Bibel 2000 (B2000)
2

Bröllopet i Kana

21

2:1
Joh 4:46
21:2
2:1 På tredje dagen Sannolikt menas »två dagar efter det som nyss berättats« (dagen efter en händelse räknades som den andra, nästa som den tredje).2:1 Kana Troligen avses en plats ca 14 km norr om Nasaret.På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. 2Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. 3Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: »De har inget vin.« 4
2:4
Joh 7:30
8:20
13:1
2:4 Stund.Jesus svarade: »Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.« 5Hans mor sade till tjänarna: »Gör det han säger åt er.« 6
2:6
3~Mos 11:32,40
Mark 7:3Joh 3:25
2:6 Renhet. Mått.Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter. 7Jesus sade: »Fyll kärlen med vatten«, och de fyllde dem till brädden. 82:8 bröllopsvärden En av gästerna, som hade hedersuppdraget att övervaka serveringen (jfr Syr 32:1 f.).Sedan sade han: »Ös upp och bär det till bröllopsvärden«, och det gjorde de. 9Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom – men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet – 10ropade han på brudgummen och sade: »Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.« 11
2:11
Joh 4:541:14
12:41
2:11 Tecken.Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.

12

2:12
Matt 4:13+
Sedan gick han ner till Kafarnaum tillsammans med sin mor och sina bröder och lärjungarna, och där stannade de några dagar.

Templet rensas

13

2:13–23
Matt 21:12–17
Mark 11:15–19
Luk 19:45–48
2:13
Joh 6:4
11:55
2:13 påskfest I Joh omtalas tre olika påskfester (jfr 6:4; 11:55), vilket innebär att Jesu verksamhet varade minst två år. I de övriga evangelierna nämns bara en (Matt 26:17 med par.).Judarnas påskfest närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. 142:14 dem som sålde … och växlade pengar Se not till Matt 21:12.I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och dem som satt där och växlade pengar. 15Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord, 16
2:16
Sak 14:21
Luk 2:49
och till dem som sålde duvor sade han: »Bort med allt det här! Gör inte min faders hus till en saluhall.« 17
2:17
Ps 69:10
Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet: Lidelsen för ditt hus skall förtära mig. 18
2:18
Matt 12:38Joh 4:48
6:30
9:16
11:47
2:18 Vad kan du visa oss för tecken Jesus har i templet uppträtt med en auktoritet som enligt åskådarna måste kunna styrkas med underverk; jfr 5 Mos 18:20–22; Matt 12:38; 21:23. Tecken.Judarna sade då till honom: »Vad kan du visa oss för tecken, du som gör så här?« 19
2:19
Matt 26:61+
Jesus svarade: »Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på tre dagar.« 202:20 fyrtiosex år En fullständig ombyggnad av tempelområdet hade inletts år 20 f.Kr. under Herodes den store (den avslutades först 64 e.Kr.). Jesu rensning av templet förläggs alltså här till år 26 e.Kr. Bara i Joh placeras den i början av Jesu verksamhet. Tempel.Judarna sade: »I fyrtiosex år har man byggt på det här templet, och du skall låta det uppstå igen på tre dagar!« 21
2:21
1~Kor 6:19
Men det tempel han talade om var hans kropp. 22
2:22
Luk 24:6–8
Joh 12:16
14:26
När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt.

23

2:23
Joh 7:31
8:30
10:42
11:45–48
12:11,42
Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla 25och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan.