Bibel 2000 (B2000)
47

Dom över filisteerna

471Detta är Herrens ord till profeten Jeremia om filisteerna, innan farao erövrade Gaza.

2Så säger Herren:

Se, vattnet stiger i norr,

det blir till en svallande flod.

Det översvämmar landet och allt vad där finns,

städerna och alla som bor i dem.

Människor ropar i nöd,

alla som bor i landet jämrar sig,

3när hingstarnas hovar stampar,

när vagnarna rasslar och hjulen dånar.

Fäderna ser sig inte om efter barnen,

deras händer är förlamade.

4Ty dagen är inne då filisteerna skall förintas,

då alla som kunde bistå Tyros och Sidon

skall utrotas till sista man.

Herren skall förinta filisteerna,

kvarlevan från Kaftors ö.

5Gazas hjässa blir rakad,

Ashkelon förintas.

Du kvarleva av anakiterna,

hur länge skall du rista dig blodig?

6Ack, du Herrens svärd,

när skall du komma till ro?

Återvänd till din skida,

vila där och var stilla!

7Men hur kan svärdet komma till ro

när Herren har gett sin befallning?

Mot Ashkelon och mot kustlandet

har han beordrat det.