Bibel 2000 (B2000)
12

Maria i Betania smörjer Jesu fötter

121

12:1–11
Matt 26:6–13
Mark 14:3–9
12:1 Betania Se not till Matt 21:17.Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lasaros bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. 2Man ordnade där en måltid för honom; Marta passade upp, och Lasaros var en av dem som låg till bords med honom. 312:3 Maria Namnet saknas i parallellberättelserna Matt 26:6 ff.; Mark 14:3 ff. I Luk 7:36 ff. berättas en liknande episod i annat sammanhang om en »synderska«. På detta uttryck, kombinerat med Mark 16:9 och Luk 8:2, bygger den traditionella identifikationen med Maria från Magdala (Matt 27:56), som inte torde vara avsedd i NT.12:3 en hel flaska Grundtextens viktmått motsvarar ca 1/3 kg, en slösande riklig mängd av en vara som denna. Mynt och vikt.12:3 nardusbalsam Se not till Mark 14:3.Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna balsam. 412:4 Judas Iskariot Se not till Matt 10:4.Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sade: 5
12:5
Matt 19:21
Mark 10:21
Luk 18:22
»Varför sålde man inte oljan för trehundra denarer och gav till de fattiga?« 6
12:6
Joh 13:29
Detta sade han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv; han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. 7
12:7
Joh 19:40
12:7 hon har sparat sin balsam Eller »så att hon kan spara sin balsam«; »så att hon kan uppfylla detta (bud)«. Den grekiska texten är alltså oklar, men sannolikt menas (liksom i Mark 14:8) att handlingen föregriper Jesu begravning, då hans döda kropp skall smörjas med balsam.Men Jesus sade: »Låt henne vara, hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. 8
12:8
5~Mos 15:11
12:8 men mig har ni inte alltid I en läsart saknas dessa ord, i en annan hela v. 8.De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid.«

9

12:9
Joh 11:43
En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där, och de kom dit inte bara för hans skull utan också för att få se Lasaros, som han hade uppväckt från de döda. 10Översteprästerna bestämde sig då för att döda Lasaros också, 11
12:11
Joh 2:23+
eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus.

Intåget i Jerusalem

12

12:12–19
Matt 21:1–11
Mark 11:1–11
Luk 19:28–40
Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, 13
12:13
(Matt 21:9+) /
Matt 27:42
Mark 15:32
Joh 1:49
12:13 Hosiánna Se not till Matt 21:9.tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: »Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung.« 14Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den, som det står skrivet: 15
12:15
(Matt 21:5)

»Frukta inte, dotter Sion. Se, din konung kommer, sittande på en ungåsna.« ( 16
12:16
Joh 2:22
12:16 förhärligats Härlighet.Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att som det stod skrivet om honom, så hade man gjort med honom.) 17
12:17
Joh 11:43
Alla de som hade varit med honom när han kallade ut Lasaros ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade om detta. 18När folk hörde att han hade gjort detta tecken drog de ut för att möta honom. 19Men fariseerna sade till varandra: »Ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom.«

Jesus talar om sin död

2012:20 greker Här allmänt om icke-judar. Många sådana sympatiserade med judendomen, och när evangeliet skrevs (90-talet e.Kr.) hade denna grupp spelat en avgörande roll för kristendomens spridning. Greker. Gudfruktig.Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. 2112:21 Filippos, Betsaida Se noter till 1:43 och Matt 11:21.De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sade: »Herre, vi vill gärna se Jesus.« 2212:22 Andreas Jfr 1:40; 6:8; Mark 13:3 med not.Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. 23

12:23
Joh 13:3117:1
Och Jesus svarade dem: »Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. 24
12:24
1~Kor 15:36
Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. 25
12:25
Matt 10:39
16:25
Mark 8:35
Luk 9:24
17:33
12:25 liv Se not till Matt 10:39.Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv. 26
12:26
Joh 14:3
17:24
Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall Fadern ära honom.

27

12:27
Matt 26:38
Mark 14:34
Heb 5:7
Nu är min själ fylld av oro. Skall jag be: Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. 28
12:28
Matt 3:17Joh 17:4
Fader, förhärliga ditt namn.« Då hördes en röst från himlen: »Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt.« 29Folket som stod där och hörde detta sade att det var åskan, men några sade att det var en ängel som hade talat till honom. 30
12:30
Joh 11:42
Jesus sade: »Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. 31
12:31
Luk 10:18
Joh 9:3914:30
16:11
12:31 Värld.Nu faller domen över denna världen, nu skall denna världens härskare fördrivas. 32
12:32
Joh 3:14
8:28
12:32 upphöjd Se not till 3:14.12:32 alla Annan läsart »allt«; jfr Kol 1:20.Och när jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig.« 33Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. 34
12:34
Ps 89:37
110:4
Jes 9:6Dan 7:14
Folket sade till honom: »Vi har lärt oss i lagen att Messias stannar för alltid. Hur kan du då säga att Människosonen måste bli upphöjd? Vem är denne Människoson?« 35
12:35
Joh 7:338:12
9:4
12:4611:10
1~Joh 2:11
Jesus svarade: »Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. 36
12:36
Ef 5:8
12:36 Son.Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner.« När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen.

37Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom, 38

12:38
(Rom 10:16)

12:38 det vi fick höra Eller »vad vi förkunnade«. I Rom 10:16 tolkar Paulus citatet på det senare sättet och tillämpar det på den kristna församlingens predikan. Johannes tänker på Jesu förkunnelse.ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas: Herre, vem har trott på det vi fick höra, och för vem har Herrens makt uppenbarats? 39De kunde inte tro, ty Jesaja säger också: 40
12:40
(Matt 13:14 f.+)

Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. 41
12:41
Jes 6:1
12:41 han såg hans härlighet Kanske menas, med en anspelning på Jes 6:1 ff., att den som ser Guds majestät ser Kristus, kanske bara att Jesaja profeterat om Messias. Jfr 8:56 med not; Skrifttolkning.Detta sade Jesaja därför att han såg hans härlighet, och det var om honom han talade. 42
12:42
Joh 7:482:239:22
12:42 uteslutna ur synagogan Se not till 9:22.Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus, men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. 43
12:43
Joh 5:44
De älskade äran från människor högre än äran från Gud.

Tro och otro

44

12:44
Matt 10:40
Joh 5:24
12:44 Jesus ropade V. 44–50 fungerar som en sammanfattning av Jesu offentliga förkunnelse. Stycket är uppbyggt av yttranden med nära motsvarigheter i de föregående kapitlen.Jesus ropade: »Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig, 45
12:45
Joh 14:9
och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. 46
12:46
Joh 8:12+
Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. 47
12:47
Matt 7:26Joh 3:17
8:15
Om någon hör mina ord men inte tar vara på dem, så dömer inte jag honom, ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. 48Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord, han har mött sin domare: det ord jag har talat skall döma honom på den sista dagen. 49
12:49
Joh 7:17
Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och vad jag skall tala. 50
12:50
Joh 8:26
Och jag vet att hans befallning ger evigt liv. När jag talar talar jag så som Fadern har lärt mig.«