Bibel 2000 (B2000)
14

AVSKEDSTALET (kap. 14–17)

Vägen till Fadern

141

14:1
Joh 14:27
»Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. 214:2 Skulle jag annars säga att jag går bort Eller »Annars skulle jag säga att jag går bort«; »Om det inte var så, skulle jag tala om det för er; jag går ju bort«. – Enligt den valda tolkningen anspelas på 12:26 (Jesus har sagt att hans tjänare skall vara där han är). Jfr 16:7.I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? 3
14:3
Joh 17:24
Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. 414:4 och vägen dit jag går, den känner ni Annan läsart »Ni vet vart jag går, och ni känner vägen«.Och vägen dit jag går, den känner ni.« 5Tomas sade: »Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?« 6
14:6
Heb 10:20Joh 11:25
Jesus svarade: »Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7
14:7
Joh 8:1912:45
14:7 Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader Annan läsart »Om ni hade lärt känna mig skulle ni också ha lärt känna min fader« (jfr 8:19).Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom.« 8Filippos sade: »Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss.« 9
14:9
Joh 1:18
12:45
Kol 1:15
Heb 1:3
Jesus svarade: »Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern? 10
14:10
Joh 10:38+
Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar. 11
14:11
Joh 5:36+
Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. 12
14:12
Joh 7:33
13:1
14:28
Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, 13
14:13
Matt 7:7Joh 15:16
16:2313:3117:1
och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. 14Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det.

Hjälparen, den heliga anden

15

14:15
5~Mos 11:1
Joh 15:10
1~Joh 5:3
Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. 16
14:16
Joh 14:26
15:26
16:7
14:16 hjälpare Uttrycket, bokstavligen »tillkallad (för att hjälpa)«, kan beteckna en advokat eller ett försvarsvittne. Det används i judisk tradition bl.a. om Mikael, i 1 Joh 2:1 om Jesus. Det färgas av att det grekiska ordet för »tillkalla« även kan betyda »mana« (jfr Ords 8:4 ff.) och »trösta« (jfr 2 Kor 1:3–7).Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: 17
14:17
Joh 15:26
16:13
14:17 kommer att vara i er Annan läsart »är i er«.sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. 18Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er. 19
14:19
Joh 7:3316:166:57
Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre, men ni skall se mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva. 20
14:20
Joh 10:38+
Den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. 21
14:21
Vish 6:18
Joh 15:10
1~Joh 5:3
Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av min fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom.« 22
14:22
Apg 10:40
14:22 Judas – inte Judas Iskariot Se not till Luk 6:16.Judas – inte Judas Iskariot – frågade: »Herre, hur kommer det sig att du skall visa dig för oss men inte för världen?« 23
14:23
Ords 8:17Upp 3:20
Jesus svarade: »Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom. 24
14:24
Joh 7:16
14:10
Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig.

25Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. 26

14:26
Joh 14:161~Joh 2:20,27
Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. 27
14:27
Joh 16:33
Ef 2:14
Fil 4:7
14:27 Fred.Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. 28
14:28
Joh 14:3
16:1613:1
20:1710:29
Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. 29
14:29
Joh 13:19
Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett. 30
14:30
Joh 12:31
14:30 Värld.Jag säger inte mycket mer till er, ty nu kommer världens härskare. Han har ingen makt över mig. 31
14:31
Joh 12:49Matt 26:46
14:31 Kom, låt oss gå härifrån Orden ser ut som en avslutning; jfr Mark 14:42. Att Jesu tal ändå fortsätter (kap. 15–17) förklaras enklast med att evangeliets text har omarbetats. Även kap. 21 framstår som ett tillägg efter 20:31.Men världen måste få veta att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig. Kom, låt oss gå härifrån.