriktning på materiella ting (jfr v. 26 med not).Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv. 64
6:64
Joh 13:11
Men det är några av er som inte tror.« Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. 65
6:65
Joh 6:44
Och han fortsatte: »Det var därför jag sade er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av Fadern.«

66

6:66
Luk 9:62
Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. 67Jesus sade till de tolv: »Inte vill väl ni också gå er väg?« 68
6:68 f.
Matt 16:16Joh 10:36
11:27
Simon Petrus svarade: »Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, 696:69 Guds helige Helig. Messias.och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.« 70
6:70
Joh 15:16
Jesus sade: »Har jag inte själv valt ut er tolv? Och ändå är en av er en djävul.« 71
6:71
Matt 26:14–16Joh 12:4
13:21
6:71 Judas, Simon Iskariots son I de övriga evangelierna är tillnamnet »Iskariot« Judas eget (så även i Joh 12:4; 14:22; jfr noter till 13:2, 26). Om dess innebörd se not till Matt 10:4.Han menade Judas, Simon Iskariots son, ty denne skulle förråda honom, och han var en av de tolv.