Bibel 2000 (B2000)
17

Talets slut: Jesu förbön för dem som är hans

171

17:1
Joh 11:4112:23
13:32
17:1 Stund.Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: »Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig; 2
17:2
Matt 28:18Joh 10:28
du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. 3
17:3
Vish 15:31~Joh 5:20
17:3 känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus Eller »inser att du är den ende sanne Guden och att Jesus, som du har sänt, är Messias«.Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. 4
17:4
Joh 13:314:34
Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. 5
17:5
Joh 1:18:58
Fil 2:6–11
17:5 Härlighet.Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till.

6

17:6
Joh 17:26
Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. 7Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. 8
17:8
Joh 16:27
Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig.

9Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. 10

17:10
Joh 16:15
Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. 11
17:11
Joh 10:30
17:11 bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig Annan läsart »bevara dem som du har gett mig, i ditt namn«; variationen återkommer i v. 12. Namn.Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. 12
17:12
Joh 6:39
18:9Ps 41:10
109:8
17:12 undergångens man Judas Iskariot; jfr 13:18. Son.Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. 13
17:13
Joh 15:11
1~Joh 1:4
Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt.

14

17:14
Joh 15:18
Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. 15
17:15
Matt 6:13
Luk 22:32
2~Thess 3:3
1~Joh 5:18
17:15 det onda Eller »den Onde«. Jfr Matt 6:13; Herrens bön.Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. 16De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. 17Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning. 18
17:18
Joh 20:21
Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, 19
17:19
Heb 10:10
och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.

20Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. 21

17:21
Gal 3:28Joh 10:38
17:21 och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss Eller »liksom du, fader, är i mig och jag i dig, för att också de skall vara i oss«. Även i v. 22 f. är den grekiska texten invecklad och flertydig.Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. 22Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, 23
17:23
Gal 2:20
1~Joh 1:3
3:24
jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.

24

17:24
Joh 12:2617:5
Fader, jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. 25
17:25
Matt 11:27
Luk 10:22
Joh 7:288:55
Rättfärdige fader, världen känner dig inte, men jag känner dig, och de har förstått att du har sänt mig. 26
17:26
Joh 15:9
Jag har gjort ditt namn känt för dem och skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem, och jag i dem.«