Bibel 2000 (B2000)
16

161Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall. 2

16:2
Matt 10:17
Joh 9:22
Apg 26:9–11
De skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. 3
16:3
Joh 8:19
15:21
1~Kor 2:8
Och detta skall de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. 4
16:4
Mark 13:23
Joh 13:19
14:29
16:25
16:4 den tiden Eller »deras tid«. Jfr Luk 21:24 ; Stund.Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det.

Sanningens ande

Jag sade er det inte från början, eftersom jag var hos er. 5

16:5
Joh 7:33
Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? 6utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. 7
16:7
Joh 14:16+
Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er, 8och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. 9
16:9
Joh 8:24
Synd: de tror inte på mig. 10
16:10
Joh 13:1+
16:10 Rättfärdighet Troligen menas att Jesu anspråk på att vara rättfärdig kommer att bekräftas genom uppståndelsen.Rättfärdighet: jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre. 11
16:11
Joh 12:31
14:30
16:11 Värld.Dom: denna världens härskare är dömd.

12

16:12
1~Kor 3:1
Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. 13
16:13
Joh 14:1714:26
15:26
1~Joh 2:27
16:13 veta vad som kommer att ske Till Andens verkningar räknas i NT förmågan att förutse kommande händelser (Apg 11:28; 21:11), särskilt den sista tidens förlopp (Upp 1:1). Här menas kanske insikt i hela Guds plan för världens räddning; jfr Apg 20:27.Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. 14Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. 15
16:15
Joh 17:10
Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.

En kort tid

16

16:16
Joh 14:19
En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen.« 17Då sade några av lärjungarna till varandra: »Vad menar han när han säger: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’, och när han säger: ’Jag går till Fadern’?« 18De sade: »Vad menar han med ’en kort tid’? Vi förstår inte vad han säger.« 19Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: »Ni undrar varför jag sade: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’? 20
16:20
Matt 5:4
Luk 6:21
Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. 21
16:21
Jes 26:17
Mik 4:9
1~Thess 5:3
16:21 När en kvinna skall föda En bild som ofta avser världens återfödelse tillämpas här på lärjungarnas upplevelse av Jesu bortgång.När en kvinna skall föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. 22
16:22
Jes 66:14
Joh 20:20
Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er. 23
16:23
Joh 14:13+
16:23 ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er Annan läsart »ber Fadern om, det skall han ge er i mitt namn«.Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. 24
16:24
Joh 15:11
1~Joh 1:4
Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.

Stunden då lärjungarna skall skingras

25

16:25
Joh 10:6
Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre skall tala i bilder utan med klara ord låter er veta allt om Fadern. 26Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, 27
16:27
Joh 14:2117:8
ty Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. 28
16:28
Joh 8:42
13:3
17:8
Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern.« 29Lärjungarna sade: »Nu talar du med klara ord och inte i bilder. 30
16:30
Joh 2:24
16:30 du behöver inte höra någon fråga dig Jesus kan besvara frågor innan de framställs (v. 19). Hans allvetenhet är alltså här en förmåga att läsa i människors inre; jfr 2:24 f.Nu vet vi att du vet allt, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud.« 3116:31 Nu tror ni Eller »(Jaså,) nu tror ni?« Jfr 1:50 med not.Jesus svarade: »Nu tror ni. 32
16:32
Sak 13:7
Matt 26:31,56
Mark 14:27,50
Den stund kommer, den är redan inne, då ni skall skingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Fadern är med mig. 33
16:33
Joh 14:27
1~Joh 5:4
Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen.«