Bibel 2000 (B2000)
13

Jesus tvättar lärjungarnas fötter

131

13:1
Joh 2:4
12:23
17:114:12,28
16:10,28
20:17
Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen, och han älskade dem intill slutet.

2

13:2
Luk 22:3
Joh 13:27
13:2 till måltid Uppenbarligen avses samma måltid som i Matt 26:17–29 med par., men i skildringen finns påfallande olikheter. Nattvardens instiftande skildras inte här; ämnet har behandlats i annan form i 6:51 ff. Vidare ges ingen antydan om att det var en påskmåltid. Enligt Joh var det heller inte påskkväll (se not till 18:28).13:2 Judas, Simon Iskariots son Annan läsart »Judas Iskariot, Simons son«. Se not till 6:71.De hade samlats till måltid, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. 3
13:3
Matt 11:27
Luk 10:22
Joh 3:35+
Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. 4Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. 5
13:5
Luk 7:44
Joh 12:3
1~Tim 5:10
13:5 tvätta lärjungarnas fötter Se not till Luk 7:44.Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. 6När han kom till Simon Petrus sade denne till honom: »Herre, skall du tvätta mina fötter!« 7Jesus svarade: »Vad jag gör förstår du inte nu, men senare skall du fatta det.« 8Petrus sade: »Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter!« Jesus sade till honom: »Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig.« 9Då sade Simon Petrus: »Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet.« 1013:10 behöver bara få fötterna tvättade, i övrigt är han ren Tydligen har Petrus missuppfattat Jesu ord i v. 8 i bokstavlig anda (jfr 3:4), men den avsedda symboliska innebörden är oviss. Kanske menas att lärjungarna har badat i yttre mening inför påsken (jfr 11:55 med not) och att fottvättningen står för den rening Jesus vinner åt dem genom sin tjänande lydnad. – Annan läsart »behöver inte tvätta sig; han är alldeles ren«.Men Jesus sade till honom: »Den som har badat behöver bara få fötterna tvättade, i övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla.« 11
13:11
Joh 6:64
Han visste nämligen vem som skulle förråda honom, och därför sade han att de inte alla var rena.

12När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sade han till dem: »Förstår ni vad det är jag har gjort med er? 13

13:13
Matt 23:8,10
Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. 14
13:14
Matt 20:26–28
Luk 22:27
Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. 15
13:15
Fil 2:5–11
1~Pet 2:21
Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er. 16
13:16
Matt 10:24+
13:16 budbärare Grundtextens uttryck kan också betyda Apostel.Sannerligen, jag säger er: en tjänare är inte förmer än sin herre, och en budbärare inte förmer än den som har sänt honom. 17Vet ni detta är ni saliga om ni också handlar så.

Jesus utpekar förrädaren

18

13:18–30
Matt 26:20–25
Mark 14:17–21
Luk 22:21–23
13:18
Ps 41:10
13:18 har lyft sin häl mot mig Uttrycket i Ps 41:10 («trampar på mig«) har i den grekiska texten fått behålla hebreiskans säregna form. Det kan därmed föra tankarna till en försåtlig spark och tillämpas här på Judas förräderi.Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt, men skriftens ord måste uppfyllas: Den som äter mitt bröd har lyft sin häl mot mig. 19
13:19
Joh 14:29
16:48:24
13:19 jag är den jag är Se not till 4:26.Jag säger det redan nu, innan det sker, för att ni, när det har skett, skall tro att jag är den jag är. 20
13:20
Matt 10:40Gal 4:14
Sannerligen, jag säger er: den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig.«

21När Jesus hade sagt detta skakades han i sitt innersta och vittnade: »Sannerligen, jag säger er: en av er kommer att förråda mig.« 22Hans lärjungar såg på varandra och undrade vem han menade. 23

13:23
Joh 19:26
20:2
21:7,20
13:23 den som Jesus älskade Uttrycket återkommer i 19:26; 20:2; 21:7, 20. Möjligen avses samme man i 1:35–40; 18:15 f. (följeslagaren till Andreas resp. Petrus). Enligt 19:35; 21:24 var han evangeliets sagesman eller författare. En stark fornkyrklig tradition, vars rimlighet dock är omstridd, identifierar honom med aposteln Johannes, Sebedaios son.13:23 Bord.En av dem, den som Jesus älskade, låg intill honom. 24Simon Petrus gjorde tecken åt honom att fråga Jesus vem han talade om. 25Lärjungen lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sade: »Herre, vem är det?« 2613:26 Judas, Simon Iskariots son Annan läsart »Judas Iskariot, Simons son«. Se not till 6:71.Jesus svarade: »Han som får brödet som jag nu doppar.« Och han doppade brödet och gav det åt Judas, Simon Iskariots son. 27
13:27
Luk 22:3
Joh 13:2
När Judas hade fått brödet for Satan in i honom. Jesus sade: »Gör genast vad du skall göra!« 28Ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sade detta till honom. 29
13:29
Joh 12:6
Eftersom Judas hade hand om kassan trodde några att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behövdes till högtiden eller att ge något till de fattiga. 3013:30 Det var natt Uttrycket har en symbolisk underton; jfr Luk 22:53.Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt.

Ett nytt bud

31

13:31 f.
Joh 12:23
17:1,5
När Judas hade gått sade Jesus: »Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom. 3213:32 Är nu Gud förhärligad i honom Innebörden är att Jesus skall förhärliga Gud genom sitt lidande. Därför kan också Gud upphöja honom till himlens härlighet. Orden saknas i en läsart.Är nu Gud förhärligad i honom skall Gud också förhärliga honom i sig, och han skall snart förhärliga honom. 33
13:33
Joh 7:34
8:21
Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sade till judarna: Dit jag går kan ni inte komma. 34
13:34
Matt 19:19Joh 15:12,17
1~Joh 3:232:73:11
Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. 35
13:35
1~Joh 3:14
Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.«

Jesus förutsäger Petrus förnekelse

36

13:36–38
Matt 26:30–35
Mark 14:26–31
Luk 22:31–34
13:36
Joh 7:35
Simon Petrus frågade: »Vart går du, herre?« Jesus svarade: »Dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram skall du följa mig.« 37Petrus sade: »Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag skall ge mitt liv för dig.« 38Då sade Jesus: »Du skall ge ditt liv för mig? Sannerligen, jag säger dig: tuppen skall inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig.«