Bibel 2000 (B2000)
21

Den uppståndne och lärjungarna vid Tiberiassjön

21121:1 Tiberiassjön Se not till 6:1.Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberiassjön. Det gick till så: 2

21:2
Joh 11:16
21:2 Natanael, Kana Se 1:45; 2:1 med noter.21:2 Sebedaios söner Dvs. apostlarna Jakob och Johannes; jfr Matt 10:2.Simon Petrus och Tomas, som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. 3Simon Petrus sade till de andra: »Jag ger mig ut och fiskar.« De sade: »Vi följer med dig.« De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. 4
21:4
Luk 24:16
Joh 20:14
När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. 5Och Jesus frågade: »Mina barn, har ni ingen fisk?« De svarade nej, 6
21:6
Luk 5:4–7
och han sade: »Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni.« De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det för all fisken. 7
21:7
Joh 13:23+
Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: »Det är Herren!« När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. 8De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp; de hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. 9Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. 10Jesus sade till dem: »Hämta några av fiskarna som ni just fick.« 11
21:11
Luk 5:6
21:11 153 stycken Möjligen ett symboliskt uttryck för att alla folk skulle nås av den kristna förkunnelsen. Talmystik.Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder.

12Jesus sade till lärjungarna: »Kom och ät.« Ingen av dem vågade fråga honom vem han var; de förstod att det var Herren. 13

21:13
Matt 14:19
15:36
Mark 6:41
8:6
Luk 9:16
Joh 6:11
21:13 tog brödet och gav dem Kanske en anspelning på nattvarden; jfr 6:11.Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. 14
21:14
Joh 20:19,26
Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda.

Den uppståndne och Petrus

15När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: »Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?« Simon svarade: »Ja, herre, du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »För mina lamm på bete.« 16

21:16
Apg 20:28
1~Pet 5:2
Och han frågade honom för andra gången: »Simon, Johannes son, älskar du mig?« Simon svarade: »Ja, herre, du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »Var en herde för mina får.« 17
21:17
Joh 16:30
Och han frågade honom för tredje gången: »Simon, Johannes son, har du mig kär?« Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: »Har du mig kär?« och han svarade: »Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »För mina får på bete. 18
21:18
2~Pet 1:14
Sannerligen, jag säger dig: när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal skall du sträcka ut dina armar och någon annan skall spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill.« 19
21:19
Joh 13:36
21:19 vad för slags död Dvs. martyrdöden. Mannen som spänner bältet är bödeln; vid korsfästelse bands offren ofta fast. Enligt traditionen blev Petrus korsfäst.(Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud.) Sedan sade han till honom: »Följ mig!«

20

21:20
Joh 13:23+
Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter, han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst och frågat vem som skulle förråda honom. 21När Petrus såg honom frågade han Jesus: »Herre, hur blir det med honom?« 22Jesus svarade: »Om jag vill att han skall bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du skall följa mig.« 23Därför spred sig ett rykte bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till Petrus att lärjungen inte skulle dö utan: »Om jag vill att han skall bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig?«

Avslutning

24

21:24
Joh 19:35
21:24 vi vet Orden förutsätter att ett tillägg här gjorts till det som lärjungen (13:23 med not) hade skrivit. Jfr noter till 3:11, 31; 14:31. Vittna.Det är den lärjungen som vittnar om allt detta och har skrivit ner det, och vi vet att hans vittnesbörd är sant.

25

21:25
Joh 20:30
Jesus gjorde också mycket annat, och om var sak skulle skildras för sig tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas.